Searched for: subject%3A%22Rusttijden%22
(1 - 19 of 19)
document
Oeij, P.R.A. (author), Dorenbosch, L. (author), Klein Hesselink, J. (author), Vaas, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
Goudswaard, A. (author), van Dalen, E.J. (author), Kwantes, J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
De doelstelling van dit onderzoek was gegevens te verzamelen over de blootstellingsduur aan beeldschermwerk ten behoeve van het Arboconvenant Bankwezen. Voor de gegevensverzameling hebben de deelnemende banken aselect een steekproef getrokken uit hun werknemersbestand, met het verzoek elektronische verzamelde WorkPace-gegevens (een...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Jongkind, R. (author), Vaas, S. (author)
Slimmer werken is met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat behalen, waarbij medewerkers blijven gevrijwaard van gezondheidsrisico's en zich blijven ontwikkelen. In deze publicatie worden acht praktijkvoorbeelden van slimmer werken in industrie en dienstverlening, in profit en non profit sectoren beschreven....
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Het doel van de huidige studie is inzicht geven in het vóórkomen van verschillende RSI-maatregelen in Nederland in 2003. Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een aselekte steekproef van 25.000 werknemers. De vragenlijst bevatte vier vragen...
article 2005
document
Schoenmaker, N. (author), de Looze, M. (author), Commissaris, D. (author)
Rust en taakvariatie heten probate middelen om de statische belasting van het lichaam te verminderen bij bewegingsarm werk. Wie regelmatig pauzeert en zijn werkzaamheden afwisselt, ontziet zijn lichaam. TNO onderzocht wat er allemaal bekend is over de effecten van verschillende soorten pauzes, pauze-intervallen en taakvariatie op het voorkomen...
article 2004
document
Schoenmaker, N. (author), de Looze, M. (author), van Rhijn, G. (author), Bosch, T. (author)
TNO onderzocht de effecten van drie verschillende pauzeschema's bij Philips. Bij het schema met de langste pauzetijd ervoeren de werknemers de minste fysieke belasting, terwijl hun productie gelijk bleef. Toch waren ze niet enthousiast: de pauzes bleken minder gezellig. Vakmedia
article 2004
document
TNO Arbeid (author), de Looze, M.P. (author), van Rhijn, J.W. (author), van der Grinten, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Bosch, T. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". The subject of this paper is finding and implementing the optimal rhythm in short...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), IJmker, S. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held about "Ergonomics in the digital age". This paper is about prospective research on musculoskeletal disorders in office workers. The...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), Thé, K.H. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Wiezer, N.M. (author), Bongers, P.M. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held about "Ergonomics in the digital age". This paper is about behavioural aspects of developing or sustaining neck and upper limb disorders....
conference paper 2003
document
Thé, K. (author), de Looze, M.P. (author)
Veel computergebruikers kampen met RSI. Het invoeren c.q. opvoeren van pauzes kan hierin verbetering brengen. Er zijn al de nodige computerprogramma's op de markt die de computergebruiker erop attenderen dat het tijd is voor een pauze. het succes van die programma's hangt af van de vormgeving, de wijze van adviseren en de mate waarin de...
article 2001
document
Boersma, A.L. (author), Vrusch, T.H.L. (author), Visser, B. (author), van Dieën, J.H. (author)
Rustpauzes tijdens bijvoorbeeld beeldschermwerk worden geadviseerd als middel ter preventie van RSI. In veel gevallen wordt geadviseerd in deze pauzes oefeningen te doen. Hoewel oefeningen de doorbloeding van spieren zouden kunnen bevorderen, is ook denkbaar dat vermoeidheid door oefeningen wordt versterkt. Het doel van deze studie was het...
article 2001
document
Thé, K.H. (author), Douwes, M. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Het doel van deze studie is om uit de literatuur en de praktijk de effecten te beoordelen van alternatieve werkrustschema's als middel om eenzijdig werk te onderbreken en zo RSI-klachten te voorkomen. Uit de resultaten komt naar voren dat pauzes van tien minuten positieve effecten bleken te hebben op de meeste onderzochte factoren, met name als...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Thé, K.H. (author), Douwes, M. (author), Bongers, P.M. (author)
Het doel van deze studie is om uit de literatuur en in de praktijk de effecten te beoordelen van alternatieve werkrustschema's als middel om eenzijdig werk te onderbreken en zo RSI-klachten te voorkomen. Naast een literatuurreview over recente kennis omtrent alternatieve werkrustschema's zijn een aantal werkrustschema's ingevoerd bij een drietal...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author), de Ridder, G.M.T. (author), Douwes, M. (author), Houtman, I.L.D. (author), Thé, K. (author)
Onder de RSI-paraplu valt een aantal specifieke pees-, zenuw- en spiergerelateerde aandoeningen van de nek en armen. De grootste groep klachten zijn echter algemene symptomen (pijn, prikkeling, vermoeidheid) in de arm, schouder of nek. Voor een effectieve preventie van RSI is het van belang te weten wat de risicofactoren zijn, welke...
article 1999
document
Delleman, N. (author), The, K. (author), Proper, K. (author), Douwes, M. (author), van der Grinten, M. (author), de Ridder, M. (author)
Literatuur over preventieve maatregelen op het gebied van Repetitive Strain Injuries (RSI) stelt dat meerdere korte pauzes in een werkdag lichamelijke klachten kunnen verminderen en soms de productiviteit verhogen. In dit artikel wordt een praktijkstudie in drie bedrijven besproken, waaruit blijkt dat het opdelen van de reguliere ochtend- en...
article 1998
document
de Ridder, M. (author), Delleman, N. (author)
Demissionair staatssecretaris De Grave wil samen met een aantal bedrijfstakken en leveranciers van software het RSI-probleem onder beeldschermwerkers de komende jaren aanpakken. Later wil hij ook de aandacht richten op de omvang van RSI-klachten onder andere beroepsgroepen. Vraag die daarbij zeker voorop zal staan: hoe is RSI aan te pakken? In...
article 1998
document
van Drongelen, J. (author), Vos, P.H. (author)
In 1996 is stapsgewijs de geheel vernieuwde Arbeidstijdenwet in werking getreden. In 1997 zal deze wet voor iedere werkgever en werknemer gelden. De Arbeidstijdenwet vervangt alle bestaande wet- en regelgeving op het terrein van de arbeids- en rusttijden. Deze uitgave licht de regels en voorschriften van de Arbeidstijdenwet toe. Daarbij wordt...
report 1997
document
Kwantes, J.H. (author)
De Richtlijn van 29 mei 1990 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot het werken met beeldschermapparatuur (90/270/EEG) moet uiterlijk op 31 december 1992 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de ontwerpregelgeving voorgelegd aan...
article 1992
Searched for: subject%3A%22Rusttijden%22
(1 - 19 of 19)