Searched for: subject%3A%22Sociaal%255C%2Bverzuim%22
(321 - 325 of 325)

Pages

document
Masselink, W. (author), Zandvliet, C.G.J. (author)
In dit boek wordt verslag gedaan van een omvangrijk veranderingsproject bij Sigma Coatings BV. Daarin staan centraal de veranderingen die te maken hebben met de kwaliteit van de arbeid. Het gaat over de organisatie van de (productie)arbeid en de omstandigheden waaronder deze verricht wordt. Er wordt voornamelijk ingegaan op de vraag hoe de...
book 1986
document
Stichting CCOZ (author), Buijs, P.C. (author)
Wie langere tijd in de Ziektewet loopt zal te maken krijgen met de behandelende sector van de gezondheidszorg. Er zal met wisselend succes aan herstel gewerkt worden. Er zijn echter factoren in de curatieve gezondheidszorg die herstel juist belemmeren en die er toe bijdragen dat patiënten in de WAO terchtkomen. In de dissertatie wordt de relatie...
book 1985
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P.G.W. (author)
Deze publicatie biedt een overzicht van de resultaten van 33 jaar onderzoek naar achtergronden en oorzaken van ziekteverzuim. Op overzichtelijke wijze word toegang geboden tot de belangrijkste uitkomsten van onderzoek en tot de bronnen waaruit ze afkomstig zijn.
report 1984
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Smulders, P.G.W. (author)
Dit proefschrift bestaat uit drie onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over de geschiedenis van de theorievorming over ziekteverzuim. Het tweede onderdeel bestaat uit een opnieuw uitgevoerd onderzoek, nu met 85 bedrijven, zoals door Philipsen uitgevoerd in 1969 met 83 bedrijven, naar de determinanten van organisatiegewijze verschillen in...
doctoral thesis 1984
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Philipsen, H. (author)
Deze studie is bedoeld als een afronding van de serie onderzoeken die door het NIPG sedert 1947 is ondernomen op het gebied van het verzuimgedrag bij de arbeidende bevolking. Uit deze onderzoeken bleek dat niet alleen individuen een tamelijk consistent verzuimpatroon vertoonden, maar dat over de loop der jaren gemeten ook bedrijven tamelijk...
doctoral thesis 1969
Searched for: subject%3A%22Sociaal%255C%2Bverzuim%22
(321 - 325 of 325)

Pages