Searched for: subject:"SP2%5C+%5C-%5C+Strategy%5C+%26%5C+Policy%5C+2"
(1 - 20 of 108)

Pages

document
van den Broek, T. (author), Langley, D. (author)
article 2010
document
van der Plas, A.P. (author), Smits, M. (author), Wehrmann, C. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
In this article we develop a dialogue model for robot technology experts and designated users to discuss visions on the future of robotics in long-term care. Our vision assessment study aims for more distinguished and more informed visions on future robots. Surprisingly, our experiment also led to some promising co-designed robot concepts in...
article 2010
document
Langley, D.J. (author), van den Broek, T.A. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
conference paper 2010
document
Kool, L. (author), van Lieshout, M.J. (author), TNO Informatie- en communicatietechnologie (author)
The Dutch government has introduced a new policy instrument to promote and disseminate societal relevant ICT-applications that have proven to be successful on a small scale. It has invited social actors to disseminate their successful innovations on a larger scale. To this end, an innovation programme called Societal Sectors and ICT, was...
conference paper 2010
document
Leurdijk, A. (author), Nieuwenhuis, O. (author), Bachet, T. (author), Nooren, P. (author), TNO (author)
Een belangrijke doelstelling van het mediabeleid is het garanderen van toegang tot een betaalbaar en pluriform audiovisueel media-aanbod voor alle burgers in Nederland. Veranderingen in de markt voor distributie van (digitale) televisie en audiovisuele content roepen de vraag op welke obstakels zich daar nu en in de nabije toekomst kunnen...
report 2011
document
Boertjes, E.M. (author), Kotterink, B. (author), Jager, E.J. (author)
Current visualizations of social networks are mostly some form of node-link diagram. Depending on the type of social network, this can be some treevisualization with a strict hierarchical structure or a more generic network visualization.
report 2011
document
Rutten, P. (author), Slot, M. (author), van Schoonhoven, B. (author), Koops, O. (author)
De toekomst van de persbureaus is veel minder vanzelfsprekend dan lange tijd werd aangenomen. De structuur van het medialandschap is veranderd, net als de onderlinge verhoudingen tussen de spelers in het veld. Veel meer dan voorheen gelden bedrijfseconomische argumenten in de investeringsafwegingen van dagbladen, omroepen en andere mediaspelers....
report 2011
document
van Lieshout, M.J. (author), Kool, L. (author), van Schoonhoven, B. (author), de Jonge, M. (author)
Purpose: The purpose of this paper is to develop/elaborate the concept Privacy by Design (PbD) and to explore the validity of the PbD framework. Design/methodology/approach: Attention for alternative concepts, such as PbD, which might offer surplus value in safeguarding privacy, is growing. Using PbD to design for privacy in ICT systems is still...
article 2011
document
van der Giessen, A.M. (author), van der Plas, A.P. (author), van Oort, S.H. (author), de Munck, S.G.E. (author)
report 2011
document
Holtzer, A.C.G. (author), van der Giessen, A.M. (author), Tijmes, M.R. (author)
other 2011
document
Marcus, J.S. (author), Klaver, M.H.A. (author), Bodea, G. (author), Hillebrand, A. (author), Stamm, P. (author)
This study provides analysis to support an ongoing discussion over the future course of ENISA. It assesses many aspects of the effectiveness of ENISA, and considers possible ways to improve its efficiency and effectiveness going forward. The level and balance of staffing, and the efficiency of mission-related travel arrangements, prove to be...
book 2011
document
van den Broek, T.A. (author), Ehrenhard, M. (author), Groen, A. (author), Langley, D.J. (author)
conference paper 2011
document
van der Valk, T. (author), Chappin, M.M.H. (author), Gijsbers, G.W. (author)
Interorganisational innovation networks are increasingly important for innovation in emerging technology fields. The performance of such networks can have a large impact on the future development of emerging technologies. A useful framework for the evaluation of innovation networks however does not yet exist. In this paper, such a framework is...
article 2011
document
van der Giessen, A.M. (author), van der Plas, A.P. (author), van Oort, S.H. (author), de Munck, S.G.E. (author)
Om te komen tot één gezaghebbende publicatie op het gebied van de verspreiding en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie zijn de monitoractiviteiten van TNO en CBS op dit terrein samengevoegd. TNO stelt twee keer per jaar een rapportage op - de Marktrapportage Elektronische Communicatie – en het CBS stelt, ondersteund door TNO,...
report 2011
document
de Vries, A. (author), Leendertse, P.M. (author), Schadenberg, T. (author)
Op dit moment vindt in het onderwijs vooral cocreatie plaats rondom de ontwikkeling van digitale leermiddelen. Afhankelijk van de volwassenheid van de sector, instellingen en betrokken actoren is cocreatie ook aan te wenden bij de aspecten samenwerkend leren, leerpaden, docentfuncties en beleid. In een roadmap kunnen deze kansen worden uitgezet...
article 2011
document
de Vries, A. (author), Leendertse, P.M. (author), Schadenberg, T. (author)
De discussie rond cocreatie in het onderwijs heeft zich dan ook voor een belangrijk deel gericht op de ontwikkeling van digitale leermaterialen, en de rol die gebruikers daar in kunnen spelen. Niet voor niets is in Nederland het initiatief Wikiwijs opgezet om docenten de mogelijkheid te geven zelf materiaal te ontwikkelen, delen en vinden....
other 2011
document
van den Broek, T.A. (author), Huijboom, N.M. (author), van der Plas, A.P. (author), Kotterink, B. (author), Hofman, W.J. (author)
De opkomst van nieuwe internettechnologieën, zoals het mobiel internet en web2.0, brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee om overheidsinformatie toegankelijk te maken, her te gebruiken, te combineren met informatie van andere bronnen en te analyseren. Waar ’Open Overheid’-beleid traditioneel bestond uit het juridisch verankeren van het recht...
report 2011
document
de Munck, S.G.E. (author)
ICT, kennis en economie is een voortzetting van de publicatiereeksen De digitale economie en Kennis en economie, zoals die tot voor kort jaarlijks door het CBS werden uitgebracht. In deze nieuwe publicatie beschrijft het CBS de Nederlandse kenniseconomie aan de hand van de pijlers R&D, innovatie en ICT. Voor een kenniseconomie zijn onderzoek en...
book 2011
document
Cave, J. (author), Bodea, G. (author), Kool, K. (author), van Lieshout, M. (author)
This study investigates the interplay between Internet innovation and privacy. We propose working definitions of innovation and privacy and review the literature about their interaction. We interpret the possible tensions and problems in terms of market and system failures and analyse the relevant legal and policy aspects in relation to examples...
report 2011
document
van Veenstra, A.F.E. (author), van den Broek, T.A. (author), van der Plas, A.P. (author)
article 2012
Searched for: subject:"SP2%5C+%5C-%5C+Strategy%5C+%26%5C+Policy%5C+2"
(1 - 20 of 108)

Pages