Searched for: subject%3A%22Relaties%22
(1 - 14 of 14)
document
Klein Velderman, M. (author), van Vliet, W. (author)
other 2022
document
van Vliet, W. (author), Klein Velderman, M. (author)
Bijna 50.000 relaties met minderjarige kinderen eindigen jaarlijks in een scheiding. Dat heeft gevolgen voor het welzijn van ouders én van hun kinderen. Zeker als een scheiding problematisch verloopt. Professionals en gemeenten krijgen dan met ingewikkelde vraagstukken te maken. Hoe kunnen alle betrokken partijen hier goed mee omgaan? Dat...
article 2022
document
Klein Velderman, M. (author)
article 2022
document
de Wolff, M.S. (author), Lanting, C.I. (author)
Presentatie over de jgz richtlijn. De ouder-kindrelatie vormt de basis voor de ontwikkeling van een kind. Vroege signalering van verstoringen in de relatie is belangrijk aangezien deze verstoringen kunnen leiden tot gedragsproblemen en in ernstige gevallen tot persoonlijkheidsproblematiek bij het kind. Meer informatie op de website van NCJ.
public lecture 2021
document
de Wolff, M.S. (author), Lanting, C.I. (author)
Richtlijn voor de ouder-kindrelatie vormt de basis voor de ontwikkeling van een kind. Vroege signalering van verstoringen in de relatie is belangrijk aangezien deze verstoringen kunnen leiden tot gedragsproblemen en in ernstige gevallen tot persoonlijkheidsproblematiek bij het kind. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) professionals verkeren bij uitstek...
report 2021
document
Cloostermans, A. (author), Klein Velderman, M. (author), Pannebakker, F. (author)
report 2013
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Buijs, P.C. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Steenbeek, R. (author)
De zorg verleend door bedrijfsarts en huisarts is tot nu toe weinig onderzocht vanuit het perspectief van de betrokken werknemers (patiënten) zelf. Dit onderzoek biedt inzicht in hoe werknemers aankijken tegen de betrokkenheid van hun bedrijfsarts én hun huisarts bij sociaal-medische begeleiding. Daartoe is in 2004 een vragenlijstonderzoek...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Buijs, P.C. (author)
Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de kennis van verzuimende werknemers over hun rechten en handelingsmogelijkheden in relatie tot de bedrijfsarts. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek in het kader van het overkoepelende project "Ziek en mondig". Het betreft een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek van 2410...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steentjes, A. (author), Nossent, S. (author), ter Hark, T. (author)
In dit artikel wordt het voorgestelde nieuwe stelsel van sociale zekerheid (levensloopregeling) onderworpen aan een fictieve praktijktoets. Centraal stond hierbij de vraag: wat zijn de kansen en gevolgen van dit nieuwe stelsel voor Sjakie, een vmbo-leerling autotechniek die uitgroeit tot een succesvolle ondernemer. Zowel de 'testers' als de ...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author)
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsgeneeskundige begeleiding van werknemers met rug- of psychische klachten. Hierover zijn in 2002 in totaal 34 bedrijfsartsen geïnterviewd en de betrokken patiënten schriftelijk ondervraagd. Uit dit onderzoek komt het volgende naar voren: (1) bijna de...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author), Venema, A. (author), van Putten, D.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
TNO Arbeid heeft samen met het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat (AKB) en het Coronel Instituut een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de samenwerkingsprojecten tussen huis- en bedrijfsartsen. Eén van de belangrijkste conclusies is dat het onderlinge vertrouwen tussen bedrijfs- en huisartsen is toegenomen. Ook is de...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author)
Psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat kunnen langdurig ziekteverzuim veroorzaken en vertegenwoordigden in 2001 samen bijna tweederde van de WAO-instroom. Inmiddels zijn er door de beroepsvereniging van de bedrijfsartsen, de NVAB, richtlijnen uitgebracht om de kwaliteit van het arbeidsgezondheidskundig handelen op dit front te...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), Verhoef, M.E. (author), Meijer, J.M. (author)
Bij WOSM is in de loop der jaren gewerkt aan een methodiek voor het voeren van verzekeringsgeneeskundige gesprekken die de naam Multi Causale Analyse (MCA) heeft gekregen. De beoordeling volgt een heuristische aanpak, gebaseerd op de multicausaliteit van verzuim en arbeidsongeschiktheid, op coping en op reïntegratiegerichtheid. WOSM had behoefte...
report 2001
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Vogels, T. (author), van der Vliet, R.W.F. (author), Danz, M.J (author)
Peilstations Jeugdgezondheidszorg voor Schoolgaanden.
report 1991
Searched for: subject%3A%22Relaties%22
(1 - 14 of 14)