Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Bfactoren%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Hooftman, W. (author), Klein Hesselink, J. (author), van Genabeek, J. (author), Wiezer, N. (author), Willems, D. (author)
De Arbobalans geeft een breed overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland en van de ontwikkelingen hierin. Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een beeld van de omvang en de gevolgen van blootstelling aan arbeidsrisico’s, van de betrokken risicoberoepen en -sectoren, en van maatregelen die in bedrijven...
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Hooftman, W. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
report 2010
document
Cremer, R. (author)
In deze rubriek komt elke maand een kennisinstelling aan het woord om nieuwe werkwijzen, inzichten of kennis op het gebied van toeleiding naar werk bekend te maken. In de huidige bijdrage gaat onderzoeker/adviseur bij TNO Arbeid, Roel Cremer, in op de SKILLS-methodiek die kan worden ingezet als activerende interventie voor specifiek doelgroepen...
article 2008
document
TNO Arbeid (author), Fermin, B. (author), Piek, P. (author), van Ginkel, W. (author)
Kort na de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in 2006, zijn onder werkgevers hun eerste ervaringen met de wet geinventariseerd. Veel praktijkervaring kon daar nog niet bij zijn. Het doel van deze 2e inventarisatie is daarom na te gaan hoe werkgevers het werken naar vermogen in de praktijk vormgeven. Er zijn vooral...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gouw, P. (author), Hooftman, W. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Houtman, I.L.D. (author), Klein Hesselink, J. (author)
De Arbobalans is een jaarlijks verschijnende publicatie waarin cijfers en gegevens zijn opgenomen die het resultaat zijn van "arbomonitoring", het systematisch verzamelen van gegevens over veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkplek. In deze Arbobalans zijn de meest recente cijfers over de ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden in...
report 2008
document
Bot, S.D.M. (author), Terwee, C.B. (author), van der Windt, D.A.W.M. (author), van der Beek, A.J. (author), Bouter, L.M. (author), Dekker, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: To study work-related physical and psychosocial risk factors for sick leave among patients who have visited their general practitioner for neck or upper extremity complaints. Methods: Three hundred and forty two patients with neck or upper extremity complaints completed self-report questionnaires at baseline and after 3 months. Cox...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author)
Naar aanleiding van het hoge verzuim door psychische klachten in de gezondheidszorg, is in de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen afgesproken een preventie beleid te voeren tegen de hoge psychische belasting in die sector. In het kader daarvan is Arcadi Counselling gevraagd in verpleeg- en verzorgingshuizen (preventieve) ondersteuning aan te...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), van Hooff, M. (author), Hooftman, W. (author)
De Arbobalans is een document waarin de huidige stand der kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt weergegeven. Hij is bedoeld als informatiebron op het gebied van arbeid en gezondheid voor arbo-deskundigen, OR-leden, werkgevers, personeelsfunctionarissen en werknemers. De onderhavige Arbobalans 2006 begint met een beschrijving van...
report 2007
document
Kooij-de Bode, H. (author)
Organizations tend to rely on small groups rather than individuals when important decision have to be made, based on the assumption that groups possess a broader range of informational resources and more diversity of insights than individuals. However, research on group decision-making shows that groups often fail to use effectively group...
doctoral thesis 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blonk, R.W.B. (author)
Dit boek bevat een inaugurale rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Arbeidsparticipatie en psychische klachten' aan de Universiteit Utrecht, 29 maart 2006. Reïntegratie gaat in deze rede over het begeleiden naar werk van werknemers die ziek thuis zitten. Activering handelt over het begeleiden naar werk van...
public lecture 2006
document
Blonk, R. (author), Lagerveld, S. (author)
Psychische klachten gerelateerd aan werk is een belangrijk onderwerp. Zowel een derde van het verzuim als een derde van de WAO-intrede wordt veroorzaakt door psychische klachten. Recent is een van de eerste effectstudies op het terrein van werkenden met milde psychische klachten, zoals overspanning en burnout, afgerond. Dit onderzoek is...
article 2004
document
Smulders, P.G.W. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van werkdruk in termen van stress, burnout en ziekteverzuim, maar weinig naar de oorzaken en risicogroepen in beroep of bedrijf. Op basis van veronderstellingen in Arbo- en HRM-tijdschriften is getracht acht hypothesen op te stellen inzake mogelijke veroorzakers van werkdruk. De relatie van deze acht...
article 2004
document
TNO Bouw TNO Arbeid (author), Bigaj-van Vliet, A.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Maas, N. (author), Timmerman, J. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Zwanikken, A.L.J. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO onderzoek verricht naar de risico's van arbeid tijdens bouw en gebruik van ondergrondse bouwwerken. De doelen van het onderzoek zijn het in kaart brengen van de risico's, en na te gaan welk wettelijk kader voorhanden is voor ondergrondse arbeid. In dit rapport worden...
report 2003
document
van de Graaf, A. (author), Gort, J. (author)
Gedragsverandering van ploegendienstwerkers wordt niet bewerkt door het uitdelen van een folder. Een dergelijke interventie is volgens een Engels onderzoek niet effectief gebleken. Beter is het om de werknemers een intensief leerprogramma aan te bieden mèt betere voorzieningen en een op hun omstandigheden afgestemd rooster. Voorkomen is ook hier...
article 2002
document
Ybema, J.F. (author), Smulders, P. (author)
Bij een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking van 4334 personen is de emotionele belasting van het werk en het moeten verbergen van emoties op het werk onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele belasting hoog is in beroepen in de zorg, het onderwijs en de kunsten en dat het moeten verbergen van emoties...
article 2002
document
Ariëns, G.A.M. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author), Bouter, L.M. (author), van Wal, G.D. (author)
Background: Neck pain, which is assumed to be a multifactorial disease, is a major problem in modern society. Methods: To identify the most important psychosocial risk factors for neck pain, a systematic review of the literature was carried out. The methodological quality of all studies in the review was assessed. Four levels of evidence were...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author)
De gemeente Amsterdam wil arbeidsvoorwaarden gaan formuleren op 'emotioneel belastende functies'. Het doel van de gemeente is ervoor te zorgen dat beleid wordt geformuleerd zodat functies met een zeer hoge emotionele belasting worden geïdentificeerd, opdat hiervoor specifieke, zo mogelijk ontlastende arbeidsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn...
report 2001
document
Houtman, I.L.D. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuurstudie die TNO Arbeid heeft verricht naar man-vrouwverschillen in aspecten van het verwerkingsvermogen en het belang hiervan voor het verklaren van man-vrouwverschillen bij uitval uit het werk en bij het ontwikkelen, dan wel hebben van diverse gezondheidsklachten. Aanleiding voor de studie...
book 2001
document
Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Technisch rapport met gedetailleerde resultaten (van het Permanente Onderzoek van de Leef Situatie in Nederland, POLS) van een aantal gezondheidsindicatoren naar een aantal arbeidgerelateerde risicofactoren per branche en geslacht over de periode 1997-1999. De risicofactoren zijn getoetst per gezondsheidsindicator op het wel of niet voorkomen in...
report 2001
document
Hoogendoorn, W.E. (author), Bongers, P.M. (author), de Vet, H.C.W. (author), Houtman, I.L.D. (author), Ariëns, G.A.M. (author)
This study investigated the relationship between psychosocial work characteristics and low-back pain and the potential intermediate role of psychological strain variables in this relationship. The research was part of a prospective cohort study of risk factors for musculoskeletal symptoms. The study population consisted of 861 workers from 34...
article 2001
Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Bfactoren%22
(1 - 20 of 30)

Pages