Searched for: subject%3A%22RWI%22
(1 - 4 of 4)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Piek, P. (author), Fermin, B. (author)
Het Poortwachterscentrum (PWC), een regionaal werkend arbeidsmarkt instrument waarin grote, maar vooral ook kleinere bedrijven en instellingen gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun eigen verantwoordelijkheid voor de personeelsvoorziening, is in korte tijd een bekend fenomeen geworden. De belangrijkste doelgroep bestaat uit uitgevallen,...
report 2009
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Zwinkels, W.S. (author), van Genabeek, J. (author), Groot, I. (author)
Gelet op eventuele mogelijkheden om de huidige aanbestedingsprocedures in Nederland te verbeteren heeft de RWI voorgesteld om alternatieve modellen van aanbesteden en inkopen te bestuderen. Hiervoor wil de RWI inspiratie putten uit buitenlandse ervaringen. De RWI wil laten onderzoeken welke ervaringen er in het buitenland zijn met modellen van...
report 2004
document
Heyma, A.O.J. (author), Zwinkels, W. (author)
Voor het slimmer indelen van doelgroepen voor reïntegratie-activiteiten kan gebruik worden gemaakt van gegevens over verschillen in arbeidsmarktkansen en verschillen in de netto-effectiviteit van reïntegratie-activiteiten. Daarmee kan de homogeniteit binnen aan te besteden groepen cliënten worden vergroot, waardoor de kans op de inzet van...
article 2004
document
Cremer, R. (author)
Reïntegratiediensten zijn gecommercialiseerd. De overheid speelt in de rol van de Raad voor Werk en Inkomen slechts een adviserende rol. Reïntegratiebedrijven hebben moeite met het leggen van de juiste accenten in hun pakket. Opdrachtgevers beschikken niet over overzicht in de aangeboden diensten en missen kwaliteitscriteria om het aanbod te...
article 2002
Searched for: subject%3A%22RWI%22
(1 - 4 of 4)