Searched for: subject%3A%22Schoonmaakwerkzaamheden%22
(1 - 7 of 7)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verschuren, C.M. (author), Gort, J. (author), Kwantes, J.H. (author), Louwrier, N.H.A.M. (author), Meeuwsen, M.J. (author), Michel, F.P. (author), Moonen, C.L.M. (author), van Scheppingen, A. (author), Treur, H. (author)
De veranderende wetgeving per 1 juli 2005 biedt bedrijven en branches de mogelijkheid om meer eigen keuzes te maken in de wijze waarop zij arbodienstverlening willen invullen. Deze wetswijziging biedt niet alleen meer keuzevrijheid, maar zal voor bedrijven en branches ook een gelegenheid zijn om zich te bezinnen op de wijze waarop...
report 2005
document
Reijneveld, K. (author), TNO Arbeid (author)
TNO Arbeid heeft een set schoonmaakmaterialen ontwikkeld om het werk in de huishoudelijke zorg te verlichten. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit systeem is bedacht en hoe het wordt getest. Ook worden de ervaringen van twee thuishulpen beschreven.
article 2003
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Leegwater, A. (author)
De overheid en de sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche hebben in april 2003 een arboconvenant ondertekend. Dit is erop gericht om fysieke belasting, werkdruk en blootstelling aan oplosmiddelen te verminderen en mede daardoor ziekteverzuim en WAO-instroom terug te dringen. Eén van de oorzaken van hoge fysieke belasting...
report 2003
document
TNO Arbeid (author)
In de branches Schoonmaak- en glazenwassersbranche en Industriële reiniging en scheepsonderhoud is fysieke belasting een belangrijk arbeidsrisico. Bovendien bestaan er onderlinge raakvlakken tussen de beide branches gezien de schoonmaakgerelateerde werkzaamheden. Daarom zijn in deze uitgave vijf onderzoeken geclusterd die voor beide sectoren...
book 2003
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Professionele kwaliteitszorg in het huishouden staat of valt met optimale werkcondities. Deze brochure is geschreven voor diegenen die binnen de organisatie van de thuiszorg verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de arbeid. De brochure poogt een praktisch hulpmiddel aan te reiken om bij de intake op systematische wijze de (on)geschiktheid...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Urlings, I.J.M. (author), van der Grinten, M.P. (author)
Dit rapport beschrijft een inventarisatie van arbeids-, gezondheids- en gedragsfactoren die van belang geacht worden voor de preventie van rugaandoeningen bij schoonmaakpersoneel. In het kader van een aanzet tot de ontwikkeling van een methode voor voorlichtingskundig onderzoek heeft een toepassing van die methode plaatsgevonden bij...
report 1990
document
Marquart, J. (author)
In het kader van het onderzoek "Inventarisatie van beroepsgroepen in verband met mogelijk schadelijke effecten op de reproduktie en/of het nageslacht" is door het MBL-TNO een orienterende inventarisatie verricht naar belastende factoren en mogelijke effecten bij het werk van vijf groepen ziekenhuispersoneel met een relatief hoge potentiele...
book 1989
Searched for: subject%3A%22Schoonmaakwerkzaamheden%22
(1 - 7 of 7)