Searched for: subject:"SP2%5C+%5C-%5C+Strategy%5C+%26%5C+Policy%5C+2"
(21 - 40 of 108)

Pages

document
van den Broek, T. (author), van Veenstra, A-F. (author)
Big data and data-driven innovation are drivers for economic growth. To capture this growth, data often need to be shared among organisations. However, many challenges to sharing data among organisations exist. This paper investigates how governance is organised in inter-organisational data collaborations. First, based on literature, four...
conference paper 2015
document
Roosendaal, A.P.C. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Ooms, M. (author), Bouman-Eijs, J.M. (author), Huijboom, N.M. (author)
Dit rapport bevat de bevindingen van een survey onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking over de beleving van privacy op het internet. Deze beleving hebben we onderzocht aan de hand van een zevental factoren: persoonskenmerken, ervaringen, feitelijk gedrag, context, technologie, invloed & controle en awareness. Een...
report 2015
document
Bakker, T.P. (author), van der Horst, T.J.J. (author), Seiffert, L. (author), Kotterink, B. (author), Koops, R. (author), van Bree, M.W. (author), Leeuw, M. (author), Willemsen, C. (author), Dillingh, P. (author), Boertien, M. (author), Haasewinkel, K. (author), Remmelink, L. (author), Oostermeijer, R. (author)
In Smart Industry draait alles om de revolutionaire integratie van ICT en geavanceerde technologie in industriële productieketens. Smart Industry heeft enorme impact op bestaande businessmodellen en samenwerkingsvormen en het biedt ons talloze mogelijkheden voor de ontwikkeling van totaal nieuwe producten en diensten. We krijgen te maken met...
report 2015
document
Bakker, T.P. (author), Huijboom, N.M. (author), Koops, R. (author), Kotterink, B. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Seiffert, L. (author), Siem, R. (author), van der Zee, F.A. (author)
Kruisbestuiving tussen de creatieve en high-tech sector biedt enorme kansen, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Industry. Desondanks blijven deze kansen in de praktijk vaak onderbenut. In het project 'CONCRETE' heeft TNO op basis van een aantal case studies onderzocht welke succesfactoren tot een vruchtbaar creative-tech ecosysteem leiden. Het...
report 2015
document
van Lieshout, M. (author)
This chapter discusses the value of personal data from two complementary perspectives: the value of personal data for firms and the value of personal data for individuals. The chapter starts with a short introduction into the rise of personal data markets – markets basically driven by the economic exploitation of personal data. Then the chapter...
bookPart 2015
document
Prasetyo, N.D. (author), Hauff, C. (author), Nguyen, D. (author), van den Broek, T.A. (author), Hiemstra, D. (author)
Health campaigns that aim to raise awareness and subsequently raise funds for research and treatment are commonplace. While many local campaigns exist, very few attract the attention of a global audience. One of those global campaigns is Movember, an annual campaign during the month of November, that is directed at men’s health with a special...
conference paper 2015
document
Roosendaal, A.P.C. (author), Ooms, M. (author), Hoepman, J.H. (author)
Vanuit de Tweede Kamer is de vraag gekomen hoe de positie van Nederland is wat betreft de bescherming van privacy van burgers door de overheid in vergelijking met andere Europese landen. Dit kan onderzocht worden in een benchmarkstudie waarin Nederland op dit terrein wordt vergeleken met een aantal andere Europese landen. Om deze studie goed op...
report 2015
document
Bosch, P.R. (author), Maas, N. (author)
Nederland krijgt in de toekomst extremer weer, zoals periodes met forse buiten en fikse hitte. Hoe kunnen we ons land daarop voorbereiden? Dat is onderzocht in het landelijk programma kennis voor klimaat, waarbij TNO nauw betrokken is. 'Kennis voor klimaat koppelt wetenschappelijke kennis aan de werkzaamheden van stakeholders in de publieke en...
article 2014
document
van der Giessen, A.M. (author), Ooms, M. (author), Bakker, T.P. (author), Bouman-Eijs, J.M. (author), Huijboom, N.M. (author), Holtzer, A.C.G. (author)
De Marktrapportage Elektronische Communicatie geeft een overzicht van diverse indicatoren ten aanzien van de ontwikkeling van verschillende infrastructuren (inclusief IPv6 en draadloze technologieën), concurrentie, marktaandelen, tariefontwikkeling en gebruik van breedbandinternet, telefonie en tv voor Nederland. Deze editie geeft een overzicht...
report 2014
document
van den Broek, T.A. (author), Roosendaal, A.P.C. (author), van Veenstra, A.F.E. (author), van Nunen, A.M. (author)
Big data is expected to become a driver for economic growth, but this can only be achieved when services based on (big) data are accepted by citizens and consumers. In a recent policy brief, the Cabinet Office mentions trust as one of the three pillars (the others being transparency and control) for ePrivacy. As such, it is a requirement for...
report 2014
document
Eckartz, S. (author), Hofman, W.J. (author), van Veenstra, A.F. (author)
Data-driven innovation has great potential for the development of innovative services that not only have economic value, but that help to address societal challenges. Many of these challenges can only be addressed by data sharing of public and privately owned data. These public-private data sharing collaborations require data governance rules....
conference paper 2014
document
van Nunen, A.M. (author), Treurniet, W. (author), van der Lee, M.D.E. (author), van Rest, J.H.C. (author)
Een groot deel van de alarmmeldingen die bij brandweer, politie en particuliere beveiligingsbedrijven binnen komt, blijkt loos. Dit leidt tot het onnodig uitrukken van deze (hulp)diensten met alle negatieve gevolgen van dien, zoals kosten, verminderde beschikbaarheid van capaciteit voor echte incidenten, onnodig verminderde verkeersveiligheid,...
report 2014
document
Vogel, R.A.L. (author), Luiijf, H.A.M. (author), Maas, N. (author), Dijkema, G. (author), Zielstra, A. (author)
Het wereldwijde klimaat en ook het klimaat in Nederland verandert. De Nationale Adaptatiestrategie (NAS) vraagt om een breder inzicht in de risicofactoren voor Nederland als gevolg van de voorziene klimaatverandering. Onze energie-, transport-, informatie- en communicatietechnologie (ICT) - en overige (vitale) infrastructuren zijn mogelijk...
report 2014
document
van den Broek, T.A. (author), Ehrenhard, M.L. (author), Langley, D.J. (author), Groen, A. (author)
Activist groups increasingly use computer-mediated communication (CMC) channels to mobilize large groups of consumers to persuade incumbent firms to change their contested strategies or practices. The attributes of CMC channels change the effectiveness of persuasion processes in organizations. Similarly, attributes may change the effectiveness...
conference paper 2014
document
van Veenstra, A.F. (author), Esmeijer, J. (author), Bakker, T.P. (author), Kotterink, B. (author)
In 2050 woont 70% van de wereldbevolking in steden.1 Stedelijke gebieden zullen daarom nog belangrijker worden als centra voor economische ontwikkeling, kennis en creativiteit, maar ze worden ook vaak gekenmerkt als gebieden waarin sociale tweedeling plaatsvindt, waar armoede is als gevolg van werkloosheid en waar een grote aanslag wordt...
report 2014
document
Manshanden, W.J.J. (author), Bouman-Eijs, J.M. (author), Koops, R. (author), Fischer, N.M. (author), Chahim, M. (author), Rietveld, E. (author)
report 2014
document
Holewijn, M. (author), Ooms, M. (author)
report 2014
document
Roosendaal, A.P.C. (author)
Ondanks de huidige wet bescherming persoonsgegevens kan bij het verzamelen en vooral bij het analyseren en commercieel toepassen van digitale gegevens de privacy van mensen in het geding zijn Jurist Arnold Roosendaal doet onderzoek naar een goede regelgeving die niet belemmert maar op het gebied van privacy en transparantie zo is ingericht dat...
article 2014
document
Esmeijer, J. (author), van der Klauw, D.M. (author), Bakker, T.P. (author), Kotterink, B. (author), Mooij, R. (author)
report 2014
document
Renkema, M. (author), van den Broek, T.A. (author)
Activist groups increasingly use computer-mediated communication (CMC) channels to mobilize large groups of consumers to persuade incumbent firms to change their contested strategies or practices. The attributes of CMC channels change the effectiveness of persuasion processes in organizations. Similarly, attributes may change the effectiveness...
conference paper 2014
Searched for: subject:"SP2%5C+%5C-%5C+Strategy%5C+%26%5C+Policy%5C+2"
(21 - 40 of 108)

Pages