Searched for: subject%3A%22Richtlijnen%22
(61 - 73 of 73)

Pages

document
Boere-Boonekamp, M.M. (author), Anten-Kools, E.J. (author), Coenen-van Vroonhoven, E.J.C. (author), van Gameren-Oosterom, H.B.M. (author), L'Hoir, M.P. (author), van Sleuwen, B.E. (author), van Vlimmeren, L.A. (author), Winkel-Veninga, A.A.G. (author)
Doel van deze richtlijn is het bieden van handvatten voor: 1) advisering over houding, hantering en positionering ter preventie van voorkeurshouding en plagiocefalie, 2) tijdige en correcte signalering, diagnose en/of eventuele verwijzing naar huisarts en/of kinderfysiotherapeut, 3) verzorgingsadviezen na signalering, 4) monitoring van het...
book 2012
document
Kamphuis, M. (author)
Huidafwijkingen staan hoog in de ranglijst van meestvoorkomende nieuwe diagnosen die de huisarts bij kinderen stelt. Gezien de grote impact (denk aan pijn, jeuk, verminderde groei, pesten, slaapproblemen) van een huidafwijking zijn preventie, voorlichting, signalering, diagnose, begeleiding en behandeling van groot belang.
report 2012
document
Kamphuis, M. (author), van Leerdam, F.J.M. (author), Wierenga-van der Hoeven, C.J. (author), Bulk-Bunschoten, A.W.W. (author), Deurloo, J.A. (author), Beltman, M. (author)
De JGZ kan voorlichting geven over zindelijkheid aan ouders en kinderen en zindelijkheidsproblemen signaleren en begeleiden. Doel van deze richtlijn is het uniform, tijdig en correct signaleren, verwijzen en begeleiden van kinderen met zindelijkheidsproblemen door de JGZ. Ook kan de JGZ een rol spelen in de voorlichting aan de omgeving van het...
report 2011
document
Broerse, A. (author), Kamphuis, M. (author), Fleuren, M.A.H. (author), Dommelen, P.van (author), Kooijman, K. (author), Vergeer, M. (author)
article 2010
document
Fleuren, M. (author), Keijsers, J. (author), Buitendijk, S. (author), Detmar, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Doorgaan met het ontwikkelen en vervolmaken van richtlijnen heeft weinig zin als ze niet gebruikt worden. Gebruik financiering daarom voor invoeringsactiviteiten en evaluatie. Beter één richtlijn goed gebruikt, dan tien op de plank.
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Akker, E. (author), Westmaas, A. (author)
book 2009
document
TNO Arbeid (author), van den Berg, S.A. (author), Coffeng, P.P.C. (author)
Deze inventarisatie biedt een zoekmiddel in de vorm van een beknopt overzicht van de huidige stand van zaken op het terrein van standaarden, richtlijnen of procedures voor verschillende diagnosegroepen respectievelijk -problematieken bij begeleiding en reïntegratie. Dit overzicht is met name bestemd voor deskundigen in de arbodienstverlening....
report 1999
document
Grundemann, R.W.M. (author), Nijboer, I.D. (author)
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren voor werkhervatting na langdurige arbeidsongeschiktheid. Het onderzoek naar deze determinanten van werkhervatting beperkt zich voornamelijk tot het in kaart brengen van kenmerken die samenhangen met werkhervatting. Veelal gaat het dan om...
bookPart 1998
document
Wevers, C.W.J. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), de Vos, E.L. (author)
In dit hooidstuk worden na een korte historische introductie - samengebald in de thema's volumebeleid, rerhtegratiebeleid en privatisering/marktwerking - de reintegratie-instrumenten en prikkels uit de doeken gedaan die met name met de Wet Pemba en de Wet REA door het eerste paarse kabinet geïntroduceerd zijn. In de slotbeschouwing wordt...
bookPart 1998
document
Vink, P. (author), Dul, J. (author)
Binnenkort verschijnt een document over tillen van het National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) in de Verenigde Staten. Daarin staat de nieuwe NIOSH-methode waarmee tilsituaties beoordeeld kunnen worden. Deze methode zal de NIOSH-methode uit 1981 vervangen. In dit artikel wordt de nieuwe methode besproken. Bij toepassing van...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van den Berg, R. (author), Rövekamp, A.J.M. (author)
Deze handleiding is opgesteld in het kader van het project preventie gehoorschade (project LA-06-01 van het onderzoekprogramma "Lawaai op de Arbeidsplaats" van de Interdepartementale Commissie Geluidhinder), waarin integrale gehoorbeschermingsprogramma's zijn gestart en ten dele uitgevoerd in een 35-tal industriële bedrijven. De handleiding...
report 1988
document
Richtlijnen gebaseerd op een onderzoek naar ergonomische aspecten van torenkraancabines, cabines van mobiele kranen en cabines van grondverzetmachines. Hiertoe zijn machinisten geïnterviewd, waarbij vooral gelet is op gezondheid, veiligheid en comfort. Deze brochure van de Stichting Arbouw en het NIPG-TNO is een herziene en aangepaste versie van...
book 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dul, J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, in het bijzonder de rug, komen vaak voor. Hoewel vele factoren in het ontstaan van rugklachten een rol kunnen spelen, is het bekend dat foutieve belasting in arbeidssituaties in bepaalde beroepen een belangrijke rol speelt. Er is echter nog betrekkelijk weinig kennis omtrent toelaatbare...
book 1987
Searched for: subject%3A%22Richtlijnen%22
(61 - 73 of 73)

Pages