Searched for: subject%3A%22Road%255C%2Bdesign%22
(1 - 20 of 28)

Pages

document
Martens, M.H. (author)
Road signs do not necessarily lead to the right response. Especially when signs are changed, drivers may not always detect new signs and may therefore fail to respond correctly to the situation indicated. The present driving simulator study investigated whether road familiarity (increased exposure to the same road) influenced failure to respond...
article 2017
document
Ruijs, P. (author), van der Horst, R. (author), Broeren, P. (author)
Uit de praktijk blijkt dat de ontwerpeisen met betrekking tot de vormgeving en inrichting van horizontale bogen tot grote misverstanden en fouten leiden. De huidige situatie leidt tot onduidelijke regelgeving, kans op fouten, verkeerde afwegingen, onnodige verkeersonveiligheid of mogelijk tot inefficiënt ruimtegebruik. Ook is het van belang om...
report 2012
document
Feenstra, P. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Correia Grácio, B.J. (author), Wentink, M. (author)
The goal of the presented study was to explore how simulator motion cueing affects the driver’s control performance of a car. We looked at steering behavior as a measure of control performance. The experimental task was a slalom maneuver where the car velocity was limited to 70 km/h. Subjective and objective variables were measured. This paper...
conference paper 2010
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Christoph, M. (author), van Nes, N. (author), Pauwelussen, J.J.A. (author), Mansvelders, R. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Hoedemaeker, D.M. (author)
The main objective of the project PROLOGUE (PROmoting real Life Observations for Gaining Understanding of road user behaviour in Europe) is to explore the feasibility and usefulness of a large-scale European naturalistic driving observation study. The work described in this deliverable focused on the feasibility of using and combining two...
report 2010
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), van der Horst, A.R.A. (author), Hoedemaeker, D.M. (author), Schenk, J. (author)
Op overpaden bij stations steken voetgangers en/of fietsers soms toch over bij geactiveerd overpad. Voor ProRail heeft TNO onderzocht of het aanbrengen van hangwerken onder de spoorbomen en het beter laten aansluiten van hekwerken bij de overweginstallatie hielpen in het terugdringen van onveilig oversteekgedrag van voetgangers en/of fietsers....
conference paper 2010
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), van der Horst, A.R.A. (author), Kik, J.J. (author), Sluijsmans, G. (author)
conference paper 2010
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), van der Horst, A.R.A. (author)
Naar aanleiding van het artikel ' Nieuw generatie bewegwijzering turborotondes en turbopleinen' formuleert de redactie de stelling: 'Implementatie van nieuwe verkeersontwerpen is pas verantwoord als na laboratoriumonderzoeken eerst praktijktoetsen zijn uitgevoerd'. Richard van der Horst, human factors onderzoeker bij TNO, geeft een reactie.
article 2010
document
Martens, M.H. (author), Brouwer, R.F.T. (author), van der Horst, A.R.A. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
bookPart 2009
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), van der Horst, A.R.A. (author)
Met het al maar drukker worden op de weg en met verwoede pogingen om het maximale uit het bestaande wegverkeerssysteem te halen, wordt de rijtaak voor de automobilist steeds complexer en wordt het des te belangrijker om in het weg- en verkeersontwerp de mens als de maat der dingen te beschouwen. Succesvolle introductie van nieuwe...
conference paper 2009
document
Duivenvoorden, K. (author), Schaap, N. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Feenstra, P. (author), van Arem, B. (author), TNO Bouw en Ondergrond TNO Defensie en Veiligheid (author), BenO DenV (author)
A green wave on a road enables a driver to negotiate a sequence of signalized intersections without hitting red. This is accomplished by the coupling of a series of signalized intersections. This is an advantage for driver comfort, for flow and safety on the road network, and for the environment. Providing speed advice may help the driver to...
conference paper 2008
document
van Arem, B. (author), van der Horst, A.R.A. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
De mobiliteit van personen en goederen is onmisbaar binnen ons dagelijks leven en maatschappij. In Nederland nemen 7 miljoen personenauto's ruim 80% van onze verplaatsingen voor hun rekening. Zo'n 60% van de goederen wordt over de weg vervoerd en 30% over het water. Berekeningen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voorspellen een...
article 2008
document
van der Horst, R. (author), Martens, M. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
In one way or another, human factors play a role in almost all road accidents. For designing a safe traffic and road environment, it is important to take human capabilities and limitations into account: man asthe measure of all things. This paper briefly summarizes traffic safetyfrom a road users' point ofview,givesa general description...
article 2008
document
van der Horst, A.R.A. (author), Martens, M.H. (author), Kik, J.J. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author), Nato (author)
Evaluatie van met verkeerslichten geregelde turbopleinen door wegbeeldanalyses, analysegedrag weggebruikers en enquetes lsaat zien dat weggebruikers ze complex vinden en dat geeft fouten. Terughoudendheid in toepassing lijkt geboden
conference paper 2008
document
van der Horst, A.R.A. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
De verschillen tussen een dubbelbaansweg met twee rijstroken per richting en een enkelbaansweg met één rijstrook per richting zijn naast ruimtebeslag en aanlegkosten: - De capaciteit van en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling zijn op een dubbelbaansweg veel hoger. - De verkeersveiligheid is op de dubbelbaansweg beter gewaarborgd. In het...
book 2008
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), van der Horst, A.R.A. (author)
Succesvolle introductie van nieuwe bestuurdersondersteunende systemen, dynamische verkeersmanagementsystemen of complexe wegontwerpen hangt sterk af van hoe mensen ermee kunnen en willen omgaan. Rijsimulatorstudies maken het mogelijk ontwerpen / systemen vooraf te testen en te beoordelen. Met het al maar drukker worden op de weg en met verwoede...
conference paper 2008
document
van der Horst, A.R.A. (author), de Ridder, S. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
This paper describes the results of a driving simulator study that focused on the influence of roadside infrastructure on speed choice and lateral placement of car drivers. A review of the RISER detailed accident database revealed that lateral positioning and speed of the vehicle were two of the primary factors leading to crashes. The driving...
conference paper 2007
document
van der Horst, A.R.A. (author), de Ridder, S. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
This paper describes the results of a driving simulator study that focused on the influence of roadside infrastructure on speed choice and lateral placement of car drivers. A review of the RISER detailed accident database revealed that lateral positioning and speed of the vehicle were two of the primary factors leading to crashes. The driving...
bookPart 2007
document
van der Horst, A.R.A. (author), Martens, M.H. (author), TNO Technische Menskunde (author)
Voorkom onbewust onveilig gedrag door wegontwerp voor de weggebruiker self-explaining te maken
conference paper 2004
document
TNO Technische Menskunde (author), de Ridder, S.N. (author), Martens, M.H. (author)
Purpose: The road scene analyses presented here were conducted within Work-Package 1 of the EU-RISER project. Within this workpackage, Task 1.2 consisted of constructing a detailed-reconstruction-database. For that purpose TNO Automotive collected 10 new accidents and TNO Human Factors added a road-scene analysis to each accident to provide more...
report 2004
document
Hoekstra, W. (author), van der Horst, A.R.A. (author)
De evaluatie van signalering in tunnels en van fysieke afscheidingen van speciale Automatische Voertuig Geleidingsstroken zijn voorbeelden hoe de rijsimulator zinvol kan worden ingezet bij het wegontwerp.
conference paper 2000
Searched for: subject%3A%22Road%255C%2Bdesign%22
(1 - 20 of 28)

Pages