Searched for: subject%3A%22SP1%255C%2B%255C-%255C%2BStrategy%255C%2B%2526%255C%2BPolicy%255C%2B1%22
(1 - 20 of 152)

Pages

document
van Lieshout, M. (author), Djafari, S. (author), Vermeulen, P. (author)
Privacy is becoming a business asset. A number of developments contribute to this repositioning of privacy. In the first place, the extreme growth in the creation of data in the past few years makes the protection of persons in relation to the processing of their data more relevant. Secondly, the advent of new services that are largerly based on...
other 2018
document
Woestenburg, A.K. (author)
Een bereikbare stedelijke omgeving is cruciaal voor een gezonde, dynamische en economisch vitale stad. Dat de bereikbaarheid in veel steden onder druk staat, is geen verrassing. Het aantal inwoners is in de afgelopen decennia aanzienlijk gegroeid en de economische activiteit is toegenomen. Logischerwijs is het aantal vervoersbewegingen daarmee...
other 2017
document
van den Broek, T. (author), Ooms, M. (author), Friedewald, M. (author), van Lieshout, M. (author), Rung, S. (author)
bookPart 2017
document
van Lieshout, M.J. (author), Kraaij, W. (author), Molema, H. (author)
Many people today use wearable devices and do-it-yourself (diy) tests to monitor their health. While doing so, they generate massive amounts of personal data, such as data about daily activities, heart rate, blood parameters and sleep. Rearch shows that many people are willing to share their data with healthcare providers even app providers when...
other 2017
document
Goetheer, J.D. (author), Butter, M. (author)
In April 2016 the European Commission has published its communication on "Digitising European Industry – Reaping the full benefits of a Digital Single Market". With this strategy, based on the collective effort of public and private stakeholders across Europe at regional, national and EU level the Commission aims to ensure that any industry in...
report 2017
document
Oeij, P.R.A. (author), van der Torre, W. (author), van de Ven, H.A. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van der Zee, F.A. (author)
UWV heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar gevolgen van technologische ontwikkelingen op het werk van, met name, lager en middelbaar opgeleiden in een selectie van sectoren. De doelstelling van het onderzoek is drieledig: “inzicht krijgen in de verwachte gevolgen van de technologische ontwikkelingen voor de vraag naar werk en aard van het...
report 2017
document
van Bree, T. (author), Suurs, R. (author)
Al enige jaren is de provincie Limburg actief bezig om de regio te versterken met beleid om te investeren in de regionale kennisinfrastructuur. Het doel is om hiermee een stimulans te geven aan de regionale economie alsmede aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor Limburg zich gesteld ziet. Wat dit laatste betreft gaat het onder andere om de...
report 2017
document
Chahim, M. (author), Grass, D. (author), Hartl, R.F. (author), Kort, P.M. (author)
article 2017
document
Schenk, T. (author), Vogel, R.A.L. (author), Maas, N. (author), Tavasszy, L.A. (author)
Joint fact-finding has been advanced as a method for helping stakeholders grappling with technically intensive policy and planning challenges to collaboratively engage in research and arrive at shared sets of facts to inform their decision-making. This paper introduces joint fact-finding and considers its application in the context of...
article 2016
document
de Heide, M. (author), Butter, M. (author)
This report results from the H2020 project entitled “EU-GREAT!”.1 Objective of the report is to capture the methodology and supporting documents that constitute a methodology for the development of a business and investment plan for an LSI.
report 2016
document
de Heide, M. (author), Butter, M. (author)
Objective of the report is to assess how to finance the set-up and / or continuation of what is defined as Large-scale RDI initiatives (LSIs, see Box 1). The report analyses the potential use of different public and private funding sources, and how these can be combined. The analysis will result in initial recommendations for adjustments in...
report 2016
document
Donker, J.F. (author)
Opslag wordt vaak gezien als dé oplossing voor het balanceren van elektriciteit bij een groot aandeel wind en zon in de energievoorziening. Maar wat is de waarde van energieopslag en is er een businesscase voor? Het stapelen van toepassingen is de beste oplossing om opslag rendabel te maken. En ICT-ontwikkelingen geven nieuwe mogelijkheden en...
article 2016
document
Landa Rivera, G. (author), Reynès, F. (author), Islas Cortes, I. (author), Bellocq, F.X. (author), Grazi, F. (author)
This paper simulates the medium- and long-term impact of proposed and expected energy policy on the environment and on the Mexican economy. The analysis has been conducted with a Multi-sector Macroeconomic Model for the Evaluation of Environmental and Energy policy (Three-ME). This model is well suited for policy assessment purposes in the...
article 2016
document
Gelevert, H.F.B.F. (author), Roosendaal, A. (author), de Koning, N.M. (author), Kort, J. (author), Hut, D.H. (author)
Het kabinet wil dat burgers en bedrijven in de toekomst al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Overheid en bedrijfsleven werken daartoe samen aan de ontwikkeling van een stelsel voor betrouwbare elektronische toegangsdiensten. Eén van de uitgangspunten hierbij is dat het stelsel zich niet beperkt tot alleen de overheid. Ook...
report 2016
document
Suurs, R.A.A. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Seiffert, L. (author)
Beleidsmakers staan voor de uitdaging om de economie te stimuleren en tegelijkertijd te werken aan Vergroening van de economie. Innovatiebeleid speelt hierin een sleutelrol omdat zij beide opgaven ‘tegelijkertijd’ kan adresseren. Idealiter leiden innovaties tot schonere technieken, zuinigere producten en efficiëntere productieketens waarbij dit...
report 2016
document
Stolwijk, C. (author), Seiffert, L. (author)
Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem1. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse ‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de Nederlandse ‘Smart Industry Fieldlabs’. Fieldlabs2...
report 2016
document
de Heide, M. (author)
The relevance of collaboration between public and private actors in the innovation chain has been acknowledged by all relevant actors in the Dutch innovation system. By bringing together companies, research organisations and governmental agencies, Public Private Partnerships (PPPs) provide a breeding ground for innovation. Especially when it...
report 2016
document
Gijsbers, G. (author), Sanders, J. (author), de Looze, M. (author)
Recent is er zowel in Nederland als internationaal veel aandacht voor de relatie tussen technologie, werkgelegenheid en werkloosheid1-4. Daarbij gaat het om vragen over de hoeveelheid werk, maar ook over aard, inhoud en betekenis van werk in een context van snelle toepassing van digitale technologie en robots. Dit paper wil een bijdrage leveren...
report 2016
document
Smart Industries are industries that have a high degree PREFACE of flexibility in production, in terms of product needs (specifications, quality, design), volume (what is needed), timing (when it is needed), resource efficiency and cost (what is required), being able to (fine)tune to customer needs and make use of the entire supply chain for...
report 2015
document
Montalvo Corral, C. (author), Moghayer, S.M. (author), Boonman, H.J. (author)
The goal of the European Committee is to achieve 3% of the GDP by 2020, which could create 3.7 million jobs within the European Union. For achieving this target, the European Commission continued the track of the Lisbon Strategy into the 2020 Strategy enacting amongst other the initiative “Innovation Union”. Given the importance of innovation,...
other 2015
Searched for: subject%3A%22SP1%255C%2B%255C-%255C%2BStrategy%255C%2B%2526%255C%2BPolicy%255C%2B1%22
(1 - 20 of 152)

Pages