Searched for: subject%3A%22Repeterende%255C%2Barbeid%22
(1 - 20 of 36)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), IJmker, S. (author), Leijssen, J.N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives The aims of this study were to evaluate the test–retest reliability and the validity of self-reported duration of computer use at work. Methods Test–retest reliability was studied among 81 employees of a research department of a university medical center. The employees filled out a web-based questionnaire twice with an in-between...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2003. Centraal staat de vraag in welke mate de onderzochte persoon het ontstaan van zijn of haar klachten toeschrijft aan het werk en of er een statistisch verband is tussen groepen die blootstaan aan arbeidsrisico's en in welke mate deze groepen verzuimen....
report 2005
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, S.G. (author), Blatter, B.M. (author)
Uit diverse onderzoeken blijkt dat het ontstaan van Repetitive Strain Injury (RSI) komt door een combinatie van factoren. Dat de fysieke belasting op het werk een belangrijke rol speelt, staat buiten discussie. In het kader van het doelfinancieringsprogramma Arbeid en Gezondheid van het Ministerie van VWS heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar...
report 2003
document
de Kraker, H. (author), Blatter, B. (author)
De effectiviteit van behandelmethoden bij Repetitive Strain Injuries (RSI) is nog nauwelijks wetenschappelijk aangetoond. Om een beter inzicht in de gehanteerde methoden te krijgen voor zowel behandeling als reïntegratie heeft TNO Arbeid een onderzoek onder RSI deskundige behandelaars uitgevoerd. Naast inzicht in de gehanteerde behandelingen was...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Looze, M.P. (author), van Rhijn, J.W. (author), van der Grinten, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Bosch, T. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". The subject of this paper is finding and implementing the optimal rhythm in short...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), IJmker, S. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held about "Ergonomics in the digital age". This paper is about prospective research on musculoskeletal disorders in office workers. The...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), Thé, K.H. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Wiezer, N.M. (author), Bongers, P.M. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held about "Ergonomics in the digital age". This paper is about behavioural aspects of developing or sustaining neck and upper limb disorders....
conference paper 2003
document
Thé, K.H. (author), Douwes, M. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Het doel van deze studie is om uit de literatuur en de praktijk de effecten te beoordelen van alternatieve werkrustschema's als middel om eenzijdig werk te onderbreken en zo RSI-klachten te voorkomen. Uit de resultaten komt naar voren dat pauzes van tien minuten positieve effecten bleken te hebben op de meeste onderzochte factoren, met name als...
article 1999
document
Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author)
By means of the questionnaire Monitor on Stress and Physical Load 984 employers and 10813 employees were interviewed about the presence of risk factors for stress and musculoskeletal problems (RSI). The prevalence among the Dutch working population was 30.5%. Women appear to have a higher risk of work related neck and upper limb symptoms than...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Thé, K.H. (author), Douwes, M. (author), Bongers, P.M. (author)
Het doel van deze studie is om uit de literatuur en in de praktijk de effecten te beoordelen van alternatieve werkrustschema's als middel om eenzijdig werk te onderbreken en zo RSI-klachten te voorkomen. Naast een literatuurreview over recente kennis omtrent alternatieve werkrustschema's zijn een aantal werkrustschema's ingevoerd bij een drietal...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Thé, K. (author)
Ongeveer negentien procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft klachten die te maken hebben met RSI (Repetitive Strain Injuries). Voor een effectieve aanpak is het van belang dat de arbodiensten recente kennis tot hun beschikking hebben. Om die kennis te leveren moeten kennisinstituten hun onderzoek dus afstemmen op de arbopraktijk. Uit...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), van der Grinten, M.P. (author)
Het hanteren van handgereedschap en van verpakkingen komt in de bouwnijverheid veelvuldig voor. In bepaalde gebruikssituaties kunnen specifieke fysieke overbelastingsrisico's ontstaan die op termijn mogelijke schade aan handen, armen en schouders tot gevolg kunnen hebben. Het gaat hier om specifieke risico's voor het hand-armsysteem boven...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Thé, K.H. (author), Bongers, P.M. (author), Eikhout, S.M. (author)
Voor een effectieve aanpak van de RSI-problematiek is kennis nodig over het vóórkomen, het ontstaansmechanisme en de risicofactoren van de onder RSI vallende klachten en aandoeningen, maar vooral over de effectiviteit van preventieve maatregelen. Niet bekend is in hoeverre de eerste lijn van de Nederlandse arbo-infrastructuur (arbodiensten) de...
report 1999
document
Delleman, N. (author), The, K. (author), Proper, K. (author), Douwes, M. (author), van der Grinten, M. (author), de Ridder, M. (author)
Literatuur over preventieve maatregelen op het gebied van Repetitive Strain Injuries (RSI) stelt dat meerdere korte pauzes in een werkdag lichamelijke klachten kunnen verminderen en soms de productiviteit verhogen. In dit artikel wordt een praktijkstudie in drie bedrijven besproken, waaruit blijkt dat het opdelen van de reguliere ochtend- en...
article 1998
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P. (author), Hoogendoorn, L. (author), de Ridder, M. (author)
Onder repetitive strain injuries (RSI) worden in Nederland verschillende (werkgebonden) klachten en aandoeningen van schouder, elleboog, pols, hand en nek verstaan. Een aantal van deze aandoeningen is goed te diagnosticeren, maar voor een belangrijk deel is niet duidelijk hoe de diagnose precies kan worden gesteld, hoe de klachten tot stand...
article 1998
document
de Ridder, M. (author), Delleman, N. (author)
Demissionair staatssecretaris De Grave wil samen met een aantal bedrijfstakken en leveranciers van software het RSI-probleem onder beeldschermwerkers de komende jaren aanpakken. Later wil hij ook de aandacht richten op de omvang van RSI-klachten onder andere beroepsgroepen. Vraag die daarbij zeker voorop zal staan: hoe is RSI aan te pakken? In...
article 1998
document
Vink, P. (author), de Ridder, M. (author)
In dit artikel wordt het ontwerpproces bij de ontwikkeling van handgereedschap belicht. Het doel ervan is om na te gaan, welke rol beter gereedschap kan spelen als bijdrage in het voorkomen van Repetitive Strain Injuries (RSI), een verzamelnaam voor klachten aan voooral handen, polsen, elleboog, schouder en nek. De conclusie luidt dat alleen met...
article 1997
document
van Lingen, P. (author), van Rhijn, J.W. (author)
Door de voortgaande ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologie zitten veel mensen uren aan hun werkplek gekluisterd. Bijna alle werkzaamheden kunnen vanachter de computer worden verricht. Dit artikel gaat over de afnemende lichaamsbeweging van kantoorwerkers en de factoren die het bewegen van mensen op kantoren...
article 1997
document
Rozemond, P. (author), de Kleijn, E. (author)
Verschillende ontwikkelingen binnen de vee- en vleessector waren voor De Productschappen Vee, Vlees en Eieren aanleiding om een project te starten met als doel de uitbeenfunctie te verbeteren. Na een korte oriëntatie is in drie bedrijven een start gemaakt met het verbeteren van het uitbeenwerk. Het project is begeleid door een klankbordgroep van...
report 1997
document
Schreibers, K.B.J. (author), Huppes, G. (author)
Dit artikel behandelt de lichamelijke klachten die ontstaan door het "muizen", een nieuw werkwoord dat verwijst naar het gebruik van de muis bij het bedienen van computers. In een aantal ergonomische publikaties wordt gewaarschuwd voor het werken met de muis. Het gaat daarbij om klachten in de nek, schouder, arm en pols, veroorzaakt door...
article 1996
Searched for: subject%3A%22Repeterende%255C%2Barbeid%22
(1 - 20 of 36)

Pages