Searched for: subject%3A%22Secundaire%255C%2Bsector%22
(1 - 14 of 14)
document
Besseling, J.J.M. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit katern handelt over de omvang, de oorzaken en de aanpak van arbeidsongeschiktheid. In talloze publicaties is gezocht naar oorzaken van het grote aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en geregeld worden er 'schuldigen' aangewezen. De politiek zou door interne tegenstellingen niet bij machte zijn dit probleem effectief aan te pakken. Deze...
bookPart 2009
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over de inzetbaarheid (employability) in relatie tot gezondheid van werknemers. Na de inleiding worden de resultaten weergegeven van een vragenlijstonderzoek onder de abonnees op het vakblad Gids voor Personeelsmanagement. Het onderzoek geeft een beeld van de actualiteit in organisaties...
bookPart 2004
document
TNO Arbeid (author), Gort, J. (author), Reinders, J. (author), Zwanikken, A.L.J. (author)
For several years it has been tried to make a connection between organisational and technical safety. Researchers have successfully integrated human factors components in accident investigation tools or have developed an elaborate model in which organisational and technical elements are coupled together. These approaches are useful for either...
book 2003
document
van Rhijn, G. (author), van Scheijndel, P. (author), van Dieën, J. (author)
Het boek beschrijft meer dan veertig geslaagde praktijkvoorbeelden van ergonomische vernieuwingen. De voorbeelden worden ook in beeld gebracht. Ze zijn gekozen uit de sectoren: kantoor, industrie, openbaar vervoer, transport, defensie, land- en tuinbouw en overheid. Jubileumuitgave naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse...
book 2002
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Alders, B. (author)
TNO Strategie, Technologie en Beleid heeft in 1997 en 1998 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek uitgevoerd naar de slaag- en faalfactoren van snel groeiende en niet snel groeiende bedrijven. In dit onderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van een enquête onder 276 bedrijven in zowel de industrie als de...
report 1998
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), Miles, I. (author), Kastrinos, N. (author)
It has now been recognised that services play a vital role in advanced industrial economies. In most European Union (EU) member states service activities now provide around two-thirds of all jobs and Gross Domestic Product (GDP) and even higher proportion of total firms. More particularly services have provided the bulk of new jobs in the...
book 1998
document
Zwaard, W. (author), Mossink, J. (author)
Methoden om de risico's van een laseropstelling te evalueren, zijn nog maar weinig uitgewerkt. Dit artikel beschrijft het principe van de laser, de risico's van lasers en een basisstrategie voor risicobeheersing van een laseropstelling in de industrie en in laboratoria. Daarbij wordt aandacht geschonken aan maatregelen aan de bron, het aanpassen...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Mossink, J.C.M. (author)
Verslag van een oriënterende studie verricht naar de veiligheids- en gezondheidsrisico's bij het werken met lasers (lasers met een hoog vermogen die worden ingezet voor materiaalbewerking in de industrie). Uit het onderzoek blijkt dat risico's van uiteenlopende aard voorkomen. De risico's kunnen betrekking hebben op: laserbundel (stralingsrisico...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Mossink, J.C.M. (author)
Verslag van een oriënterende studie verricht naar de veiligheids- en gezondheidsrisico's bij het werken met lasers (lasers met een hoog vermogen die worden ingezet voor materiaalbewerking in de industrie). Uit het onderzoek blijkt dat risico's van uiteenlopende aard voorkomen. De risico's kunnen betrekking hebben op: laserbundel (stralingsrisico...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vaas, F. (author), Kompier, M. (author)
Deze uitgave van de Industriebond FNV, bevat een reeks lezingen, die gehouden zijn op de studiedag ter gelegenheid van de pensionering van een bondsbestuurder van de Industriebond in de RAI te Amsterdam, in april '90. De centrale vraag van de studiedag luidde: hoe ziet de arbeid in de jaren '90 eruit in de Nederlandse industrie en hoe zal het...
bookPart 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Felser, C. (author)
Deze uitgave van de Industriebond FNV, bevat een reeks lezingen, die gehouden zijn op de studiedag ter gelegenheid van de pensionering van een bondsbestuurder van de Industriebond in de RAI te Amsterdam, in april '90. De centrale vraag van de studiedag luidde: hoe ziet de arbeid in de jaren '90 eruit in de Nederlandse industrie en hoe zal het...
bookPart 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Buijs, P. (author)
Deze uitgave van de Industriebond FNV, bevat een reeks lezingen, die gehouden zijn op de studiedag ter gelegenheid van de pensionering van een bondsbestuurder van de Industriebond in de RAI te Amsterdam, in april '90. De centrale vraag van de studiedag luidde: hoe ziet de arbeid in de jaren '90 eruit in de Nederlandse industrie en hoe zal het...
bookPart 1990
document
Christis, J. (author), Fortuin, R. (author)
Deze ASA-handleiding (Arbeidssituatie-analyse) is opgesteld met het doel om welzijns- en gezondheidsrisico's in de industriële sector in kaart te kunnen brengen. De inleiding geeft informatie over de kenmerken van de ASA, de toepassingen, de categorieën medewerkers die bij de toepassing betrokken zijn en de mogelijkheden voor begeleiding door...
book 1989
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Jansen, B. (author), Uit de Weerd, F. (author)
Dit onderzoeksrapport van het Onderzoeksteam Ploegenarbeid van de Universiteit van Amsterdam behandelt de effecten van ploegendiensten op de gezondheid en het welzijn van de betrokkenen. Ten eerste wordt ingegaan op de achtergronden van de studie, waarbij wordt stilgestaan bij de vormgeving van ploegenroosters, differentiële effecten van...
book 1988
Searched for: subject%3A%22Secundaire%255C%2Bsector%22
(1 - 14 of 14)