Searched for: subject%3A%22Risico%2527s%22
(1 - 20 of 38)

Pages

document
Zoomer, T. (author), Hooftman, W.E. (author)
Veel werknemers vinden dat hun werk verandert. Maar welke taken veranderen er precies? Want zo kunnen we trends en mogelijke nieuwe arborisico’s herkennen. TNO zet ze op een rij. Vakmedianet
article 2022
document
van de Ven, H. (author)
Een verstoring van het dag-nacht-ritme kan de vitaliteit van medewerkers die nachtdiensten draaien aantasten. Hoe kom je erachter waar de grootste knelpunten zitten? Welke risico’s brengt het werken in nachtdiensten met zich mee en welke maatregelen kun je daartegen nemen?
article 2021
document
Wijn, R. (author), van Hemert, D. (author)
Deze rapportage doet verslag van een verkenning naar risicotaxatie-instrumenten voor het inschatten van gewelddadige radicalisering van individuen. Het heeft als doel antwoord te geven op de vraag welke kansen er bestaan in de Nederlandse context voor verbetering van risicotaxatie-instrumenten voor de inschatting van de gevoeligheid van...
report 2021
document
van den Heuvel, S.G. (author), Bouwens, L. (author), Rosenkrantz, N. (author), Zoomer, T. (author), Wiezer, N. (author)
Door technologische ontwikkelingen is het steeds gemakkelijker geworden om veel taken vanaf huis te doen. Dat heeft voor zowel werknemer als werkgever voordelen. Door de pandemie was het thuiswerken noodgedwongen, maar de verwachting is wel dat het deels thuiswerken zal blijven. Dat betekent dat ‘thuis’ een onderdeel wordt van de reguliere...
report 2021
document
Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E. (author)
In deze eerste analyses op het ESENER-3 bestand (European Survey in Enterprises on New and Emerging Risks, gehouden in 2019) proberen we meer grip te krijgen op de vraag hoe Nederlandse bedrijven zich tot Europese bedrijven verhouden ten aanzien van hun beleid gericht op arbeid en gezondheid’.
report 2021
document
Zoomer, T. (author), Hooftman, W. (author)
article 2021
document
Janssen, A. (author), Fransman, W. (author)
Verslag bijeenkomst Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) en het RIVM kennis- en Informatiepunt Risico's van nanotechnologie (KIR-nano)14 november 2019.
article 2020
document
Smid, T. (author), van Drongelen, A. (author), Flameling, M. (author)
In Nederland werken 1,3 miljoen mensen ‘s nachts, waarvan 700.000 regelmatig. volgens een recent rapport van de Gezondheidsraad is er een fors risico op gezondheidseffecten: hart- en vaatziekten, diabetes en slaap- en vermoeidheidsproblemen. Volgens de Gezondheidsraad zijn er geen bewezen maatregelen om de lange termijn gevolgen te beperken....
public lecture 2019
document
Jansen, A. (author), van der Beek, D. (author), Cremers, A. (author), Neerincx, M. (author), van Middelaar, J. (author)
Employers will ensure the safety and health of their employees in all work-related matters. Do you have full control over the operation of your cobots and the associated risks to your employees in their workplace? Technological developments in the field of AI-assisted learning will enable organizations in the field of robotics to make great...
report 2018
document
Steijn, W. (author), Janssens, L. (author), Kwantes, J.H. (author), van der Beek, D. (author), Jansen, A. (author)
The robotics industry is developing rapidly in a wide range of sectors, from healthcare to manufacturing. Over the past fifty years, industrial machines have become faster and more accurate. They have also become more mobile. These machines now have more degrees of movement than ever before, and – thanks to improved sensors – they are becoming...
report 2018
document
Wildschut, H.I.J. (author), Offerhaus, P.M. (author), Roseboom, T.J. (author), Otten, W. (author)
Risicosignalering en -management zijn belangrijke aspecten van geboortezorg. De diverse definities van risico worden beschreven, evenals de communicatie over risico’s met de (aanstaande) ouders en de knelpunten hierin.
bookPart 2018
document
Steijn, W. (author), Groeneveld, J. (author), van der Beek, D. (author), van Kampen, J. (author), van Gelder, P. (author)
Veel bedrijven in met name de petrochemische industrie zijn er de afgelopen jaren in geslaagd het aantal ongevallen sterk terug te dringen. Een van de middelen die is gebruikt om deze verbetering te bewerkstelligen, is de zogenaamde Kwantitatieve Risico Analyse (QRA). Een QRA is een instrument om de risico's voor een bepaalde activiteit te...
article 2017
document
Fransman, W. (author), Pronk, A. (author), Schelvis, R.M.C. (author), Moons, A.M.M. (author)
In Nederland overlijden jaarlijks zo’n 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan ongeveer 2.700 aan werkgerelateerde kanker. Ondanks goede initiatieven in risicovolle sectoren als de bouw, metaal en de houtverwerkende industrie om een gezonde werksituatie te creëren, blijkt de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen als respirabel kwarts,...
other 2017
document
Houtman, I.L.D. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Werkdruk staat met regelmaat in de belangstelling van de media. Net als andere psychosociale factoren op het werk, zoals agressie en geweld of pesten op het werk, wordt werkdruk ook wel aangeduid als ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Het Ministerie van SZW voert een vierjarige campoagne gericht op bewustwording van werkdruk- en...
article 2016
document
de Jong, T. (author)
Het maken van een RI&E voorkomt boetes. Maar veel belangrijker nog, het is een eerste stap om risico's aan te pakken en ziekte en verzuim te voorkomen. Vakmedia
article 2015
document
Zwaard, W. (author), Groeneweg, J. (author)
We associëren een professionele turner niet direct met een risicoprofessional. Maar wat als hij zich van risico's bewust is en zo aan de rekstok olympisch kampioen en wereldkampioen werd? Wat is eigenlijk een risicoprofessional en hoe wordt iemand dat? Winnen aan de rekstok als metafoor. Vakmedia
article 2015
document
van der Bossche, S. (author)
public lecture 2014
document
Roken, alcohol, overgewicht, een ongezond voedingspatroon en inactiviteit zijn belangrijke risicofactoren van kanker.
other 2014
document
Lanting, C.I. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Elias, S.G. (author), van den Brandt, P.A. (author), van Leeuwen, F.E. (author), Kampman, E. (author), Kiemeney, L.A. (author), Peeters, P.H.M. (author), de Vries, E. (author), Bausch-Goldbohm, R.A. (author)
Doel Berekenen wat het percentage kankergevallen is dat te wijten is aan leefstijlfactoren op basis van de nieuwste wetenschappelijke gegevens voor Nederland. Opzet Secundaire analyse. Methode De onderzochte leefstijlfactoren waren: roken, alcoholgebruik, overgewicht, bewegen en 6 voedingsfactoren (consumptie van groente, fruit, vlees en...
article 2014
document
de Koning, N. (author), Schelvis, R. (author)
In april van dit jaar lanceerde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne tegen beroepsrisico nummer één: werkstress. Niet voor niets, want als werknemers ziek worden door werkgerelateerde factoren, komt dat in een derde van de gevallen door werkstress. Op de korte termijn kan werkdruk leiden tot werkstress, op de lange...
article 2014
Searched for: subject%3A%22Risico%2527s%22
(1 - 20 of 38)

Pages