Searched for: subject%3A%22SOCIALE%255C%2BPSYCHOLOGIE%22
(1 - 7 of 7)
document
Kooij-de Bode, H. (author)
Organizations tend to rely on small groups rather than individuals when important decision have to be made, based on the assumption that groups possess a broader range of informational resources and more diversity of insights than individuals. However, research on group decision-making shows that groups often fail to use effectively group...
doctoral thesis 2007
document
Wijngaard, J. (author), de Vries, J. (author), Nauta, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose This paper seeks to explore the question of how to investigate the contribution of the operational network (comprising sales service, logistics, planning, production, etc.) to operational performance. In doing so, the paper aims to link concepts from organisational and social psychology to production planning and control. Design...
article 2006
document
Buunk, B.P. (author), Nauta, A. (author), Molleman, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
A study among 653 undergraduate students examined the effects upon group satisfaction of social comparison orientation (Gibbons & Buunk, 1999) and affiliation orientation, i.e. the preference for doing things together and in groups versus a preference for doing things alone. Affiliation orientation correlated positively with extraversion and...
article 2005
document
Buunk, B.P. (author), Ybema, J.F. (author)
In a sample of 135 women from rural areas, the effects of social comparison with the marriage of another woman upon mood, identification and relationship evaluation were examined. Upward targets evoked a more positive mood, and a less negative mood than downward targets, while, in contrast, the evaluation of one's own relationship was more...
article 2003
document
NIA TNO (author), Christis, J. (author)
De studie die in dit proefschrift centraal staat, bevindt zich op het raakvlak van filosofie, wetenschap, kundes en praktijk. De auteur wil aantonen welke moeilijkheden er ontstaan als er aan de wetenschap in het algemeen, en aan het onderzoek naar de relatie tussen arbeid en stress in het bijzonder, verkeerde wetenschapsfilosofische...
doctoral thesis 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hopstaken, L.E.M. (author)
Dit proefschrift richt zich op de achtergronden van ziekteverzuim in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Er lijkt reden te bestaan om te veronderstellen dat het werk in de sector van de geestelijke gezondheidszorg een belangrijke invloed heeft op de lichamelijke en psychische vitaliteit van werknemers in deze sector en zodoende het...
doctoral thesis 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Jansen, B. (author), Uit de Weerd, F. (author)
Dit onderzoeksrapport van het Onderzoeksteam Ploegenarbeid van de Universiteit van Amsterdam behandelt de effecten van ploegendiensten op de gezondheid en het welzijn van de betrokkenen. Ten eerste wordt ingegaan op de achtergronden van de studie, waarbij wordt stilgestaan bij de vormgeving van ploegenroosters, differentiële effecten van...
book 1988
Searched for: subject%3A%22SOCIALE%255C%2BPSYCHOLOGIE%22
(1 - 7 of 7)