Searched for: subject%3A%22Sociaal%255C%2Bverzuim%22
(41 - 60 of 342)

Pages

document
Steenstra, I.A. (author), Koopman, F.S. (author), Knol, D.L. (author), Kat, E. (author), Bongers, P.M. (author), de Vet, H.C.W. (author), van Mechelen, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Information on prognostic factors for duration of sick leave due to low-back pain (LBP) is growing. In this prospective cohort study, prognostic factors for duration of sick leave and course of disability were identified at a very early stage of sick leave due to LBP. A total of 615 workers calling in sick from work due to LBP at an occupational...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), Goudswaard, A. (author), van Sloten, G. (author)
Volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 611) moeten werkgevers en werknemers zich als goed werkgever en goed werknemer gedragen. Wat dat precies is, staat niet omschreven. Het gaat hier om een "vage norm", waarbij in conflictsituaties geoordeeld wordt op basis van begrippen als redelijkheid en billijkheid. Ook elders is niet vast omschreven wat...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B.M. (author), van den Berg, R. (author), van Putten, D.J. (author)
Doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in het werk, de beperkingen, gepercipieerde oorzaken, behandelingen en veranderingen na werkhervatting van ME/CVS-patiënten in Nederland. Een vragenlijstonderzoek werd uitgevoerd bij 1035 ME/CVS-patiënten, via drie uitvoeringsinstellingen, de ME-patiëntenvereniging en belangenvereniging. Van de ME...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), Houtman, I. (author), van den Bossche, S. (author), Kraan, K. (author), van den Heuvel, S. (author), Terwee, C. (author), Bongers, P. (author), Koningsveld, E. (author), Abspoel, M. (author), Blonk, R. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, ter ondersteuning van de zelfwerkzaamheid en ter vergroting van de bewustwording van belanghebbende partijen in het veld, inzicht verkrijgen in de gezondheidsschade en kosten van arm-, nek en schouderklachten (RSI) en van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan TNO is...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author)
Het Profiel Arbeid en Gezondheid 2005 beoogt een overzicht te geven van de ontwikkelingen op het gebied van arbeid en gezondheid dat bruikbaar is voor beleidsmakers, werkgevers, werknemers en zorgverleners. Centraal daarbij staat de manier waarop arbeid en gezondheid elkaar wederzijds beïnvloeden. Het Profiel behandelt trends in de gezondheid...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Vuuren, T. (author), Besseling, J. (author), Sanders, J. (author), de Bruin, M. (author)
Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan perspectieven op succesvolle arbeidsreïntegratie voor herbeoordeelde (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Om dit doel te bereiken is er behoefte aan een realistisch beeld van de praktijkervaringen van werkgevers met de reïntegratie van deze werknemers. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is:...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
Onlangs verscheen de editie 2003 van de jaarlijkse Monitor Arbeidsongevallen. In dit artikel worden de arbeidsongevalscijfers vanaf 2000 met elkaar vergeleken. Twee belangrijke indicatoren wijzen op een dalende trend: het totale aantal ongevallen met letsel en verzuim nam af, en het aantal ziekenhuisopnamen nam af. Sectoren moet een hoog risico...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Croon, E.M. (author), Hugenholtz, N.I.R. (author), Nieuwenhuijsen, K. (author), Blonk, R.W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author)
Dit artikel geeft een overzicht van vijf studies over de effectiviteit van persoonsgebonden interventies bij werknemers die verzuimen door psychische aandoeningen. De bestudeerde interventies verschillen in betrokken disciplines, duur, intensiteit en frequentie. De inhoud van de interventies is echter in grote lijnen hetzelfde. Er wordt gebruik...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author), Nieuwenhuijsen, K. (author), de Beurs, E. (author)
Bijna een kwart van het ziekteverzuim en eenderde van de WAO-instroom wordt veroorzaakt door psychische klachten. Deze klachten lopen uiteen van stressgerelateerde klachten tot ernstige klinische problematiek. Met name in de arbocuratieve sector is het van groot belang om snel en eenvoudig tot een eerste diagnose te komen, zodat interventies...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghof, K. (author), Venema, A. (author), Anema, J.R. (author), Steenstra, I.A. (author)
Dit artikel betreft een onderzoek naar de bruikbaarheid van de Participatieve Aanpak Werkaanpassing - een stappenplan dat, uitgevoerd door de werknemer met klachten, diens leidinggevende en een procesbegeleider, leidt tot een plan van aanpak voor werkaanpassing - bij het aanpakken van verzuim door psychische werkbelasting. Een secundaire analyse...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Luijsterburg, P.A.J. (author), Bongers, P.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Objectives: The aim of this study was to investigate the effect of raised bricklaying on physical workload, reported musculoskeletal disorders, sickness absence, and job satisfaction. Methods: A controlled intervention study with a follow-up period of 10 months was performed among 202 bricklayers from 25 construction companies. Results: The...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2003. Centraal staat de vraag in welke mate de onderzochte persoon het ontstaan van zijn of haar klachten toeschrijft aan het werk en of er een statistisch verband is tussen groepen die blootstaan aan arbeidsrisico's en in welke mate deze groepen verzuimen....
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Blijswijk, M. (author), van Kuilenburg, B. (author), Schaafsma, T. (author)
STECR lanceerde voorjaar 2005 de pilot van Laboretum, een kennissysteem voor bedrijfsartsen en andere bij verzuim en reïntegratie betrokken arboprofessionals. Het bevat informatie over diagnostiek, behandeling, reïntegratie en verzuimreferentieduren. Tevens geeft het een overzicht van de mogelijke belastbaarheid van werknemers met bepaalde...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stark, K.J.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Smit, A.A. (author)
Veel lager opgeleiden met hooguit VMBO hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt biedt vaak weinig perspectief. Een deel van hen heeft geen afgeronde opleiding waardoor zij moeilijk werk krijgen en perioden van werkloosheid komen regelmatig voor. Zowel het verzuim als de WAO-instroom zijn relatief...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author)
In augustus 2005 werd in Okayama, Japan, de tweede ICOH-conferentie over psychosociale factoren in het werk gehouden. In dit verslag worden een aantal opvallende "emerging issues" in het onderzoek rond werk en werkomstandigheden beschreven. De vier opkomende min of meer nieuwe thema's volgens de auteurs zijn: de "positieve psychologie" als...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Ybema, J.F. (author), Gründemann, R. (author)
Aan de hand van de literatuur wordt in het kort de geschiedenis van het gezondheidsbeleid in organisaties beschreven. Begonnen wordt in de Verenigde Staten met training op het gebied van gezond werken en bedrijfsfitnessprogramma's via gezondheidsbevordering op de werkplek naar Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) in Nederland. Daarna wordt op...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), van den Bossche, S. (author), Nuyens, M. (author), Ybema, J.F. (author)
In 2002 is het pilotproject Introductie van Mediation in de Onderwijssector (IMO-project) gestart. Doel van dit project was nagaan of mediation een effectief instrument is om uitval vanwege arbeidsconflicten te reduceren of te voorkomen. In de jaren 2002-2004 zijn de fasen 1 (introductie van mediation) en 2 (uitvoering mediation) uitgevoerd. In...
report 2005
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Rasker, P. (author), Gaillard, T. (author), van Vliet, G. (author), Vianen, M. (author)
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bosselaar, H. (author), Reijenga, F. (author), van der Toorn, T. (author)
Deze publicatie handelt over de theorie en praktijk van Disability Management (DM) in Nederland. In het kader van de "Kroon op het werk" wordt jaarlijks gespeurd naar een aantal voorbeelden van DM. De term DM is afkomstig uit de Angelsaksische literatuur en staat voor het regisseren van de inzetbaarheid van werknemers, rekening houdend met hun...
book 2005
Searched for: subject%3A%22Sociaal%255C%2Bverzuim%22
(41 - 60 of 342)

Pages