Searched for: subject%3A%22Slachterijen%22
(1 - 16 of 16)
document
van Gulijk, C. (author)
Wat zijn de ervaringen van arbofunctionarissen met de coronacrisis? Wat komt er op hen af en hoe verandert hun werk? Verhalen uit de frontlinie. Dit keer arbodeskundige en veiligheidskundige Bart Bins, die in een interview Coen van Gulijk vertelt over zijn ervaringen in de slachtsector tijdens de coronacrisis.
article 2020
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In de vleessector zijn ruim 27.000 mensen werkzaam. De sector bestaat relatief gezien voor een groot gedeelte uit kleine bedrijven met veel lage- en ongeschoolde functies. Voor de voedingsindustrie in het algemeen heeft de zorg voor kwaliteit van het product een zeer hoge prioriteit. Daardoor heeft de aandacht voor arbozorg vaak een veel lagere...
report 2003
document
TNO Arbeid TNO Voeding (author), Beune, H.A.T. (author), Blatter, B. (author), de Looze, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Thé, K.H. (author), Groenesteijn, L. (author), Vink, P. (author), Logtenberg, H. (author), van Dijk, R. (author)
Het Ministerie van SZW, de sociale partners in de vleessector en de productschappen voor Vee, Vlees en Eieren zijn van mening dat de werknemers in de vleessector een hoog risico op RSI lopen en willen dit risico terugdringen. TNO heeft onderzoek gedaan naar de klachten die ontstaan door repeterende bewegingen, het aantal mensen dat wordt...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Beune, H.A.T. (author), Blatter, B. (author), de Looze, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Thé, K.H. (author), Groenesteijn, L. (author), Vink, P. (author), Logtenberg, H. (author), van Dijk, R. (author)
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Blatter, B.M. (author), Thé, K.H. (author), Bongers, P.M. (author)
Dit boek geeft een overzicht van maatregelen die Nederlandse en Belgische bedrijven met vergelijkbare problemen hebben genomen om RSI te voorkomen. Naast onderzoeksgegevens over de effectiviteit van die maatregelen worden de ervaringen van werknemers en werkgevers beschreven. Daarbij gaat het niet alleen om het effect van de maatregelen op de...
book 2000
document
TNO Arbeid (author), de Groot, B. (author), Nossent, S. (author), Braam, A. (author)
This consolidated report is the result of phase 1 of the Leonardo da Vinci Pilot Project 'Improving Training in Health and Safety at Work in the European Meat Industry' (TOSH-MEAT'). The aim of this report is to provide an overview of the 'State of the art' and of OSH-training needs as reported by the 10 participating countries. This information...
report 1998
document
Rozemond, P. (author), de Kleijn, E. (author)
Verschillende ontwikkelingen binnen de vee- en vleessector waren voor De Productschappen Vee, Vlees en Eieren aanleiding om een project te starten met als doel de uitbeenfunctie te verbeteren. Na een korte oriëntatie is in drie bedrijven een start gemaakt met het verbeteren van het uitbeenwerk. Het project is begeleid door een klankbordgroep van...
report 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Nossent, S. (author), de Groot, B. (author), Verschuren, R. (author)
This report reflects the main results of one part of the study 'Monitoring the work environment at sectorial level'. This part regards the meat processing industry in Europe. In this study, which was a project of the European Foundation for Living and Working Conditions, ten member states of the European Community (EC) were involved. The study...
report 1995
document
Nossent, S.M. (author), Volkers, H.J. (author), Meulendbeld, C. (author)
In 1992 heeft de Stichting Kwaliteit van de Arbeid voor de Vleeswarenindustrie het NIA opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de bedrijfsgezondheidszorg in de vleeswarenindustrie. Aanleiding hiervoor vormde een sinds april 1991 in de bedrijfstak-CAO vleeswarenindustrie opgenomen artikel, dat de bedrijven verplicht zich aan te sluiten...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hoogendijk, L. (author)
In deze brochure wordt stilgestaan bij veilige werkomstandigheden in slachterijen en vleesverwerkende bedrijven. Aan de hand van de Arbowet wordt nagegaan hoe de werkomstandigheden veiliger, gezonder en prettiger gemaakt kunnen worden. Vervolgens wordt een stapsgewijze aanpak voor veiligheidsbeleid beschreven en worden risico's en oplossingen...
book 1993
document
Deursen, C.G.L. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Het ziekteverzuim in de vleessector is hoog. De afgelopen jaren lag het verzuimpercentage bijna 2 procent boven het landelijk gemiddelde. Aanleiding voor bedrijfsvereniging de Samenwerking, het Produktschap Vee en Vlees en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de oorzaken te onderzoeken en een plan van aanpak op te stellen. In dit...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Haanstra, G.A. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de achtergronden van het ziekteverzuim in de vleessector. Het onderzoek bestaat uit een probleemanalyse (een analyse van het ziekteverzuim, een literatuurstudie naar beroepsgebonden aandoeningen in de vleessector, (o.a. handwondinfecties, huidaandoeningen, (snij) ongevallen,...
report 1992
document
Hagen, R. (author), Poll, K. (author)
Werknemers in de vleesverwerkende industrie staan al gauw acht uur per dag bloot aan lage temperaturen. In grote slagerijen is 8 tot 12 graden en zelfs lager, niet ongewoon. Werknemers ondervinden daardoor dagelijks temperaturen waarbij het moeilijk is thermisch comfort te handhaven. In dit artikel wordt nader ingegaan op de problemen die...
article 1990
document
Huppes, G. (author), Bayens, G. (author)
Ter voorkoming van snijwonden en steekwonden worden in de vleesverwerkende industrie diverse handschoenen, pols- en onderarmbeschermers en schorten aangeboden. Er zijn in totaal 15 merken en types handschoenen, bij de polsbeschermers worden 7 types aangeboden en bij de schorten 5. In deze rapportage van fase I van dit onderzoeksproject wordt...
book 1987
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO (author)
Aan de hand van een literatuurstudie en een aantal bezoeken aan bedrijven wordt een overzicht gegeven van de arbeidsomstandigheden in de vleesverwerkende industrie. Voor 18 werkzaamheden werd de fysieke belasting in kaart gebracht waarbij onderscheid werd gemaakt voor de belasting van armen, benen en de rug. Bij de beoordeling van de belasting...
book 1986
document
TNO Preventie en Gezondheid TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Poll, K.J. (author)
Rapport over een onderzoek naar de mogelijkheden voor vermindering van de fysieke belasting in de vleesverwerkende industrie in opdracht van het directoraat-generaal van de Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg NIPG/TNO in samenwerking met het Nederlands Centrum voor...
report 1985
Searched for: subject%3A%22Slachterijen%22
(1 - 16 of 16)