Searched for: subject%3A%22SP%255C%2B%255C-%255C%2BSustainable%255C%2BProductivity%255C%2BWH%255C%2B%255C-%255C%2BWork%255C%2B%2526%255C%2BHealth%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Vugs, R. (author)
Zowel zorg als welzijn zullen steeds meer wijkgericht worden aangeboden. Een relatief nieuw fenomeen zijn de inloopcentra, waar patiënten zonder afspraak terecht kunnen voor kleine klachten of ondersteuning. TNO heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van inloopcentra, met als praktijkcasus het inloopcentrum in Schiedam. Dat opende een...
article 2013
document
Akkermans, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schaufeli, W.B. (author)
Purpose: The purpose of this paper is to identify job characteristics that determine young employees' wellbeing, health, and performance, and to compare educational groups. Design/methodology/approach: Using the job demands-resources (JD-R) model and 2-wave longitudinal data (n=1,284), the paper compares employees with a lower educational level...
article 2013
document
Sanders, J. (author), Jetten, A. (author), Dhondt, S. (author), Geuskens, G. (author), Keijzer, L. (author), Liebregts, W. (author)
In de komende decennia zal de vergrijzing van de beroepsbevolking verstrekkende gevolgen hebben op de arbeidsmarkt en op de organisaties in Nederland. Hoewel de huidige econo-mische recessie dit proces vertraagt, voorspelt het Nederlandse CPB (Centraal Planbureau) dat de demografische veranderingen uiteindelijk het arbeidsaanbod negatief zullen...
report 2013
document
van Wijk, E. (author), van Emmerik, M. (author)
Dit is de formele rapportage van fase 1 van deelonderzoek 2 in het PROreact Onderzoeksprogramma ‘Versterking van de professionaliteit in de re-integratiedienstverlening’. Het programma bestaat uit twee deelonderzoeken die in samenhang met elkaar worden uitgevoerd en elk uit twee fasen bestaan. In deelonderzoek 1 ligt de focus op re...
report 2013
document
Oeij, P.R.A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Kraan, K. (author), Goudswaard, A. (author), van den Bossche, S. (author)
De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland, bekeken door de ogen van werkgevers. Het gaat dus om 'werkgeversgedrag'. Hoofddoel van de WEA is het monitoren van trends en ontwikkelingen in het arbeidsbeleid, evenals het effect van dat arbeidsbeleid...
report 2013
document
Sanders, J. (author), Kraan, K. (author)
report 2013
document
Vos, F.S.M. (author), de Jong, T. (author)
report 2013
document
Formanoy, M. (author), Coenen, P. (author), Douwes, M. (author), Bosch, T. (author), de Kraker, H. (author)
Blootstelling aan mechanische trillingen op het werk als gevolg van het hanteren van aangedreven handgereedschap kan klachten veroorzaken aan de bovenste extremiteiten. Betrouwbare en valide instrumenten om deze blootstelling te beoordelen zijn schaars. Daarom is een methode ontwikkeld, de HARM-methode, om hand-armtrillingen subjectief te...
article 2013
document
Oeij, P. (author), de Vroome, E. (author), Bolland, A. (author), Grundemann, R. (author), van Teeffelen, L. (author)
Investering in sociale innovatie duikt op in verschillende regio’s, zoals Brabant, Zeeland, Limburg (D’havé en Rooijackers, 2012), Noord- Nederland en Utrecht (Bolland, Gründemann en Renkema, 2013). Ze richten zich op economische stimulering langs andere wegen dan technologische innovatie en ze concentreren zich vaak op het midden- en...
article 2013
document
Sanders, J. (author), Boneschansker, O. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Fermin, B. (author), Muller, B. (author)
book 2013
document
de Jong, T. (author), Vos, F. (author)
De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van partners te monitoren en de kwaliteit van instrumentarium te bewaken. Door monitoring van de activiteiten willen we de kennis over de wijze waarop duurzame inzetbaarheid...
book 2013
document
Konemann, R. (author), de Jong, T. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO, Gezond Transport en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2013
document
van Ginkel, W. (author), Jansen, Y. (author), Lindeboom, D. (author)
Kennislunch Nationaal Inzetbaarheidsplan 26-09-2013
public lecture 2013
document
Oeij, P. (author), de Vroome, E.E.M. (author), Dhondt, S. (author), Gaspersz, J.B.R. (author)
Complexity of projects is hotly debated and a factor which affects innovativeness of team performance. Much attention in the past is paid to technical complexity and many issues are related to natural and physical sciences. A growing awareness of the importance of socioorganisational issues is announced by researchers and consultants,which is...
conference paper 2012
document
Oeij, P. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author)
public lecture 2012
document
Oeij, P. (author), Klein Hesselink, J. (author), Dhondt, S. (author)
De mate waarin Nederlandse organisaties actief zijn op het terrein van sociale innovatie is in 2010 ten opzichte van 2008 weinig veranderd. Er lijkt zelfs sprake van enige achteruitgang. Dit is zorgelijk omdat blijkt dat sociale innovatie gunstig is voor de organisatieprestaties. Ongeveer 10 procent van de organisaties is koploper in sociale...
article 2012
document
Kooij-de Bode, J.M. (author), Goudswaard, A. (author), Oeij, P.R.A. (author), Kwantes, J.H. (author)
Afvalinzamelings- en reinigingsbedrijven en gemeenten ervaren in strenge winters knelpunten in het combineren van gladheidsbestrijding en de arbeidstijdenwetgeving. Met name het inroosteren van medewerkers in de gladheidbestrijding door consignatiediensten levert, in combinatie met reguliere werkzaamheden, problemen op. Duurzame...
report 2012
document
Oeij, P.R.A. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), Vergeer, R. (author), Pot, F. (author)
According to some theoretical approaches workplace innovation is the implementation of new and combined interventions in work organisation, HRM and supportive technologies, and a strategy that improves the performance of organisations and the quality of jobs. Using data from a large-scale survey among companies in the Netherlands, it is...
article 2012
document
Commissaris, D. (author), Douwes, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Een aanzienlijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking verricht zijn werk zonder noemens-waardige fysieke inspanning. Vanuit traditioneel ergonomisch oogpunt zou je kunnen zeggen: ‘mission accomplished’. Echter, te weinig fysieke inspanning is ongezond en als het werk dit uit-lokt kun je spreken van een arbeidsrisico. In dit artikel...
article 2011
document
Douwes, M. (author), de Kraker, H, (author), Könemann, R. (author), Bosch, T. (author)
report 2011
Searched for: subject%3A%22SP%255C%2B%255C-%255C%2BSustainable%255C%2BProductivity%255C%2BWH%255C%2B%255C-%255C%2BWork%255C%2B%2526%255C%2BHealth%22
(1 - 20 of 22)

Pages