Searched for: subject%3A%22Registratie%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Goldbach, R. (author), van Drongelen, A. (author), van de Ven, H. (author), Putnik, K. (author), Eekhout, I. (author), van den Bossche, S. (author), Goudswaards, A. (author)
The number of flexible workers in the Netherlands is increasing. Therefore, insight into which flexible workers have a vulnerable labor market position is important. We answer the question to which extent personal factors, work conditions and type of contract affect whether flexible workers end up in a permanent position or in social benefits....
article 2019
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vroome, E.M.M. (author), Koppes, L.L.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Research to establish (work related) risk factors of sickness absence is usually restricted to self-reported measures of sickness absence. When risk factors and outcome measures are both collected with self-administered questionnaires, however, this may suffer from monomethod bias. In the current research, absence was measured both with self...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Schaafsma, T. (author)
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van referentiegegevens voor de verzuimduur naar diagnose. Daarbij worden twee bronnen vergeleken: (1) gegevens van het Peilstation die zijn aangeleverd door getrainde bedrijfsartsen over een beperkt aantal verzuimgevallen; en (2) verzuimgegevens uit de registraties van arbodiensten over grote aantallen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), IJmker, S. (author), Leijssen, J.N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives The aims of this study were to evaluate the test–retest reliability and the validity of self-reported duration of computer use at work. Methods Test–retest reliability was studied among 81 employees of a research department of a university medical center. The employees filled out a web-based questionnaire twice with an in-between...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cornel, M.C. (author), de Walle, H.E.K. (author), Zandwijken, G.R.J. (author), Anthony, S. (author), ten Kate, L.P. (author)
In the early sixties worldwide thousands of infants were born with serious limb reduction defects caused by maternal use of thalidomide (Softenon1) during pregnancy. After this epidemic many countries started birth defect registries to make monitoring possible. In the Northern Netherlands in 1981 a Dutch center of the European Registration of...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stege, J.P. (author), Stubbe, J.H. (author), van Hespen, A.T.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hilgersom, M.C. (author), Jongert, M.W.A. (author)
Jaarlijks komen er in Nederland 1,5 miljoen sportblessures voor. Voetbal is met ruim 1 miljoen sporters de grootste teamsport. De KNVB neemt blessures serieus en heeft TNO gevraagd om in 2007 een onderzoek te doen naar het vóórkomen en het ontstaan van blessures in het betaald voetbal. Met de opgedane kennis kunnen gerichte maatregelen worden...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W.E. (author), Venema, A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Dit onderzoek, uitgevoerd in het kader van de UWV-subsidiethema’s, 1ste kwartaal 2006 beoogt de volgende vragen te beantwoorden: 1. Welke bedrijfsfactoren verklaren een hoge WAO-instroom? In welke mate bepaalt informatie afkomstig van bedrijven dan wel van werknemers over het bedrijf of over het werken in dat bedrijf de WAO-instroom van het...
report 2008
document
Lindblad Berkhout, A. (author), Hendriksson-Larsén, K. (author), Bongers, P. (author), TNO Arbeid (author)
The objective of this study was to assess the effect of using a laptopstation and a laptop PC and how this difference in work set-up affected the mechanical load on the neck (C7-Th1 segment), the subjective evaluation of strain on the neck and productivity. Ten healthy male students at Umeå University, Sweden with an average of 10 years of PC...
article 2004
document
Blonk, R.W.B. (author), van der Klink, J.J.L. (author), TNO Arbeid (author)
bookPart 2002
document
van Werven-Bruijne, F.A. (author), Hoedeman, R. (author), van Vuuren, C.V. (author), van Deursen, C.C.L. (author), Andriessen, S. (author), Veerman, T. (author)
In dit boekje komen alle aspecten van het ziekteverzuimbeleid aan de orde: verzuimbeleid, verzuimbegeleiding, ondersteuning door de arbodienst, het spreekuur, contact met leidinggevenden, werkgeverstaken, theoretische kaders en de belangrijkste instrumenten voor preventie. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan de registratie en analyse van...
book 2002
document
Smulders, P. (author)
This project was carried out by TNO Work & Employment in the Netherlands in close co-operation with a group of system-information suppliers across the European member states and Norway. The report contains an overall analysis of the monitoring systems, highlighting interesting elements and pointing out shortcomings in the existing schemes ...
report 2002
document
Backbier, E. (author), Braam, E. (author), Gründemann, R. (author), Hoffius, R. (author), Simons, J. (author)
In dit rapport wordt beschreven welke stappen zijn ondernomen om te komen tot betrouwbare verzuimkengetallen voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs. De beschreven exercities hebben betrekking op het kalenderjaar 1998. Het rapport is echter grotendeels gelijk aan vorig jaar verschenen technische rapport over het onderzoek naar...
book 2000
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Treurniet, H.F. (author)
doctoral thesis 1999
document
Hoffius, R. (author), Touw, M. (author), Simons, J. (author), Gründemann, R. (author), Braam, E. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt beschreven welke stappen zijn ondernomen om te komen tot betrouwbare verzuimkengetallen voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs. De beschreven exercities hebben betrekking op het schooljaar 1996/97. Het rapport is echter grotendeels gelijk aan het in 1997 verschenen technische rapport over het onderzoek...
book 1998
document
Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), Touw, M. (author), Knotter, M. (author), Klein Hesselink, J. (author), Braam, E. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt beschreven welke stappen zijn ondernomen om te komen tot betrouwbare verzuimkengetallen voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs. De beschreven exercities hebben betrekking op het schooljaar 1995/1996, maar zij vormen tevens een blauwdruk hoe in de komende jaren het onderzoek vormgegeven gaat worden. In dit...
book 1997
document
Smits, E.R. (author), Gringhuis, G.H. (author), Meurs, G.J. (author), Knotter, M. (author), Holling, M. (author), van Leuvensteijn, M. (author), Wouters, P.H.M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In juni 1996 is de 'Standaard voor berekening van ziekteverzuim' vastgesteld. Die standaard geeft nieuwe definities en rekenregels voor ziekteverzuim. Veel onduidelijkheid over rekenregels en definities van ziekteverzuim was aanleiding tot vaststelling van een standaard. Individuele bedrijven en traditionele producenten van verzuiminformatie...
book 1996
document
Klein Hesselink, J. (author), van den Berg, T. (author)
Met het in werking treden van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) is de verplichting tot het melden van arbeidsongevallen volledig ondergebracht bij art. 9 Arbowet. De trendbreuk die hierdoor ontstaat heeft grote gevolgen voor de landelijke melding van arbeidsongevallen. Dit artikel gaat hierop nader in en geeft...
article 1996
document
Klein Hesselink, J. (author)
Het nauwkeurig melden en registreren van arbeidsongevallen, zowel op landelijk als op bedrijfstak- en bedrijfsniveau, is belangrijk om inzicht in het probleem te krijgen en voor het voeren van een verantwoord veiligheidsbeleid op alle niveaus. Dit boekje besteedt aandacht aan het melden, registreren en analyseren van arbeidsongevallen....
book 1995
document
van den Berg, T. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Arbeidsorganisaties zijn op basis van artikel 38 Ziektewet verplicht arbeidsongevallen bij de bedrijfsvereniging te melden. Daarnaast bestaat de verplichting tot melding, registratie en verslaglegging van arbeidsongevallen (artikel 9 en 10 van de Arbowet). Veel bedrijven en instellingen doen echter meer met hun arbeidsongevallen dan het opvolgen...
article 1994
document
Knotter, M. (author), Veerman, T. (author)
Een deugdelijke verzuimregistratie is een eerste noodzaak om inzicht te krijgen in het ziekteverzuim. Als een bedrijf eenmaal een goed systeem in huis heeft, ontstaat de vraag hoe men zelf gegevens kan presenteren en hoe deze informatie moet worden geïnterpreteerd. Vaak ontbreekt het aan eenvoudige instrumenten om adequaat te kunnen beoordelen...
article 1994
Searched for: subject%3A%22Registratie%22
(1 - 20 of 30)

Pages