Searched for: subject%3A%22Psychologie%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
van der Kleij, R. (author)
Mensen spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van cybersecurity-incidenten. Sommigen beweren zelfs dat de mens de primaire aanvalsvector is voor cybercriminelen. De medewerker vormt dan ook een groot risico voor organisaties. Oplossingen zijn veelal gericht op het voorkomen van ongewenste voorvallen door het implementeren van...
public lecture 2022
document
Kraan, K.O. (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn binnen de A&G-psychologie belangrijke thema’s. De reden is dat het gaat om de gevolgen van gezondheidsproblemen van werk-nemers die vertaald worden in het niet meer kunnen verrichten van werk. Vaak zijn dat kortdurende perioden van afwezigheid, maar het kan ook gaan om langdurige afwezig-heid of zelfs...
bookPart 2020
document
te Roller, E. (author)
De Nederlandse chemische industrie wil uitgroeien tot de veiligste in de wereld. Daarvoor moeten chemiebedrijven hun veiligheidscultuur naar een nog hoger niveau brengen. Cognitief psycholoog Jop Groeneweg benadrukt dat het creëren van ‘psychologische veiligheid’ hiervoor essentieel is. Hiervoor wil hij samen met bedrijven geschikte tools...
article 2020
document
Houtman, I.L.D. (author)
In dit hoofdstuk staan psychische aandoeningen en klachten centraal die ontstaan door of tijdens het werk, of die worden verergerd door of tijdens het werk. Deze aandoenin-gen en klachten worden in dit hoofdstuk op een specifi eke wijze belicht: vanuit de epi-demiologie. Epidemiologie kan worden omschreven als de (medische) statistiek van de...
bookPart 2020
document
Polak, O. (author), Stam, M. (author)
Doet uw mening ertoe? Voelt u zich gehoord? Voelt u zich veilig genoeg in uw team of organisatie om feedback te geven, ideeën aan te dragen en uw zorgen uit te spreken, zonder dat iemand daar negatieve consequenties aan verbindt? Luidt het antwoord op die vraag ja, dan is er sprake van psychologische veiligheid? Een interview met J. Groeneweg.
article 2020
document
Houtman, I. (author), de Jonge, J. (author)
bookPart 2013
document
Klein Hesselink, J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Geurts, S. (author)
bookPart 2013
document
Kooij-de Bode, H. (author)
Organizations tend to rely on small groups rather than individuals when important decision have to be made, based on the assumption that groups possess a broader range of informational resources and more diversity of insights than individuals. However, research on group decision-making shows that groups often fail to use effectively group...
doctoral thesis 2007
document
Wijngaard, J. (author), de Vries, J. (author), Nauta, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose This paper seeks to explore the question of how to investigate the contribution of the operational network (comprising sales service, logistics, planning, production, etc.) to operational performance. In doing so, the paper aims to link concepts from organisational and social psychology to production planning and control. Design...
article 2006
document
Oeij, P.R.A. (author)
This study investigated whether improving employment relationship does more depend on negotiation self-efficiacy or on task autonomy for a sample of employees from a Dutch telecom company. Multiple regression analyses were conducted to examine the effects of negotiation self-efficiacy and task autonomy on integrative negotiation and the effect...
article 2006
document
Buunk, B.P. (author), Nauta, A. (author), Molleman, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
A study among 653 undergraduate students examined the effects upon group satisfaction of social comparison orientation (Gibbons & Buunk, 1999) and affiliation orientation, i.e. the preference for doing things together and in groups versus a preference for doing things alone. Affiliation orientation correlated positively with extraversion and...
article 2005
document
van Haperen, B.J.A. (author), Overbeeke, C.J. (author), Vink, P. (author)
De auto-industrie moet erg innovatief zijn om haar marktsegment te kunnen behouden, om nog maar te zwijgen van uitbreiden. Het is daarom niet echt verrassend dat veel aandacht besteed wordt aan het ontwerpen van zelfs de kleinste details. In deze ontwerpen zien we zien we dat het interieur een grote rol speelt. Dat comfort een rol speelt in...
article 2003
document
Buunk, B.P. (author), Ybema, J.F. (author)
In a sample of 135 women from rural areas, the effects of social comparison with the marriage of another woman upon mood, identification and relationship evaluation were examined. Upward targets evoked a more positive mood, and a less negative mood than downward targets, while, in contrast, the evaluation of one's own relationship was more...
article 2003
document
Brenninkmeijer, V. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Malij, I. (author), Blonk, R.W.B. (author), Houtman, I.L.D. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennende studie naar de problematiek omtrent de beoordeling van moeilijk objectiveerbare klachten. TNO Arbeid heeft deze studie uitgevoerd in het kader van het TNO-doelfinancieringsprogramma ‘Arbeid en Gezondheid’ (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De problematiek van moeilijk...
report 2003
document
Kerstholt, J.H. (author), de Boer, W.E.L. (author), Jansen, E.J.M. (author), Bollen, D. (author), Rasker, P.C. (author), Cremer, R. (author)
In een experiment om te zien hoe verzekeringsartsen tot hun oordeel komen bij het vaststellen van mogelijkheden van mensen die in de WAO tercht lijken te komen, dienden drie ervaren en drie onervaren verzekeringsartsen twee cliënten successievelijk te beoordelen. De cliënten werden gespeeld door acteurs. Het beoordelingsgesprek werd opgenomen op...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author)
In this paper of the World Congress of Sociology 2002 of ISA (International Sociological Association), the content and uses of the Job Stress Self Diagnostic Method (JSSDM) are described. The JSSDM aim is (a) to diagnose work processes to determine the presence of conditions for control problems and stress risks, and (b) to develop solutions to...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Karasek, R. (author), Brisson, C. (author), Kawakami, N (author), Houtman, I. (author), Bongers, P. (author), Amick, B (author)
This article consists of three parts. Part 1 discusses the Job Content Questionnaire (JCQ), designed to measure scales assessing psychological demands, decision latitude, social support, physical demands, and job insecurity. Part 2 reports the cross-national validity, for men and women, of the JCQ scales in six broadly representative populations...
article 1998
document
NIA TNO (author), Christis, J. (author)
De studie die in dit proefschrift centraal staat, bevindt zich op het raakvlak van filosofie, wetenschap, kundes en praktijk. De auteur wil aantonen welke moeilijkheden er ontstaan als er aan de wetenschap in het algemeen, en aan het onderzoek naar de relatie tussen arbeid en stress in het bijzonder, verkeerde wetenschapsfilosofische...
doctoral thesis 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Ybema, J.F. (author)
This thesis focuses on the affective responses to upward and downward social comparison information. The conclusion is that upward comparison has more positive effects than downward comparison. This is specifically true when people are in a stressfull situation, when people feel they can control the situation and when they identify themselves...
doctoral thesis 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hopstaken, L.E.M. (author)
Dit proefschrift richt zich op de achtergronden van ziekteverzuim in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Er lijkt reden te bestaan om te veronderstellen dat het werk in de sector van de geestelijke gezondheidszorg een belangrijke invloed heeft op de lichamelijke en psychische vitaliteit van werknemers in deze sector en zodoende het...
doctoral thesis 1994
Searched for: subject%3A%22Psychologie%22
(1 - 20 of 23)

Pages