Searched for: subject%3A%22Psychosociale%255C%2Bproblemen%22
(1 - 10 of 10)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Theunissen, M.H.C. (author)
De Psycat is een slim online instrument voor het meten van psychosociale problemen bij kinderen. In vergelijking met de in de praktijk gebruikte screeningsvragenlijsten, zoals de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)1,2 biedt de Psycat de volgende voordelen: – Het geeft betrouwbare en valide informatie over de aard van de problematiek; ...
other 2021
document
Theunissen, M.H.C. (author), de Wolff, M.S. (author), Vugteveen, J. (author), Timmerman, M.E. (author), de Bidt, A. (author)
In de adolescentie, de leeftijdsperiode tussen de kinderjaren en de volwassenheid, nemen psychosociale problemen vaak toe. Dat kunnen emotionele problemen zijn zoals somberheid, maar ook gedragsproblemen of sociale problemen met leeftijdgenoten. Emotionele problemen zoals somberheid, zich terugtrekken of piekeren komen tijdens de adolescentie...
report 2019
document
Vugteveen, J. (author), Timmerman, M. (author), de Bildt, A. (author), de Wolff, M.S. (author)
Om psychosociale problemen te signaleren, gebruikt de JGZ vaak de SDQ. Toch weten we niet zeker of deze vragenlijst ook geschikt is voor jongeren van twaalf tot zeventien jaar of voor laaggeletterden. En dus wordt dat nu onderzocht.
article 2018
document
de Wolff, M.S. (author), Theunissen, M.H.C. (author), van Rooijen, K. (author)
In december 2016 werd de JGZ-richtlijn Psychosociale problemen gepubliceerd. Dit is een update en herziening van de eerdere JGZ-richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen uit 2008. Deze herziene richtlijn beoogt JGZ-professionals te ondersteunen bij het in kaart brengen van risico- en beschermende factoren, bij het signaleren van...
article 2017
document
Theunissen, M. (author), de Wolff, M. (author)
In opdracht van ZonMw is de JGZ richtlijn Psychosociale Problemen (Theunissen et al., 2016) ontwikkeld. De richtlijn heeft betrekking op alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders en is primair bestemd voor JGZprofessionals. Zij kunnen aan de hand van de richtlijn psychosociale problemen voorkomen of tijdig signaleren en ouders op maat...
report 2016
document
Reijneveld, S.A. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De aandacht voor psychosociale problemen binnen de Nederlandse jeugdgezondheidszorg neemt toe. Dat betekent niet dat daar 100 jaar geleden geen aandacht voor was, maar andere onderwerpen stonden meer op de voorgrond. De kerntaak van de jeugdgezondheidszorg was in die periode zorgdragen voor het overleven van de kinderen. In die periode...
bookPart 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Brugman, E. (author), Reijneveld, S.A. (author), den Hollander-Gijsman, M.E. (author), Burgmeijer, R.J.F. (author), Radder, J.J. (author)
report 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Brugman, E. (author), Reijneveld, S.A. (author), Burgmeijer, R.J.F. (author), Radder, J.J. (author)
report 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Burgmeijer, R.J.F. (author), Brugman, E. (author), Reijneveld, S.A. (author), Radder, J.J. (author)
report 1997
document
Kok, C. (author), van Wezel, P. (author), Maarsingh, E.J. (author), Vogels, T. (author), Lako, C.J. (author)
article 1994
Searched for: subject%3A%22Psychosociale%255C%2Bproblemen%22
(1 - 10 of 10)