Searched for: subject%3A%22Sociaal%255C-medische%255C%2Bbegeleiding%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
le Gras, E. (author)
Langdurig werkloze uitkeringsgerechtigden zijn een grote financiële en vooral sociale zorg voor een gemeente. De door TNO in samenwerking met de gemeente Zoetermeer ontwikkelde Diagnose Methode Activeringspotentieel (DMA) ondersteunt gemeentelijke klantmanagers en werkzoekenden tijdens de speurtocht naar een passende werkplek – en met succes, zo...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Andriessen, S. (author)
Deze factsheet geeft antwoorden op de meeste vragen van werkgevers die jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking in dienst willen nemen of al in dienst hebben. Voor deze laatste groep wordt ook het devies gegeven: "gewoon waar het kan, speciaal waar het moet". Want in veel zaken is een jongere met een beperking een...
other 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Buijs, P.C. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Steenbeek, R. (author)
De zorg verleend door bedrijfsarts en huisarts is tot nu toe weinig onderzocht vanuit het perspectief van de betrokken werknemers (patiënten) zelf. Dit onderzoek biedt inzicht in hoe werknemers aankijken tegen de betrokkenheid van hun bedrijfsarts én hun huisarts bij sociaal-medische begeleiding. Daartoe is in 2004 een vragenlijstonderzoek...
article 2006
document
Deze Werkwijzer biedt een methodische werkwijze voor arboprofessionals om bij reïntegratie van zieke werknemers uit te gaan van hun arbeidsmogelijkheden. Zij omvat een stappenplan, zodat het de inspanningen van de werknemer en de leidinggevende effectiever maakt. Het stappenplan geeft arboprofessionals houvast én richting met als effect...
book 2006
document
van Amstel, R.J. (author), Anema, J.R. (author), Jettinghoff, K. (author), Verbeek, J.H. (author), Nauta, A.P. (author), van Putten, D.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objective. To evaluate whether regional projects for collaboration between general practitioners (GPs) and occupational physicians (OPs) improved the quality of their social medical guidance (SMG) and the satisfaction of their patients. Design. Evaluation study with before and after measurements with respect to the same GPs and OPs. Method....
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B.M. (author), van den Berg, R. (author), van Putten, D.J. (author)
Het doel van het onderzoek was de visies en het handelen van bedrijfs- en verzekeringsartsen te inventariseren en met elkaar te vergelijken, ten aanzien van patiënten met myalgische encephalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). De onderzoeksgroep bestond uit 110 bedrijfsartsen en 111 verzekeringsartsen. De gegevens werden via...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bosselaar, H. (author), Reijenga, F. (author), van der Toorn, T. (author)
Deze publicatie handelt over de theorie en praktijk van Disability Management (DM) in Nederland. In het kader van de "Kroon op het werk" wordt jaarlijks gespeurd naar een aantal voorbeelden van DM. De term DM is afkomstig uit de Angelsaksische literatuur en staat voor het regisseren van de inzetbaarheid van werknemers, rekening houdend met hun...
book 2005
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet om via periodieke peilingen te volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk van de arbodiensten werkt. Dit is het verslag van de vijfde peiling, gehouden tussen januari 2004 en juli 2004. Aan de peiling hebben 86 diensten of vestigingen van diensten...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Blatter, B.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Bongers, P.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de huidige praktijk van behandeling en sociaal-medische begeleiding bij werknemers met verzuim door arm-, nek- en schouderklachten (RSI). Werknemers met deze klachten en hun bedrijfsartsen vulden vragenlijsten in na insluiting in het onderzoek en 6 maanden daarna. De helft van de werknemers...
article 2004
document
de Boer, W. (author)
De problemen rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden in de publieke opinie vaak gezien als typisch Nederlandse verschijnselen. Dit wordt veelal samengevat in de evocatie "Nederland is ziek". De problemen die Nederland ervaart op het gebied van de WAO-keuring zijn echter niet uniek, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Uit een korte...
article 2004
document
Proper, K.I. (author), van der Beek, A.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author)
Background: An individual's current status of physical activity and nutrition and readiness to change can be determined using PACE assessment forms. Practitioners have suggested that feedback on the fitness and health components can produce a change in a subject's awareness of their behaviour and thereby lead to a beneficial change in stage of...
article 2003
document
van den Heuvel, F.M.M. (author), Buijs, P.C. (author), van Putten, D.J. (author)
De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader werden twee vraagstellingen geformuleerd, te...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author), Jettinghoff, K. (author), Kremer, A.M. (author)
Dit rapport bevat een verslag van het vervolgonderzoek rond werknemers met chronische bronchitis en emfyseem, samengevat onder de term ‘chronic obstructive pulmonary disease’ (COPD). Het doel van het vervolgonderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik van de mogelijkheden die de Wet Rea biedt voor mensen met COPD om aan het werk te blijven...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B. (author), van den Berg, R. (author), van Putten, D. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van twee onderzoeken over Myalgische Encephalomyelitis (ME) / Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) en werk: één onder patiënten met ME/CVS, waarbij vragenlijsten zijn verstuurd in maart 2000/maart 2001, en één bij bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarbij vragenlijsten zijn verstuurd in november 2001. Het...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Willemsen, J.H.B.M. (author)
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author), Venema, A. (author), van Putten, D.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
TNO Arbeid heeft samen met het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat (AKB) en het Coronel Instituut een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de samenwerkingsprojecten tussen huis- en bedrijfsartsen. Eén van de belangrijkste conclusies is dat het onderlinge vertrouwen tussen bedrijfs- en huisartsen is toegenomen. Ook is de...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author)
Psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat kunnen langdurig ziekteverzuim veroorzaken en vertegenwoordigden in 2001 samen bijna tweederde van de WAO-instroom. Inmiddels zijn er door de beroepsvereniging van de bedrijfsartsen, de NVAB, richtlijnen uitgebracht om de kwaliteit van het arbeidsgezondheidskundig handelen op dit front te...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het werkhervattingsproces van mensen met kanker; 102 kankerpatiënten (25-59 jaar) met een gunstige 3-jaarsoverleving zijn 15 maanden gevolgd. Negentig deelnemers hebben drie vragenlijsten ingevuld (fase 1-3). Drie, zes en twaalf maanden na diagnosestelling was 30%, 54% respectievelijk 86%...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet om via periodieke peilingen te volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk van de arbodiensten werkt. Dit is het verslag van de vierde peiling, gehouden tussen april 2001 en maart 2002. Aan de peiling hebben 68 diensten of vestigingen van diensten...
report 2002
document
Anema, J.R. (author), Buijs, P.C. (author), van Putten, D.J. (author)
De laatste tijd is er veel aandacht voor de relatie tussen huisartsen en bedrijfsartsen bij de sociaal-medische begeleiding. Op initiatief van de artsenverenigingen LHV en NVAB is in dit kader een aantal randvoorwaarden voor samenwerking opgesteld. De integrale LHV/NVAB-zorgvisie geeft een globale kijk op de samenwerking tussen huisarts,...
article 2001
Searched for: subject%3A%22Sociaal%255C-medische%255C%2Bbegeleiding%22
(1 - 20 of 30)

Pages