Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bbetrekkingen%22
(1 - 11 of 11)
document
Keijzer, L. (author), Winthagen, T. (author), de Vries, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonderwijs. Het onderzoek beoogt de volgende vragen...
book 2008
document
Vos, F. (author), Cremer, R. (author)
Deze bijdrage gaat in op de vraag onder welke voorwaarden oudere werknemers willen en kunnen doorwerken en wat werkgevers daarvan vinden. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek door TNO en Ditmeijers' Research (in opdracht van uitzendbureau Oudstanding) in het najaar van 2007 onder een groep koplopers en ervaringsdeskundigen. Ge(pre...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Deze bundel is uitgegeven naar aanleiding van het eerste jaarcongres van de Stichting Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (ncsi) dat plaatsvond op 6 juni 2007 en waarop de doelstellingen en activiteiten van het ncsi in de volle breedte aan bod kwam. De bundel bevat de volgende inleidingen: -Van medewerker tot meedenker: beïnvloeding van...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hämäläinen, R.M. (author), Dijkman, A. (author), Guobjörg Asgeirsdóttir, A. (author), van den Broek, K. (author), Haratau, T. (author), Kuhn, K. (author), Masanotti, G. (author), Pyzalski, J. (author), van Scheppingen, A. (author), Solé, M.D. (author), Ylikoski, M. (author)
This publication is an outcome of the project Workplace Health Promotion (WHP): National Health Policies and Strategies in an Enlarging Europe, carried out during 2005-2007. The guideline aims to offer ideas and ways to build partnerships by providing background for partnership building, a brief description of the situation of WHP in some...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), van Houwelingen, A. (author), Blonk, R. (author), van Yperen, M. (author)
In dit onderzoek staat de JOBS-training centraal. Dit betreft een groepstraining gericht op de reïntegratie van werklozen (Vinokur, Van Ryn, Gramlich & Price, 1991) door middel van het verhogen van de zelfeffectiviteit van de deelnemers. Eerst is er een theoretische vergelijking gemaakt tussen de vier bronnen van zelfeffectiviteit (Bandura, 1977...
article 2006
document
Sanders, K. (author), Nauta, A. (author), TNO Arbeid (author)
This article tries to explain the relationship between characteristics of the employees as gender and working hours, and short-term absenteeism by examining the social cohesiveness of a team. Hypotheses are formulated concerning gender and working hours of employees, social cohesiveness, and short-term absenteeism. To test these hypotheses,...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Docherty, P. (author), Huzzard, T. (author), de Leede, J. (author)
This report is a comparative analysis of the various learning networks established within the Innoflex Project. The report recaps on the central argument underpinning Innoflex, namely that traditional ways of organising workplaces and traditional styles of management cannot achieve the commitment, agility and adaptability required in the 21st...
book 2003
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Clarenbeek, J.F. (author), van Dalen, E.J. (author), Goudswaard, A. (author), de Groot, M. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Leede, J. (author), van Lingen, P. (author), de Looze, M.P. (author), Osinga, D. (author)
Deze literatuurstudie geeft een overzicht en analyse van Nederlandstalige en Engelstalige literatuur en kennis over ‘virtualisering van organisaties’ en maakt onderdeel uit van het doelfinancieringsproject 'Virtualisering van Organisaties’. De studie vormt de basis voor begripsvorming en verdere uitwerking en toepassing van het begrip ...
report 2003
document
Ybema, J.F. (author), Smulders, P. (author)
Bij een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking van 4334 personen is de emotionele belasting van het werk en het moeten verbergen van emoties op het werk onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele belasting hoog is in beroepen in de zorg, het onderwijs en de kunsten en dat het moeten verbergen van emoties...
article 2002
document
Dul, J. (author), Koningsveld, E. (author)
Regelmatig wordt in dit tijdschrift verslag gedaan van ontwikkelingen binnen de International Ergonomics Association (IEA). De IEA is de overkoepelende organisatie van ergonomieverenigingen in de wereld. Momenteel zijn 37 verenigingen aangesloten. In de afgelopen councilvergadering, die 24 en 25 september in Florence werd gehouden, was duidelijk...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Kwantes, J.H. (author), Meeuwsen, M.J. (author)
In deze rapportage staat de arbokennisinfrastructuur rond oplosmiddelen - met name bij verfspuiten - in autoschadeherstelbedrijven centraal. Op basis van een literatuur-verkenning, een workshop met twaalf betrokkenen uit de arbokennisinfrastructuur (zie bijlage 3), telefoongesprekken voorafgaand aan deze workshop én een aantal ingevulde...
report 2000
Searched for: subject%3A%22Sociale%255C%2Bbetrekkingen%22
(1 - 11 of 11)