Searched for: subject%3A%22Skill%22
(1 - 20 of 109)

Pages

document
Peijen, R. (author), Wilthagen, T. (author)
In the Netherlands, the generic work-first support seems unable to mitigate the scarring effects of prior unemployment on ethnic minorities' careers. This study compares the impact of vulnerable ethnic minorities participating in an alternative employer-based employment programme with a control group entitled to work-first support on employment...
article 2023
document
Confurius, D. (author), Zoomer, T. (author), Peijen, R. (author)
Skills informatie wordt vaak gebmikt om de overlap tussen beroepen op basis van vaardigheden ('skills') te duiden. Werkgevers rekruteren echter voornamelijk op basis van werkervaring en opleiding, terwijl een skillsgerichte benadering wellicht meer arbeidsmarkttransities mogelijk maakt. TNO onderzocht of meer kijken naar de vaardigheden de...
article 2023
document
de Mooij, B. (author), Fekkes, M. (author), van den Akker, A.L. (author), Vliek, L. (author), Scholte, R.H.J. (author), Overbeek, G. (author)
Prior research has related children's prosocial behavior to overall well-being, and stimulating prosocial behavior is the aim of many social-emotional skills interventions. This study assessed if affirming children's autonomy stimulates their psychosocial behavior. We conducted a three-arm microtrial with four repeated measures to assess if a...
article 2022
document
Hof, T. (author), Zuidema, P.M. (author), Pennings, H.J.M. (author)
Quitting Basic Military Training (BMT) is a problem in the Dutch Armed Forces. Previous research focused on physical factors. Yet, contemporary research focuses on psychosocial characteristics, study skills, and quality of life factors associated with recruits’ intention to quit BMT. We combined several factors to identify the key factors...
article 2022
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K.O. (author), Bal, M. (author)
The impact of technological change on the content of jobs and accompanying skills is a central topic across disciplines. To date, ample research has directly linked the technological change to shifts in skills use; however, organisational change is rarely considered as an influencing factor. Based on a panel survey, this paper uses a Luhmannian...
article 2022
document
van den Bergh, R. (author), van den Tooren, M. (author), Westbeek, E. (author), Steinhoff, M. (author)
De arbeidsmarkt is constant in beweging. Personeelstekorten- en overschotten dienen zich voortdurend aan in wisselende sectoren. Om flexibel in te spelen op deze dynamiek, is het van belang dat personeel makkelijk kan overstappen van de ene naar de andere sector. Deze flexibele overstap kan gefaciliteerd worden door te selecteren op skills (d.w...
report 2022
document
Krause, F. (author), Vries. A. de, (author), de Looze, M. (author)
Dit document bevat een overzicht van technologieën die gebruikt kunnen worden om medewerkers bij logistieke taken, cognitief te ondersteunen. Met dit overzicht kunnen bedrijven snel inzicht krijgen in de belangrijkste technologieën en met de taak-technologiematrix snel een selectie maken van technologieën met de meeste potentie. Het overzicht is...
report 2022
document
Landman, A. (author), de Vries, D. (author), Binsch, O. (author)
The current study was performed to obtain insight into the retention of combat lifesaving (CLS) skills after initial training and to compare a more individualized-style training with a more classroom-style training. We measured performance at 0 month, 2 months, and 6 months after initial training in 40 CLSers (17 individualized, 23 classroom)....
article 2022
document
van de Sande, M.C. (author), Fekkes, M. (author), Diekstra, R.F. (author), Gravesteijn, C. (author), Reis, R. (author), Kocken, P.L. (author)
Adolescents’ social-emotional skills are associated with positive outcomes in psychosocial health and success in education and work. In this study, we examined the effectiveness of Skills4Life, a Social Emotional Learning program for preparatory vocational secondary education aimed at enhancing self-awareness, social awareness, self-management,...
article 2022
document
Hulsegge, G. (author), van Torre, W. (author), Verbiest, S. (author), Oeij, P. (author)
Technological developments can have major consequences for work. Insight into how these developments change work is necessary for employees to develop the required skills and to take measures against negative effects on the quality of work. In 2020-2021, we used the Technology Impact Method (TIM) to assess the consequences of technological...
article 2022
document
van Genabeek, J. (author), Kraan, K. (author), Verbiest, S. (author)
A skills passport is a document for providing insight into the skills of workers, on the one hand to support personal development and on the other hand to provide access to and matches with education and work. The assumption is that a skills passport helps mitigate the information problem and mismatches in the labour market. It was investigated...
article 2022
document
Dekker, R. (author)
article 2022
document
Smits, W. (author), Sanders, J. (author), Künn-Nelen, A. (author), Bakens, J. (author), Goedhart, R. (author), Pestel, N. (author), Hulsegge, G. (author), van der Torre, W. (author), Verbiest, S. (author), Oeij, P. (author), Messioui, A. (author), van Vuuren, T. (author), Fourage, D. (author), Prüfer, P. (author), den Uijl, M. (author), Kumar, P. (author), Prevoo, T. (author), Heyma, A. (author), Montizaan, R. (author), Steens, S. (author), Dekker, R. (author), van Genabeek, J. (author), Kraan, K. (author), Perez, S.A. (author), de Vries, R. (author)
De zesde editie van Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt gepubliceerd door TNO en CBS. Dit is (dit jaar voor het eerst) een special issue van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Het is open access gepubliceerd. Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn de...
article 2022
document
Smits, W. (author), Sanders, J. (author)
article 2022
document
van den Bergh, R. (author), Westbeek, E. (author), Steinhoff, M. (author), van den Tooren, M. (author)
Deze skillslijst is onderdeel van het TRANSFER-project, waarin we een skills-matchingsaanpak ontwikkelen om baantransities tussen de horeca en de logistiek mogelijk te maken. Onderdeel van het project is het in kaart brengen van de benodigde transversale skills (d.w.z. kennis, vaardigheden en eigenschappen) van 3 functies in de horeca ...
report 2022
document
Koopmans, L. (author), van den Tooren, M. (author), van Veen, M. (author)
Een goede match tussen de skills (kennis en vaardigheden) van werknemers en het werk is essentieel voor duurzame inzetbaarheid van werknemers en een goed functionerende arbeidsmarkt. In dit rapport onderzoeken we hoe het ervoor staat met skills (mis)matches in Nederland, en welke ontwikkelingen in skills (mis)matches over de tijd te zien zijn....
report 2022
document
Dekker, R. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Bongers, P.M. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
De huidige arbeidsmarkt is onvoldoende toegerust op de uitdagingen van deze tijd, of dat nu de klimaat- of energietransities zijn, de technologische ontwikkelingen (digitalisering, AI) of grote ‘externe’ schokken zoals economische crises en de huidige covid-19-pandemie. Bovendien stagneert in Nederland al decennia de productiviteitsgroei. Een...
other 2021
document
van den Bergh, R. (author), Westbeek, E. (author), Steinhoff, M. (author), van den Tooren, M. (author)
Deze skillslijst is onderdeel van het TRANSFER-project, waarin we een skills-matchingsaanpak ontwikkelen om baantransities tussen de horeca en de logistiek mogelijk te maken. Onderdeel van het project is het in kaart brengen van de benodigde skills (d.w.z. kennis, vaardigheden en eigenschappen) van 3 functies in de horeca (medewerker fastservice...
report 2021
document
van den Bergh, R. (author), Westbeek, E. (author), Steinhoff, M. (author), van den Tooren, M. (author)
Deze skillslijst is onderdeel van het TRANSFER-project, waarin we een skills-matchingsaanpak ontwikkelen om baantransities tussen de horeca en de logistiek mogelijk te maken. Onderdeel van het project is het in kaart brengen van de benodigde skills (d.w.z. kennis, vaardigheden en eigenschappen) van 3 functies in de horeca (medewerker fastservice...
report 2021
document
Koopmans, L. (author), van den Bergh, R. (author), Kraan, K. (author), Sanders, J. (author)
De komst van digitalisering heeft een grote invloed op het werk: taken en rollen veranderen of verdwijnen, en nieuwe werkzaamheden ontstaan. Werk wordt niet alleen anders, maar vaak ook complexer. Dit komt mede doordat routinematige taken meestal uit functies verdwijnen en nieuwe complexere taken, die een hoger werk- en denkniveau vereisen, aan...
report 2021
Searched for: subject%3A%22Skill%22
(1 - 20 of 109)

Pages