Searched for: subject%3A%22SBA%255C%2B%255C-%255C%2BStrategic%255C%2BBusiness%255C%2BAnalysis%22
(1 - 20 of 132)

Pages

document
de Koning, A. (author), Kleijn, R. (author), Huppes, G. (author), Sprecher, B. (author), van Engelen, G. (author), Tukker, A. (author)
Low-carbon energy systems are more metal-intensive than traditional energy systems. Concerns have been expressed that this may hamper the transition to a low-carbon economy. We estimate the required extraction of Fe, Al, Cu, Ni, Cr, In, Nd, Dy, Li, Zn, and Pb until 2050 under several technology-specific low-carbon scenarios. Annual metal demand...
article 2018
document
Ahsmann, B. (author), van Beek, R. (author), van Dord, M. (author), Elias, S. (author), van Golen, B. (author), van Haastrecht, B. (author), Kerssen, M. (author), Lahiri, S. (author), van de Pol, M. (author), Rietveld, E. (author), Spiegeler, H. (author), Steens, R. (author), Sueters, M. (author), Tepper, H. (author), Vlak, J. (author), de Vries, M. (author), Wilhelmus, J. (author), Wittekoek, A. (author), Wyfker, G. (author)
Deze Transitieagenda Maakindustrie is geschreven ter uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. Dit akkoord wil vóór 2030 een schaalsprong bereiken in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en daarmee een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Met het opstellen van de...
report 2018
document
de Vries, A. (author), Menkhorst, M. (author), van Vliet, P.J. (author), Stavleu, J.M. (author), Bonte, C. (author), Schilder, C. (author)
Meldingen naar 112 en 0900-8844 worden nu nog telefonisch gedaan. Maar meldkamers in Nederland verwachten dat ze binnen vijf jaar met beelden uit meldingen zullen werken. Zegt een beeld meer dan duizend woorden, of resulteert beeld in een verkeerde weergave van een bepaalde situatie? Kan het tot verkeerde beslissingen leiden? In deze publicatie...
other 2018
document
Lenzen, M. (author), Geschke, A. (author), Abd Rahman, M.D. (author), Xiao, Y. (author), Fry, J. (author), Reyes, R. (author), Dietzenbacher, E. (author), Inomata, S. (author), Kanemoto, K. (author), Los, B. (author), Moran, D. (author), Schulte in den Bäumen, H. (author), Tukker, A. (author), Walmsley, T. (author), Wiedmann, T. (author), Wood, R. (author), Yamano, N. (author)
We describe the creation of the Global Multi-Region Input–Output (MRIO) Lab, which is a cloud-computing platform offering a collaborative research environment through which participants can use each other’s resources to assemble their own individual MRIO versions. The Global MRIO Lab’s main purpose is to harness and focus previously disparate...
article 2017
document
van den Berg, C. (author), van Vliet, P.J. (author), van den Hengst, S. (author)
Ontwikkelingen in onder meer sociale media, internettechnologie en platformen lei-den tot nieuwe diensten en resulteren in andere manieren van samenwerken, en ver-snellen daarmee ook maatschappelijke veranderingen. In het tweede decennium van de eenentwintigste eeuw kunnen we stellen dat we ons volop in de informatiemaat-schappij bevinden....
conference paper 2017
document
de Vos-Effting, S.E. (author), Mulder, G.G.C. (author), Keijzer, E.E. (author), Bonte, H. (author), Bastein, A.G.T.M. (author)
report 2017
document
van Vliet, P.J. (author), Bonte, H. (author), de Vries, A. (author)
report 2017
document
Bakker, B.J. (author), van Bree, M.W. (author), Gijsbers, G.W. (author), van der Horst, T.J.J. (author)
In het toekomstige innovatiebeleid is het voor Nederland belangrijk om keuzes te maken over de inzet van schaarse middelen (zowel publiek als privaat) op sectoren, technologieën, innovatiegebieden en clusters. Deze “beleidsarme” portfolioanalyse legt een fundament voor het maken van deze keuzes. In de portfolioanalyse worden kansrijke...
report 2017
document
van Bree, T. (author), Suurs, R. (author)
Al enige jaren is de provincie Limburg actief bezig om de regio te versterken met beleid om te investeren in de regionale kennisinfrastructuur. Het doel is om hiermee een stimulans te geven aan de regionale economie alsmede aan de maatschappelijke uitdagingen waarvoor Limburg zich gesteld ziet. Wat dit laatste betreft gaat het onder andere om de...
report 2017
document
Schipper-Rodenburg, C.A. (author)
Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid van een testtraject voor de hyperloop in Nederland. Hyperloop is een nieuw idee voor het vervoer van goederen en personen. De minister geeft daarbij haar reactie op de uitkomsten van het onderzoek.
report 2017
document
Groote Schaarsberg, M. (author), Reijnierse, H. (author), Borm, P. (author)
This paper introduces mutual liability problems, as a generalization of bankruptcy problems, where every agent not only owns a certain amount of cash money, but also has outstanding claims and debts towards the other agents. Assuming that the agents want to cash their claims, we will analyze mutual liability rules which prescribe how the total...
article 2017
document
TNO, in collaboration with the Big Data Value Center, presents the fourth Small Big Data Congress! Our congress aims at providing an overview of practical and innovative applications based on big data. Do you want to know what is happening in applied research with big data? And what can already be achieved through big data? This booklet rapidly...
book 2017
document
Span, T. (author), Keller, K. (author), Staats, B. (author), van Bree, T. (author), Bulavskaya, T. (author), Suurs, R. (author)
Op verzoek van de Provincie Limburg hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO een compositie-analyse uitgevoerd van de Limburgse economie. Er wordt een integraal beeld geschetst van de economische ontwikkeling, de regionale economische structuur en specialisatie en van innovatie-inspanningen en -prestaties van bedrijven. Dit...
report 2017
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Flexibly anticipating the future. Cities interact permanently with their environment. Both that environment and cities themselves are liable to change. This dynamic entails uncertainties, challenges, and tests of innovation that cities have to be able to adapt to. It means that cities have to be able to anticipate the events that will affect...
other 2017
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Urban Dynamics. Opportunities for sustainability. Cities and urban agglomerations have shown strong growth in recent decades. Not just worldwide, but also in the Netherlands. Some 44 percent of the country’s population now lives in cities, even though urban areas cover just 13 percent of its territory. According to forecasts by Statistics...
other 2017
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Steden zijn permanent in interactie met hun omgeving. Zowel die omgeving als de steden zelf zijn veranderlijk. Deze dynamiek brengt onzekerheden, uitdagingen en vernieuwingsopgaven met zich mee, waar een stad adaptief mee moet omgaan. Het gaat erom dat een stad kan inspelen op datgene wat op haar afkomt, en kan omgaan met verandering. Dit vergt...
other 2017
document
van Bree, M.W. (author), Bouma, G.M. (author)
Stedelijke dynamiek, kansen voor duurzaamheid. De afgelopen decennia zijn steden en stedelijke agglomeraties sterk gegroeid. Niet alleen wereldwijd, maar ook in Nederland. Inmiddels woont 44 procent van onze bevolking in de stad, terwijl het stedelijk gebied slechts 13 procent beslaatvan de oppervlakte van Nederland. Volgens de prognoses van het...
other 2017
document
van Bree, M.W. (author), Chahim, M. (author), de Groot, H.L.F. (author), de Koning, J. (author), Lankhuizen, M.B.M. (author), Manshanden, W.J.J. (author), Stellingwerf, S. (author)
report 2017
document
Reisch, L.A. (author), Cohen, M.J. (author), Thøgersen, J.B. (author), Tukker, A. (author)
While the field of sustainable consumption research is relatively young, it has already attracted scholars from all corners of the social sciences. The time has come to identify a new research agenda as trends in sustainable consumption research seem to suggest the dawning of a new phase. Not only does research need to be guided, but sustainable...
article 2016
document
Bulavskaya, T. (author), Hu, J. (author), Moghayer, S.M. (author), Reynès, F.G.D. (author)
This document provides a full description of the new version of EXIOMOD (EXtended Input-Output MODel). "Extended" refers to the fact that EXIOMOD can extend the standard Input-Output (IO) analysis in two main directions: (1) to Computational General Equilibrium model (CGEM or CGE model) analysis, and (2) to specific topics such as environmental...
other 2016
Searched for: subject%3A%22SBA%255C%2B%255C-%255C%2BStrategic%255C%2BBusiness%255C%2BAnalysis%22
(1 - 20 of 132)

Pages