Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Bfactoren%22
(21 - 30 of 30)

Pages

document
Hoogendoorn, W.E. (author), van Poppel, M.N.M. (author), Bongers, P.M. (author), Kroes, B.W. (author), Bouter, L.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
To assess whether psychosocial factors at work and in private life are risk factors for the occurrence of back pain a computerized bibliographical search of several databases was performed, restricted to studies with a cohort or case-control design. In this review eleven cohort and two case-control studies were included. Strong evidence was...
article 2000
document
Houtman, I.L.D. (author), Schaufeli, W.B. (author), Taris, T. (author)
Dit rapport, dat een overzicht wil bieden van de huidige stand van zaken met betrekking tot psychische vermoeidheid en werk, is geschreven in het kader van het door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gesubsidieerde onderzoeksprogramma 'Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie' (PVA), waarin Nederlandse...
book 2000
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author)
In de spreekkamer van de bedrijfsarts of verzekeringsarts heeft ruwweg eenderde van de problemen waarmee werknemers aankloppen betrekking op psychische klachten. De arts probeert een inschatting te maken van de ernst en omvang van die klachten om te kunnen beoordelen of werkhervatting is te organiseren. Bij de oordeelsvorming doemt soms een...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Karasek, R. (author), Brisson, C. (author), Kawakami, N (author), Houtman, I. (author), Bongers, P. (author), Amick, B (author)
This article consists of three parts. Part 1 discusses the Job Content Questionnaire (JCQ), designed to measure scales assessing psychological demands, decision latitude, social support, physical demands, and job insecurity. Part 2 reports the cross-national validity, for men and women, of the JCQ scales in six broadly representative populations...
article 1998
document
Gaillard, A.W.K. (author)
Mental workload refers to the impact a task has on the information processing capacity of an operator. The load is determined by the ratio between the requirements of the task and the available capacity of the operator. Capacity is dependent on the knowledge, skills and experience on the one hand, and the general state (fitness, motivation) of...
article 1997
document
Boom, E.V. (author), Plug, C. (author), Evers, G.E. (author)
Medewerkers op EHBO-posten worden regelmatig geconfronteerd met agressieve patiënten. Dit kan ten koste gaan van de arbeidsvreugde, en op langere termijn zou dit soort negatieve ervaringen kunnen leiden tot psychische klachten. Om de medewerkers te beschermen tegen geweld dient de werkgever preventief beleid te voeren. In dit artikel worden de...
article 1995
document
Hopstaken, L. (author)
Hoewel ziekteverzuim inmiddels vanuit allerlei invalshoeken is benaderd, is het in Nederland nog niet eerder opgevat als mogelijk resultaat van een afwegingsproces. Zoals: Wat levert ziekmelden mij op en welke nadelen ondervind ik ervan? En ook: Wat zijn de opbrengsten en de nadelen van toch maar gaan werken? In dit artikel, gebaseerd op het...
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Klink, J.J.L. (author)
Deze tweede herziene druk van 'Psychische problemen en de werksituatie' biedt diegenen die werknemers met psychische klachten sociaal-medisch begeleiden, handvatten om hun diensten te verbeteren. Het boek gaat daartoe in op een meer actieve, directieve begeleiding en op vaardigheden die helpen het proces tussen 'zieke', werkomgeving en...
book 1995
document
van Blijswijk, M. (author)
In Nederland melden zich jaarlijks 250.000 mensen ziek met klachten van psychische aard. Ongeveer 60.000 van deze werknemers belanden in de WAO. Geschat wordt dat in totaal 300.000 mensen om psychische redenen arbeidsongeschikt zijn. Het gaat vaak om jonge mensen. De Stichting Pandora vraagt al meer dan tien jaar aandacht voor de positie van...
article 1994
document
van Deursen, C. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Kompier, M. (author), Bijl, R. (author), van Gageldonk, A. (author)
In opdracht van het voormalige ministerie van VWC is onderzoek gedaan rond het thema 'arbeidsgebonden problemen van RIAGG-cliënten'. Dit artikel doet verslag van een deel van dit onderzoek: een vragenlijstonderzoek onder ruim 500 cliënten met betaald werk en onder de RIAGG-medewerkers die het aanmeldingsgesprek (intakegesprek) met hen voerden....
article 1994
Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Bfactoren%22
(21 - 30 of 30)

Pages