Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Bklachten%22
(1 - 5 of 5)
document
Wiezer, N.M. (author), Schelvis, R. (author), van Zwieten, M. (author), Kraan, K.O. (author), van der Klauw, M. (author), Houtman, I. (author), Kwantes, J.H. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
report 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, S. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Andriessen, S. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Psychische klachten onder werknemers komen veel voor en leiden vaak tot langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Tijdig hervatten van werkzaamheden is van belang om langdurige uitval te voorkómen. Toch kan het in de praktijk moeilijk zijn om verzuimende werknemers met psychische klachten het werk snel te laten hervatten. De vraag is...
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Heuvel, S. (author), van den Bossche, S. (author), Heinrich, J. (author)
Afgesproken is dat TNO een toegankelijke en bondige v/eergave levert van de nationale en internationale literatuur over effectiviteit van preventieve interventies ten aanzienvan psychische klachten op het werk. Onderdeel daawan vormt de effectiviteit van bewegingsinterventies, voor zover deze interventies een relatie leggen met (het voorkomen...
report 2005
document
TNO Arbeid (author), Proper, K. (author), Bongers, P.M. (author), de Jonge, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Komper, M.A.J. (author)
Dit onderzoek wordt uitgevoerd als deelstudie in het kader van grootschalig longitudinaal onderzoek dat in eerste instantie is opgezet om het inzicht te verbeteren in de werkgerelateerde en niet werkgerelateerde risicofactoren van klachten aan het bewegingsapparaat. In het kader van dit onderzoek zijn echter ook gegevens verzameld over...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author), Miedema, M. (author), Douwes, M. (author), Hoogendoorn, L. (author), Ariens, G. (author)
Dit onderzoek wordt uitgevoerd als deelstudie in het kader van grootschalig longitudinaal onderzoek dat in eerste instantie is opgezet om het inzicht te verbeteren in de werkgerelateerde en niet werkgerelateerde risicofactoren van klachten aan het bewegingsapparaat. In het kader van dit onderzoek zijn echter ook gegevens verzameld over...
report 1999
Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Bklachten%22
(1 - 5 of 5)