Searched for: subject%3A%22STL%255C%2B%255C-%255C%2BSustainable%255C%2BTransport%255C%2B%2526%255C%2BLogistics%22
(361 - 378 of 378)

Pages

document
Tavasszy, L.A. (author)
De transportsector tekent voor 20% van onze broeikasgasuitstoot. "Op zich al heel veel", vindt TNO-specialist Lóri Tavasszy, "maar zonder ingrijpende maatregelen wordt dit percentsge nog flink hoger. Alles wijst erop dat het mondiale goederenvervoer tot 2050 verdubbelt, terwijl het beleid om de emissies te verminderen nog in de kinderschoenen...
article 2011
document
Quak, H.J. (author)
Initiatieven om de milieu-impact van stedelijke distributie te verminderen buitelen over elkaar heen. Echte oplossingen heeft al deze inzet tot dusver niet opgeleverd. Een werkelijk schonere stedelijke distributie vereist een ge3combineerde inzet op het gebied van logistiek, beleid en techniek, rekeninghoudend met de belangen van de...
article 2011
document
Hagdorn, E. (author)
article 2011
document
de Lange, R. (author), Eijk, A. (author), Kraan, T. (author), Stelwagen, U. (author), Hensema, A. (author)
report 2011
document
Jonkhoff, W. (author), Groen, T. (author)
report 2011
document
van Mensch, P. (author)
report 2011
document
Verbeek, R.P. (author), Kadijk, G. (author), van Mensch, P. (author), Wulffers, C.A. (author), van den Beemt, C.B.P.J. (author), Fraga, F.S. (author)
report 2011
document
Quak, H.J. (author), Klerks, S.A.W. (author), van der Aa, S. (author), de Ree, D.A. (author), Ploos van Amstel, W. (author), Merriënboer, S.A. (author)
In steden wordt veel gebouwd en sinds het verschuiven van de bouwopgave van greenfield (stadsuitbreiding) naar brownfield (binnenstedelijke herontwikkeling en ‘inbreiding’) leidt dit tot een aanzienlijke verhoging van het aan de bouw gerelateerde goederen- en personenvervoer in de stad. In deze studie is, aan de hand van interviews met relevante...
report 2011
document
Verbeek, R.P. (author), Bolech, M. (author), den Uil, H. (author)
report 2011
document
Velders, G.J.M. (author), Geilenkirchen, G.P. (author), de Lange, R. (author)
In past years, the European limit value for average annual NO2 concentration has been exceeded in city streets and along motorways in the Netherlands. By 2015 the limit value must be adhered to in the Netherlands. Although the total road length for which exceedance is likely is expected to decrease over the coming years, exceedances may still...
article 2011
document
OECD ITF (author), Fraga, F.S. (author)
TNO carried out an in-depth look at the impacts of car scrappage schemes for the International Transport Forum of the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) and the FIA Foundation. The study comes to some interesting conclusions: Car fleet renewal schemes can reduce CO2 emissions and air pollution and can contribute to...
report 2011
document
Snelder, M. (author)
article 2011
document
Korz, S.S. (author)
Het Nieuwe Werken (HNW) is een aantrekkelijk concept, met diverse voordelen op het gebied van mobiliteit. Zo kan het bedrijven een betere bereikbaarheid opleveren – een voordeel voor zowel klant als werknemer. Concreet leidt HNW voor de ‘BV Nederland’ tot het beter benutten van het wegenn et en het verminderen van de filedruk in de spits met 5%...
other 2011
document
Bolech, M. (author), Foster, D.L. (author), de Lange, R. (author), Rodarius, C. (author)
Within the departments Environmentally Sustainable Transport and Automotive of TNO (Netherlands organisation for applied scientific research) several projects investigating safety aspects of electric vehicles have been conducted, including one in cooperation with KEMA and RDW of the Netherlands. Most attention in these projects was given to cars...
conference paper 2010
document
Stelwagen, U. (author), de Lange, R. (author), Ligterink, N.E. (author), Klunder, G.A. (author), Bigazzi, A. (author), Duyzer, J.H. (author), van Baalen, J. (author), van Katwijk, R.T. (author), Kruithof, M.C. (author), van Ratingen, S. (author), Weststrate, J.H. (author), Wilmink, I.R. (author)
In the worldwide efforts to reduce the emissions of greenhouse gasses in general and those emitted by vehicles in particular, vehicle emission monitoring is important. It provides accurate knowledge of real-world emissions of vehicles as input for vehicle emission models. Real-time emission monitoring along roadsides can be used in dedicated...
conference paper 2010
document
Tideman, M. (author), van der Voort, M.C. (author), van Arem, B. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Designing a new driver support system that meets the expectations of drivers is a difficult and time-consuming process. Despite the availability of various types of design support, it has essentially remained a process in which designers are forced to make assumptions about what other people want. This paper presents a new approach for...
article 2010
document
Janssen, G.R. (author)
TNO heeft in januari en februari 2010, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, EVO en TLN, een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar risico’s en kwetsbaarheden in logistieke ketens. Meer dan 330 in Nederland gevestigde bedrijven werkten mee aan dit onderzoek. TNO wil met deze publicatie bedrijven aanzetten tot een goede voorbereiding...
report 2010
document
van Meijeren, J.C. (author), Groen, T. (author)
TNO heeft in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat in een consortium met het Havenbedrijf Rotterdam, DVS, Deltares, TU Delft, de VU en Arcadis onderzocht wat de impact is van klimaatverandering op de concurrentiepositie van de binnenvaart. Eerst hebben wij de impact inzichtelijk gemaakt en vervolgens een analyse gedaan. In...
report 2010
Searched for: subject%3A%22STL%255C%2B%255C-%255C%2BSustainable%255C%2BTransport%255C%2B%2526%255C%2BLogistics%22
(361 - 378 of 378)

Pages