Searched for: subject%3A%22SPO%255C%2B%255C-%255C%2BStrategy%255C%2B%2526%255C%2BPolicy%255C%2BSBA%255C%2B%255C-%255C%2BStrategic%255C%2BBusiness%255C%2BAnalysis%22
(1 - 1 of 1)
document
Bakker, B.J. (author), van Bree, M.W. (author), Gijsbers, G.W. (author), van der Horst, T.J.J. (author)
In het toekomstige innovatiebeleid is het voor Nederland belangrijk om keuzes te maken over de inzet van schaarse middelen (zowel publiek als privaat) op sectoren, technologieën, innovatiegebieden en clusters. Deze “beleidsarme” portfolioanalyse legt een fundament voor het maken van deze keuzes. In de portfolioanalyse worden kansrijke...
report 2017