Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bgeneeskunde%22
(1 - 9 of 9)
document
Willems, J.H.B.M. (author)
Sociaal geneeskundigen vervullen een belangrijke rol op het grensvlak van curatief werkende artsen en niet-medici zoals arbeidshygi├źnisten en psychologen. Zij nemen een geheel eigen plaats in in het veld van arbeid en gezondheid. Het College voor Sociale Geneeskunde heeft ter verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening initiatieven...
article 2000
document
Kerkhoff, A.H.M. (author), van den Berg, S.A. (author)
article 1994
document
van den Berg, S.A. (author), Kerkhoff, A.H.M. (author)
article 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Driel, W. (author), Keijsers, J. (author), Zaal, K. (author), G├╝ttinger, V. (author)
Het uitgangspunt dat gvo/gvz-interventies effectief moeten zijn, dringt zich steeds meer op. Helaas wordt het beschikbare effectonderzoek vaak op onvergelijkbare wijze geanalyseerd. Dit bemoeilijkt het doen van uitspraken over de effectiviteit van die interventies zeer. Om deze reden hebben het Landelijk Centrum GVO en TNO-P&G dit analyse...
book 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Buijs, P.C. (author)
De Tweede Kamer ging in juni 1993 akkoord met de Wet Terugdringing Ziekteverzuim en de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (TZ / Arbo). Hiermee staan ingrijpende veranderingen in de huidige praktijk rond Arbeid en Gezondheid op stapel, vooral voor de preventie en de sociaal-medische begeleiding van zieke werknemers. Werkgevers worden veel meer op...
article 1994
document
van der Gulden, J.W.J. (author), Senden, T.F. (author), Docter, H.J. (author)
In dit werkboek wordt structuur en inhoud gegeven aan het co-assistentschap in de sociale geneeskunde. Allereerst wordt de begeleiding van co-assistenten besproken. Vervolgens wordt ingegaan op het aanstellingsonderzoek, het periodiek bedrijfsgezondheidskundig onderzoek, het bedrijfsgeneeskundig spreekuur, verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek,...
book 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Putten, D.J. (author), Beeren, J. (author), Oei, K. (author), Veenhof, T. (author), West, J. (author)
article 1988
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Putten, D.J. (author), Beeren, J. (author), Oeij, K. (author), Veenhof, T. (author), West, J. (author)
article 1988
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Putten, D.J. (author), de Winter, C.R. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
article 1988
Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bgeneeskunde%22
(1 - 9 of 9)