Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Barbeidsbelasting%22
(61 - 80 of 139)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In de Horeca werken ca. 200.000 werknemers in veelal kleine bedrijven. In de branche van de Horecabedrijven zijn de risicogroepen vooral de afwassers, oberkelners, koks en kelner-serveersters, maar ook vakantiewerkers. Er komt een hoog ziekteverzuim voor en veel personeelsverloop. De Arbozorg staat nog niet op een hoog niveau, waardoor de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In de sector Bouwnijverheid is sprake van een ziekteverzuimcijfer, dat inmiddels onder het landelijk gemiddelde ligt, een groot aantal WAO-gevallen en relatief veel arbeidsongevallen. Risicogroepen zijn met name de werknemers die op hoogte werken, zoals aan gevels, op daken en op grote overspanningconstructies en de werknemers die zware,...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In de bedrijfstak autoschadeherstelbranche zijn met name kleine(re) bedrijven actief: 3500 bedrijven met 12.000 werknemers. Er wordt in de branche nog veel gewerkt met oplosmiddelen in lakken en verven. Met name autospuiters in de autoschadeherstelbranche lopen risico een beroepsziekte, zoals CTE en OPS, op te lopen. Een ander probleem, in de...
report 2002
document
Brouwers, A. (author), van Schie, J. (author), Blatter, B. (author), Douwes, M. (author)
In het kader van het arboconvenant voor de sociale werkvoorziening is een onderzoek uitgevoerd bestaande uit twee delen: een onderzoek naar de stand der klachten en arbeidsrisico's op het gebied van fysieke en psychosociale belasting (de nulmeting) en een onderzoek naar de stand der wetenschap. Het onderzoek richtte zich op: de omvang, aard en...
book 2002
document
Houtman, I.L.D. (author), Bongers, P.M. (author), Kompier, M.A.J. (author), Taris, T. (author), de Lange, A.H. (author)
This study examines effects of stability and change in exposure to job demands and job control (demand-control histories) in relation to the strain hypothesis of Karasek's demand-control model. The hypotheses of the model were tested with a group-by-time analysis of variance using data from a four-phase Dutch cohort study on musculoskeletal...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche openbaar bestuur. In de sector Openbaar Bestuur zijn ruim een half miljoen ambtenaren werkzaam in zeer uiteenlopende diensten en bedrijven. Een groot deel van de werkzaamheden vinden plaats in een...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche callcenters, één van de snelst groeiende branches van het afgelopen decennium. Gemiddeld gesproken zijn de arbeidsomstandigheden in de inhouse callcenters (binnen bedrijven) beter dan de outhouse...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche defensie. Bij Defensie werken zo'n 70.000 militairen en 20.000 burgerpersoneelsleden in 6 bedrijfsonderdelen. Aan militairen bij defensie worden eisen gesteld die in andere arbeidsorganisaties in...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche podiumkunsten. Naast de uitvoerende artiesten, die onderling al grote verschillen vertonen in arbeidsomstandigheden, zijn er technici, organisatoren en administratief personeel. Er is sprake van...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In de sector Distributiebedrijven van gas, water en electriciteit werken circa 35 duizend werknemers, waarvan 27 duizend mannen, in minder dan 200 grotere bedrijven. De sector Waterwinning en -distributie blijft voorlopig in overheidshanden. Bij electriciteitsbedrijven is het gevaar van contact met hoogspanning pregnant aanwezig. Bij...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de politie. Politiekorpsen kampen met een toenemend ziekteverzuim, vooral langer verzuim, en een grote uitstroom van personeel. Tekortkomingen van leidinggevenden en staf vormen een onderdeel van de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt ook in de agrarische sector serieus genomen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en vertegenwoordigers van het georganiseerde landbouwbedrijfsleven hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst voor de verbetering van de...
report 2002
document
Otten, F.W.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Andries, F. (author)
In 2000 kampte ongeveer 15% van de Nederlandse beroepsbevolking met burn-outklachten. Meer vrouwen dan mannen verzuimden het werk vanwege ziekte. Bovendien waren meer vrouwen dan mannen blootgesteld aan psychische werkbelasting in de vorm van een hoge werkdruk en weinig controlemogelijkheden. De analyses die in dit artikel besproken worden laten...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, M. (author), Nuyens, M. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In 1994, 1998 en 2000 heeft TNO Arbeid onderzoeken uitgevoerd naar de werksituatie en de werkdruk in de contractcatering. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek uit 1998 hebben werkgeverorganisatie en werknemersorganisaties gezamenlijk besloten actie te ondernemen om de situatie te verbeteren. Een eerste grote stap hierin is het in...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Creemers, M.M.M. (author), de Rooij, A.A.C.J. (author), Oude Vrielink, H.H.E. (author), Roelofs, P.F.M.M. (author), Klein Hesselink, J. (author), van Schie, J. (author)
Het georganiseerde agrarische bedrijfsleven besteedt al jarenland veel aandacht aan de veiligheid en gezondheid op het werk. Reeds in 1994 heeft de agrarische sector een arboconvenant afgesloten; als resultaat hiervan heeft de agrarische sector op dit moment het laagste verzuimpercentage in Nederland. Dit verzuimpercentage is echter wel...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche verzekeringswezen en pensioenfondsen. Binnen het verzekeringswezen en de pensioenfondsen steken weinig arbeidsrisico's ongunstig af tegen de risico's van het gehele bedrijfsleven. Hoge werkdruk en een gebrek aan vaardigheidsmogelijkheden komen...
report 2002
document
Ybema, J.F. (author), Smulders, P. (author)
Bij een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking van 4334 personen is de emotionele belasting van het werk en het moeten verbergen van emoties op het werk onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de emotionele belasting hoog is in beroepen in de zorg, het onderwijs en de kunsten en dat het moeten verbergen van emoties...
article 2002
document
Ariëns, G.A.M. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author), Bouter, L.M. (author), van Wal, G.D. (author)
Background: Neck pain, which is assumed to be a multifactorial disease, is a major problem in modern society. Methods: To identify the most important psychosocial risk factors for neck pain, a systematic review of the literature was carried out. The methodological quality of all studies in the review was assessed. Four levels of evidence were...
article 2001
document
de Croon, E.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), van der Beek, A.J. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
This study is aimed to develop and validate a short and user-friendly questionnaire measuring psychological job strain in truck drivers. In cooperation with a Dutch occupational physician in the road transport industry items were developed on the basis of face validity and information of existing questionnaires on the subject. They were tested...
article 2001
document
Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Shoulder pain is widespread and imposes a considerable burden on the affected person and society. Women seem to have more shoulder problems than men, and the frequency of shoulder pain increases with age. Smoking and previous trauma are associated with shoulder pain. A recent systematic review of the literature by van der Windt et al looked at...
article 2001
Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Barbeidsbelasting%22
(61 - 80 of 139)

Pages