Searched for: subject%3A%22Samenwerking%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Vossen, E. (author), Schaafsma, F.G. (author), van der Gulden, J.W.J. (author), de Kock, C.A. (author), Schaap, R. (author), Anema, J.R. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
Background: To this date, there is little to no interprofessional collaboration between professionals in general and occupational health care in the Netherlands. Where earlier initiatives for improvement focused on general practitioners (GPs) and occupational physicians (OPs), we examine the role that professionals working under task delegation...
article 2022
document
Theunissen, M.H.C. (author), Dijkshoorn, J.J. (author), Klein Velderman, M. (author)
The municipalities are responsible for all youth care services since the implementation of the new Youth Act (2015). Consequently, they are responsible for early detection and treatment of psychosocial problems in children. General Practitioners (GP’s) and preventive child healthcare professionals are the first port of call for psychosocial...
article 2018
document
van der Leij, R.M.J.J. (author), Crone, M.R. (author), Reis, R. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author)
In Nederland zijn al vele initiatieven ontwikkeld om overgewicht onder kinderen terug te dringen. De implementatie van dergelijke interventies gaat echter niet vanzelf; zeker niet in het geval van een integrale aanpak die om een bijdrage vraagt van meerdere sectoren en professionals. Om inzicht te krijgen in factoren die bepalend zijn voor het...
article 2017
document
van der Klauw, D. (author), van den Broek, E. (author), van Empelen, P. (author)
Healthy neighborhoods are an important mean to increase health and quality of life of citizens. Realization of healthy neighborhoods requires coalitions of different sectors. This research answers the question on what factors experts agree that they contribute to effective intersectoral coalitions. We aimed for consensus about (1) priorities to...
article 2015
document
Storm, I. (author), van Oers, H. (author), Kok, M. (author), Bal, R. (author), Tubbing, L. (author), Harting, J. (author), Bekker, M. (author), Jansen, M. (author), Dittrich, K. (author), Paulussen, T. (author)
Veel kennis over en ervaringen met IGB en KT was tot op heden gefragmenteerd, verspreid over diverse onderzoeksgroepen in Nederland. In het door het RIVM gecoördineerde consortium i4i komt deze kennis en ervaringen bij elkaar. Negen onderzoeksgroepen werken samen aan zowel conceptuele verheldering als praktische onderzoeksinstrumenten voor IGB...
article 2014
document
Schokker, D.F. (author), Keer, M. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Stadlander, M.C. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author)
Continuation of collaboration between policy, research and practice in the Academic Collaborative Centres for Public Health: development and application of a monitor. The program Academic Collaborative Centres (ACCs) for Public Health is aimed at creating sustainable collaboration between policy, research and practice in order to improve the...
article 2014
document
Oeij, P.R.A. (author), Dorenbosch, L. (author), Klein Hesselink, J. (author), Vaas, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), Huiskamp, R. (author), Keijzer, L. (author)
Aan de hand van geselecteerde cases en telefonische vraaggesprekken wordt in deze bijdrage uitgelegd hoe zeven factoren de kans op een succesvol loopbaan beleid vergroten. 1. Strategisch beleid: verweef het loopbaanbeleid met de strategische agenda van een organisatie. 2. Gezamenlijk voordeel: leg een sterke koppeling tussen voordelen voor de...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hämäläinen, R.M. (author), Dijkman, A. (author), Guobjörg Asgeirsdóttir, A. (author), van den Broek, K. (author), Haratau, T. (author), Kuhn, K. (author), Masanotti, G. (author), Pyzalski, J. (author), van Scheppingen, A. (author), Solé, M.D. (author), Ylikoski, M. (author)
This publication is an outcome of the project Workplace Health Promotion (WHP): National Health Policies and Strategies in an Enlarging Europe, carried out during 2005-2007. The guideline aims to offer ideas and ways to build partnerships by providing background for partnership building, a brief description of the situation of WHP in some...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dekker, G. (author), ten Klooster, G.C. (author), Oeij, P.R.A. (author), den Hoedt, M.C. (author), Reinders, G. (author)
Dit rapport is onderdeel van het kennisinvesteringsprogramma “Kennis Als Vermogen Over Thema’s heen (KaVoT) Innovatie die Werkt”. Daarbinnen zijn diverse werkpakketten ondergebracht. Een deel daarvan richt zich op sociale innovatie in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Uit studie blijkt dat dat de MKB-ondernemer sterk is gericht op het primaire...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), Goudswaard, A. (author), Huiskamp, R. (author), Nauta, A. (author)
De checklist 'Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties' is een instrument waarmee arbeidsrelaties in een organisatie op maat gemaakt kunnen worden. Met maatwerk in de arbeidsrelatie wordt hier bedoeld dat afspraken in de arbeidsrelatie tegemoetkomen aan zowel belangen van de organisatie als van de medewerker. Het begrip dialoog duidt aan dat...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vos, F.S.M. (author), El Marini, S. (author)
Oudere medewerkers worden vaak gezien als minder productief, minder innovatief, en minder gemotiveerd. Veel van deze beelden kloppen niet met de werkelijkheid maar zijn hardnekkig en moeilijk te veranderen. Als onderdeel van het kennisinvesteringsproject Vergrijzing zijn een literatuurstudie en projectenreview uitgevoerd om inzicht te verkrijgen...
report 2007
document
Leijnse, F. (author), Jongbloed, A. (author), van der Steen, H. (author), Jongejan, J. (author), van Roon, P. (author), Volberda, H.W. (author), Vaas, F. (author), Visser, J. (author)
Nederland excelleert als het gaat om technologische innovatie en kennisontwikkeling. Maar er kan veel verbeterd worden waar het gaat om benutten van kennis in bedrijven en instellingen. Dit wordt wel de "innovatieparadox" genoemd. Het op praktische wijze bijdragen aan het opheffen van deze innovatieparadox vormt het uitgangspunt voor het (nieuwe...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Buijs, P.C. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Steenbeek, R. (author)
De zorg verleend door bedrijfsarts en huisarts is tot nu toe weinig onderzocht vanuit het perspectief van de betrokken werknemers (patiënten) zelf. Dit onderzoek biedt inzicht in hoe werknemers aankijken tegen de betrokkenheid van hun bedrijfsarts én hun huisarts bij sociaal-medische begeleiding. Daartoe is in 2004 een vragenlijstonderzoek...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Buijs, P.C. (author)
Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de kennis van verzuimende werknemers over hun rechten en handelingsmogelijkheden in relatie tot de bedrijfsarts. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek in het kader van het overkoepelende project "Ziek en mondig". Het betreft een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek van 2410...
article 2006
document
Wolthuis, A. (author)
Om nadelige effecten van vergrijzing en ontgroening, arbeidsmigratie en globalisering te beperken, moeten mensen langer gezond en productief blijven. Dat kan, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In dit artikel benadrukken TNO'ers Dick van Putten en Cees Wevers het belang van kennisontwikkeling, kennisoverdracht én een samenhangend...
article 2006
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Covenants are agreements between the government and social partners to implement public policy. They are a form of soft law, guiding the regulation of self-regulation, and are specifically relevant in bridging the macro and meso levels of society. Covenants prove effective where actors share goals, and learn to advance policy-making by...
article 2005
document
van Amstel, R.J. (author), Anema, J.R. (author), Jettinghoff, K. (author), Verbeek, J.H. (author), Nauta, A.P. (author), van Putten, D.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objective. To evaluate whether regional projects for collaboration between general practitioners (GPs) and occupational physicians (OPs) improved the quality of their social medical guidance (SMG) and the satisfaction of their patients. Design. Evaluation study with before and after measurements with respect to the same GPs and OPs. Method....
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Kool, R.B. (author), Visser, E. (author), van Putten, D.J. (author)
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A.P. (author), von Grumbkow, J. (author), van Amstel, R.J. (author), Venema, A. (author), Anema, J.R. (author), Overzier, P.M. (author)
Om de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen te verbeteren zijn in de periode 2001-2003 viertien regionale projecten uitgevoerd. In dit artikel worden de psychologische veranderingen na deze projecten besproken. Tussen beide meetmomenten is de contactfrequentie gelijk gebleven, is het vertrouwen in de communicatie tussen huisartsen en...
article 2005
Searched for: subject%3A%22Samenwerking%22
(1 - 20 of 45)

Pages