Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Barbeidsbelasting%22
(81 - 100 of 139)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), van der Klink, J.J.L. (author), Vaas, S. (author), Houtveen, J.H. (author), Frielink, S.J. (author)
In opdracht van SZW is, in het kader van de arboconvenanten, een branche-overstijgend onderzoek uitgevoerd naar de "stand der wetenschap" op het gebied van werkdruk en werkstress. Het rapport kan gebruikt worden als catalogus van maatregelen, aangezien het een overzicht geeft van maatregelen en de bewezen effectiviteit ervan. Bij het opstellen...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Hoogendoorn, W.E. (author)
In this thesis work-related risk factors for low back pain are investigated. Low back pain is one of the most common work-related health problems. It has a considerable impact on sickness absence and work disability. Originally, the focus of most occupational research on low back pain was directed towards physical factors. Recently, however, the...
doctoral thesis 2001
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Schaufeli, W.B. (author), Taris, T.W. (author)
In deze studie wordt ingegaan op de prevalentie van twee vormen van vermoeidheid onder werkenden, respectievelijk algemene (niet aan de werksituatie gebonden) en specifieke (aan de werksituatie gebonden) vermoeidheid. Dit laatste vormt de kern van een fenomeen waarvoor verschillende termen in omloop zijn die deels overlappen en deels een andere...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author), Otten, F.W.J. (author), Andries, F. (author)
Loontevredenheid wordt slechts ten dele verklaard door loonhoogte. Zowel op bedrijfsniveau als op bedrijfstakniveau blijken zaken als werkdruk, emotionele belasting en gebrek aan ondersteuning werkenden ontevreden te maken. Duidelijk is dat die arbeidsontevredenheid omgezet wordt in ontevredenheid over inkomens. Goede werkomstandigheden zijn dus...
article 2001
document
de Lange, A. (author), Kompier, M.A.J. (author), de Jonge, J. (author), Taris, T.W. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Deze studie beschrijft een review van longitudinaal vragenlijstonderzoek naar het Demand-Control-(Support) Model, ontwikkeld door Karasek. Vijf beoordelingscriteria worden opgesteld om de methodologische kwaliteit van longitudinale studies naar dit model te bepalen. Vervolgens worden deze criteria toegepast op 39 geselecteerde studies. Elf...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
In dit onderzoeksrapport staat de volgende vraag centraal: "Gaat de ontwikkeling van psychische gezondheidsklachten zoals burnout en depressieve klachten gepaard met het meer of frequenter geconfronteerd worden met risicofactoren voor werkstress?" Dit onderzoek is een vervolgonderzoek in opdracht van de Nederlandse Politie Bond (NPB) uitgevoerd...
report 2001
document
Dhondt, S. (author)
Het doel van dit artikel is toe te lichten welke preventieve aanpakken er in Nederland voorkomen om psychische belasting tegen te gaan, gericht op de werkorganisatie. Op basis van een voorbeeld (Schiphol Parking Management) wordt gekeken naar de mogelijkheden voor bedrijfsartsen om met dit instrumentarium aan de slag te gaan. De vraag die als...
article 2000
document
Andries, F. (author), van Rijckevorsel, J.L.A. (author), Bijleveld, C.C.J.H. (author)
In information technology, the confrontation of commercial demands with recently introduced techniques and methods creates working conditions characterized by stress and strain. The present paper re-analyses data gathered in a research project dating from 1989 among Dutch information technology personnel. Working from Karasek's job stress model,...
article 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche financiële instellingen. Kenmerkend voor de branche is de verandering die banken in de laatste decennia hebben ondergaan van administratieve naar commerciële organisaties. Deze ontwikkeling heeft snelle veranderingen in organisatie, producten...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, M. (author), Nuyens, M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In 1994 en 1998 heeft TNO Arbeid onderzoeken uitgevoerd naar de werkdruk in de contractcatering. Partijen hebben naar aanleiding daarvan besloten actie te ondernemen. In 2000 volgde dan opnieuw een onderzoek dat tot doel had de volgende vragen te beantwoorden: Hoe is de werkdruk in de contractcatering in 2000? Is de beoogde daling van klachten...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), Houtman, I.L.D. (author), Nelemans, R. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Deze handleiding voor de NOVA-WEBA (TNO Arbeid OnderzoeksVragenlijst Arbeidsinhoud - Welzijn Bij Arbeid) beschrijft een standaardwijze van verzamelen en verwerken van de gegevens van de NOVA-WEBA. Het is een handleiding voor het gebruik van de vragenlijst; de wetenschappelijke verantwoording bij de vragenlijst wordt verwoord in de bijlagen. De...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author)
In dit onderzoek is het vóórkomen van RSI-risicofactoren en klachten in een algemene werkende populatie beschreven, is geïdentificeerd welke blootstellingsduur van computer- en muisgebruik geassocieerd is met een verhoogde prevalentie van klachten van de nek, schouder, elleboog of pols en hand, en is bekeken welke lichamelijke en/of...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche verhuur van en handel in onroerend goed. De bedrijfstak bestaat uit zeer veel kleine, administratieve bedrijfjes. Als gevolg van de grote veranderingen op met name de woningmarkt, in de laatste tien jaar, komen er regelmatig reorganisaties,...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche overige zakelijke dienstverlening. In deze sector zijn ca. 190 duizend werknemers werkzaam in een veelheid aan verschillende kleinere bedrijfstakken als schoonmaak- en glazenwasbedrijven,...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sociale werkvoorziening. In de sociale werkvoorziening kan aangaande werkzaamheden en arbeidsomstandigheden een verdeling gemaakt worden in buitenobjecten (groenvoorziening, bouw) en binnenobjecten ...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author)
In de spreekkamer van de bedrijfsarts of verzekeringsarts heeft ruwweg eenderde van de problemen waarmee werknemers aankloppen betrekking op psychische klachten. De arts probeert een inschatting te maken van de ernst en omvang van die klachten om te kunnen beoordelen of werkhervatting is te organiseren. Bij de oordeelsvorming doemt soms een...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Dit onderzoek is in opdracht van de Horecabond FNV uitgevoerd door TNO Arbeid (voorheen NIA TNO). Het werd mede mogelijk gemaakt door het Bedrijfschap Horeca en Catering en het Ministerie van SZW. Het onderzoek heeft de volgende onderzoeksvragen: Hoe is het gesteld met de werkdruk in de contract-catering?; Welke aspecten van de werksituatie...
report 1999
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Houtman, I.L.D. (author), Zuidhof, A.J. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Reeds in 1993 werd de 'Monitor stress en lichamelijke belasting' (MSLB) uitgevoerd, teneinde beter inzicht te verkrijgen in de prevalentie van psychische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat als belangrijkste oorzaken van langdurig verzuim en WAO-uittrede. In de jaren 1995 en 1996 werd de MSLB opnieuw uitgevoerd door de...
book 1998
document
NIA TNO (author), Christis, J. (author)
De studie die in dit proefschrift centraal staat, bevindt zich op het raakvlak van filosofie, wetenschap, kundes en praktijk. De auteur wil aantonen welke moeilijkheden er ontstaan als er aan de wetenschap in het algemeen, en aan het onderzoek naar de relatie tussen arbeid en stress in het bijzonder, verkeerde wetenschapsfilosofische...
doctoral thesis 1998
document
Gaillard, A.W.K. (author)
Mental workload refers to the impact a task has on the information processing capacity of an operator. The load is determined by the ratio between the requirements of the task and the available capacity of the operator. Capacity is dependent on the knowledge, skills and experience on the one hand, and the general state (fitness, motivation) of...
article 1997
Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Barbeidsbelasting%22
(81 - 100 of 139)

Pages