Searched for: subject%3A%22Sanatoria%22
(1 - 20 of 22)

Pages

Houd medewerkers inzetbaar!
Houd medewerkers inzetbaar!: leeftijdsbewust personeelsbeleid en de Doorbraak-methode
Evaluatie pilotproject preventie psychische belasting voor personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen door Arcadi Counselling33
Evaluatie pilotproject preventie psychische belasting voor personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen door Arcadi Counselling33
Project "verandering van spijs"
Project "verandering van spijs": deelrapportage 8 : Voorbeelden van loopbaancentra
Doorontwikkeling Integraal Gezondheids Management
Doorontwikkeling Integraal Gezondheids Management: evaluatie pilotprojecten
Slimmer werken in de Zorg
Slimmer werken in de Zorg: literatuuronderzoek naar nieuwe organisatievormen, veranderingen in personele inzet en gebruik van nieuwe technologie in ziekenhuizen en verpleeghuizen
Tevreden, maar het kan beter
Tevreden, maar het kan beter: tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra
Sectorspecifieke aspecten van personeelsbeleid
Sectorspecifieke aspecten van personeelsbeleid: ziekenhuizen, grootwinkelbedrijf en ICT
Blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen
Blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen: stand der techniek op het gebied van beheersmaatregelen
De Arbothermometer afgelezen
De Arbothermometer afgelezen: audits in de intramurale gezondheidszorg
Gezond werken aan gezondheid financieel succes
Gezond werken aan gezondheid financieel succes: ziekenhuis stelt eigen arbodiagnose
Zwaar werk in instellingskeukens aangepakt
Zwaar werk in instellingskeukens aangepakt: training en begeleiding op maat
Arbostuurgroep geeft in de grote lijnen aan
Arbostuurgroep geeft in de grote lijnen aan: leidinggevende blijft verantwoordelijk
Breed gezelschap moet prioriteiten vaststellen
Breed gezelschap moet prioriteiten vaststellen: verzuimbeheersing en arbobeleid (3)
Working conditions in hospitals in the European Union
Working conditions in hospitals in the European Union
Rugklachten preventie programma
Rugklachten preventie programma: aanpak ter voorkoming van rugklachten in verpleeghuizen
Laserveiligheid in de gezondheidszorg
Laserveiligheid in de gezondheidszorg: Rapport van de Nationale Commissie Laserveiligheid
De ontwikkeling van een cliënt-contact registratieformulier en een vragenlijst over arbeid en gezondheid in verpleeghuizen
De ontwikkeling van een cliënt-contact registratieformulier en een vragenlijst over arbeid en gezondheid in verpleeghuizen
Lustrum-symposium NVVK 11 en 12 november Arnhem
Lustrum-symposium NVVK 11 en 12 november Arnhem
Kwaliteitsrichtlijn verpleeghuisbedden
Kwaliteitsrichtlijn verpleeghuisbedden
De arbeidssituatie van twaalf beroepsgroepen in de intramurale gezondheidszorg
De arbeidssituatie van twaalf beroepsgroepen in de intramurale gezondheidszorg
Searched for: subject%3A%22Sanatoria%22
(1 - 20 of 22)

Pages