Searched for: subject%3A%22Reorganisatie%22
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Cremer, R. (author)
Forse overheidsbezuinigingen beperken de budgetten van Uwv en gemeentelije instanties. De Uwv voert bezuiningen door met personele inkrimping, maar ook met een efficiëntieslag in de dienstverlening aan haar ww-klanten. De contouren van een bijdetijdse vorm van dienstverlening zijn gegeven door minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer (14...
article 2011
document
Kieselbach, T. (author), Triomphe, C.E. (author), Andronic, L. (author), Armgarth, E. (author), Bergstrom, O. (author), Bagnara, S. (author), de Meyer, S. (author), Dodic-Fifak, M. (author), Jankauskus, R. (author), Jefferys, S. (author), Joling, C. (author), Kuhn, K. (author), Nielsen, K.M. (author), Terzyska, I. (author), Pelletier, J. (author), Rodriguez, R. (author), Thomson, G. (author)
Restructuring has become a daily practice in both private and public sectors in the EU. But often restructuring processes fail to produce the intended effects of secured or increased organizational profitability. On the contrary restructuring puts the physical and psychosocial health of all organizational members at risk. To limit the risks of...
book 2010
document
Kieselbach, T. (author), Armgarth, E. (author), Bagnara, S. (author), Elo, A.L. (author), Jefferys, S. (author), Joling, C. (author), Kuhn, K. (author), Nielsen, K. (author), Popma, J. (author), Rogovsky, N. (author), Sahler, B. (author), Thomson, G. (author), Triomphe, C.E. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author)
The health dimension of enterprise restructuring is a widely neglected area of research, intervention and public concern. Restructuring is taking place in every competing organisation and is therefore affecting all European societies. With restructuring is meant an organizational change that is much more significant than commonplace changes and...
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Wolk, J. (author), Brugman, A. (author), Dekker, G.P.M. (author), Oeij, P.R.A. (author)
Dit onderzoek bouwt voort op een eerdere studie waarin een theoretisch model over diversiteit en leiderschap is gemaakt (Brugman et al., 2007). Ook wordt er verslag gedaan van een literatuurscan (2008) naar de relatie tussen diversiteit en innovatie. Vervolgens wordt, adv praktijkvoorbeelden, ingegaan op de vraag welke kenmerken van diversiteit...
report 2008
document
Heuven, E. (author)
Ontslag staat samen met scheiding en dood van dierbaren in de top tien van traumatische levenservaringen. De gevolgen blijken echter te kunnen worden verzacht door open communicatie en het snel scheppen van duidelijkheid voor medewerkers. Uit het internationale Socose-onderzoeksproject (Social Convoy and Sustainable Employability) komt Nederland...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Nauta, A. (author), de Bruin, M. (author), Heuven, E. (author), Keen, G. (author)
Massa-ontslag en grote afslankingsoperaties zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Alhoewel er in de Nederlandse praktijk redelijk netjes wordt afgeslankt, valt het nodige te verbeteren. Op basis van literatuuronderzoek en interviews met deskundigen worden daarom handreikingen gegeven aan organisaties om slimmer én rechtvaardiger af te...
report 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Dirk, H. (author), Kruse, L. (author), Teuwen, J. (author)
De tijd van heldere organisatiestructuren is nog niet zo lang geleden. Taken waren afgebakend, kansen en bedreigingen behoorlijk goed in te schatten. In hoog tempo echter veranderen de samenleving, organisaties, markten en individuele wensen en verwachtingen. Typerende kenmerken zijn complexiteit en de zoektocht naar de balans tussen...
report 2003
document
Zwetsloot, G. (author), Moonen, C. (author)
Dit twaalfde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over vernieuwing van organisaties. In dit hoofdstuk moet duidelijk worden dat het vergroten van het vernieuwingsvermogen een proces is van ...
bookPart 2003
document
Dhondt, S. (author)
Since five years, knowledge management stays high on the policy agenda of companies. They hope to improve their operations by introducing knowledge and innovation programs. Also, at the EU-level, knowledge management is seen as an important item for research. The European Commission has included this topic in the IST-programs. This paper looks...
report 2003
document
Haines, H. (author), Wilson, J.R. (author), Vink, P. (author), Koningsveld, E. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Participatory ergonomics is reported in an increasing number of case studies, but there is little evidence of emerging supportive theory and relatively little generic advice or guidance. The paper describes an effort to provide clarity and organization to the field of participatory ergonomics. A framework has been developed to define a range of...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Oeij, P.R.A. (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Berg, R. (author)
In 1995 is het Rijksmuseum verzelfstandigd. Dit heeft een verzakelijking en meer oriëntatie op efficiency met zich meegebracht. Naast een groep oude getrouwen is er met name de laatste jaren een groep nieuwe jonge mensen binnengekomen met andere ambities en verwachtingen. Voor de toekomst staan de meerjarige, gedeeltelijke sluiting in verband...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Reijenga, F.A. (author), de Feyter, M.G. (author), Franck, E. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Moonen, C.L.M. (author), Steijger, D.J.M. (author), van Veldhuisen, A. (author), de Vries, S. (author), Wiezer, N.M. (author), van de Waterbeemd, H.A. (author)
Veel projecten van TNO Arbeid zijn gericht op het stimuleren van gewenst gedrag in organisaties rondom de inzetbaarheid van medewerkers. Als één van de kritische succesfactoren speelt daarbij het aspect van de organisatiecultuur vaak een rol. Bij de professionals van TNO Arbeid bestaat behoefte aan een uitgebreidere kennis over het meten en...
report 2002
document
Dhondt, S. (author)
In dit artikel wordt allereerst de definitie van 'systemische netwerken' behandeld en wat verschillende theoretici over dit onderwerp te zeggen hebben. Vervolgens wordt een praktijkvoorbeeld van een systemisch netwerk bekeken: zeteltoelevering in de auto-industrie. In dit voorbeeld wordt de aandacht gericht op de wijze waarop in dit netwerk...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Cox-Woudstra, E. (author)
Many organizations, in the profit as well as the not-for-profit sector, strive for higher degrees of autonomy at the shop floor. As a result, they design team based organization structures, using various types of teams such as relatively autonomous teams, whole task groups, or self-directed teams. Our experience within an organization with...
doctoral thesis 2000
document
TNO Arbeid (author), Dhondt, S. (author)
De jaren negentig zijn in de Europese industrie de jaren van 'Lean Production' geweest: flexibel produceren, afslanking, uitbesteding en de realisatie van een kernbedrijf zijn hiervoor kenmerkend.. Ook kwam er groeiende aandacht voor samenwerking tussen bedrijven. Bedrijven moeten samenwerken om te kunnen concurreren op de internationale markten...
doctoral thesis 1999
document
Middendorp, J. (author), Koppens, J.L.G. (author), Joosse, D.J.B. (author), van Oostveen, F. (author)
Voor NIA TNO en voor de AWVN was er alle aanleiding om de bedrijven, waar in 1990 onderzoek is gedaan naar ervaringen met taakgroepen, te vragen naar de huidige stand van zaken. Immers, langdurige ervaringen met taakgroepen zijn weinig gedocumenteerd, zeker in Nederland. Bij het eerste onderzoek hadden de deelnemende bedrijven nog maar kort...
book 1997
document
Peeters, M. (author), van der Geest, L. (author)
Veel ondernemingen hebben recentelijk de stap naar het werken met zelfsturende teams, gezet, met als dubbele doelstelling een vergroting van zowel de slagvaardigheid naar de markt als de betrokkenheid van de werknemers. De invoering en ontwikkeling van vormen van groepswerk verloopt niet probleemloos, zo wijzen vele ervaringen uit. Toch slagen...
book 1996
document
van den Bos, A. (author), Streng-Rosenthal, N.L. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Het invoeren van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9000-normen is geen gemakkelijke opgave. De moeilijkheden die bedrijven ondervinden worden veelal veroorzaakt doordat men het kwaliteitsproject niet bewust als een veranderingsproces beschouwt. In dit boek is vanuit vele verschillende projecten een gefingeerd bedrijf beschreven, zodat...
book 1995
document
Jager, L. (author)
Dit boek is voortgekomen uit het project "Medezeggenschapsscholing en Welzijn". In 1991 nam het Directoraat-Generaal van de Arbeid (DGA) het initiatief om in dit kader activiteiten te stimuleren, hetgeen leidde tot een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen. Verschillende auteurs gaan in deze uitgave in op zeggenschap bij...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Peters, M. (author)
Als vervolg op een in 1991 door het NIPG afgeronde studie naar de sociale en organisatorische merites van een drietal op de markt verschenen nieuwe produktiesystemen is in vier Nederlandse confectiebedrijven beschreven en geanalyseerd welke organisatorische (in plaats van technische) veranderingen zij in de naaizalen (waar voornamelijk vrouwen...
book 1992
Searched for: subject%3A%22Reorganisatie%22
(1 - 20 of 29)

Pages