Searched for: subject%3A%22Social%255C%2Breturn%22
(1 - 10 of 10)
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
De Hanzehogeschool Groningen heeft vanaf 1 maart 2012 het project “Sociaal in het bestek” uitgevoerd. Het betreft een zogenaamd “RAAK-MKB-project”, een subsidieregeling voor innovatieve projecten van hogescholen in samenwerking met mkb-ondernemers. Met dit project wil de Hanzehogeschool Groningen regionale mkb’ers ondersteunen bij social return...
report 2014
document
van Emmerik, M.L. (author), de Jong, T. (author), Brouwer, P. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft behoefte aan kennis over de huidige invulling van social return door gemeenten in Nederland. Daarom heeft het ministerie aan TNO gevraagd om in kaart te brengen hoe de gemeenten op dit moment omgaan met social return. Het gaat dan om vragen als hoe vaak gemeenten social return toepassen,...
report 2014
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
public lecture 2014
document
Andriessen, S. (author), Giesen, F. (author), van Wijk, E. (author)
MKB-Infra verbetert social return met gemeentenVeel gemeenten passen tegenwoordig bij aanbestedingen social-return toe. Dat helpt meer uitkeringsgerechtigden in bedrijven aan het werk. MKB-bedrijven in de Infra nemen hun maatschappelijke rol actief op en leiden jongeren en werklozen op tot vakmensen. TNO hielp MKB-Infrabedrijven bij het...
report 2012
document
Brouwer, P. (author), Andriessen, S. (author), van Wijk, E. (author)
report 2011
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author)
Social return, het maken van afspraken over arbeids- en stageplaatsen bij inkoop en aanbesteding, staat sterk in de belangstelling. In korte tijd is veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen. Zo zijn er in de afgelopen maanden vier publicaties over de toepassing van social return door de overheid verschenen. TNO schreef er drie en voerde het...
article 2011
document
Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Zwinkels, W. (author)
Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord de wens uitgesproken dat iedereen zo veel mogelijk naar vermogen participeert in de samenleving. Dit vraagt om maatregelen die ertoe bijdragen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook mee te kunnen doen. Naast bestaande regelingen als de inzet van loonkostensubsidies is social return de...
article 2011
document
Cremer, R. (author)
We spreken met drs. Elly Zeef, directeur van Mind at Work over gevolgen van bezuiningen op de re-integratiemarkt. Zij beheert deze organisatie in Midden-nederland met in totaal 47 man personeel. Daarbij is ze sinds 2010 bestuurslid van brancheorganisatie Boaborea.
article 2011
document
Brouwer, P. (author), Smit, A. (author)
Social return is sterk in opkomst. De rijksoverheid heeft besloten om met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde op te nemen. Het Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO) bracht in dezelfde periode de handleiding ‘Social return bij inkoop voor gemeenten’ uit. Gemeenten passen al...
article 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), van Wijk, E. (author), Zwinkels, W. (author)
Onderzoek naar de mogelijkheden voor toepassing van social return door de Rijksoverheid. Social return is het maken van (al dan niet dwingende) afspraken met betrekking tot arbeids- en stageplaatsen bij aanbestedingen van diensten, werken en leveringen. Een social return afspraak is bijvoorbeeld dat de opdrachtnemer een bepaald aantal of...
report 2010
Searched for: subject%3A%22Social%255C%2Breturn%22
(1 - 10 of 10)