Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Barbeidsbelasting%22
(41 - 60 of 139)

Pages

document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F. (author), van Amstel, R. (author), Jettinghoff, K. (author), Ybema, J.F. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek dat TNO Arbeid heeft uitgevoerd naar de Leidraad ‘ Aanpak verzuim om psychische redenen’. Dit onderzoek is verricht in opdracht van de subcommissie Psychische Problematiek van de Commissie Het Werkend Perspectief. De doelstelling die met het evaluatieonderzoek beoogd werd, is...
report 2004
document
Brenninkmeijer, V. (author), van Yperen, N. (author)
When conducting research on burnout, it may be difficult to decide whether one should report results separately for each burnout dimension or whether one should combine the dimensions. Although the multidimensionality of the burnout concept is widely acknowledged, for research purposes it is sometimes convenient to regard burnout as a...
article 2003
document
TNO Technische Menskunde (author), Gaillard, A. (author)
Centraal in dit boek staat het functioneren van de mens in de moderne werkomgeving. Dit onderwerp wordt behandeld vanuit een breed perspectief, variërend van de functie van de hersenen en fysiologische mechanismen tot sociale steun en werk/thuisinterferentie. De rode draad in het boek is de balans tussen productiviteit en gezondheid, waarbij de...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Vaas, F. (author)
Steeds meer werknemers zijn op zoek naar uitdagend werk. Zij zijn gemotiveerd, geboeid en hebben een volledige inzet voor de organisatie, kortom een zeer aantrekkelijke groep voor werkgevers. Voor zowel leidinggevenden als werknemer bestaat echter het risico dat uitdaging omslaat in stress. Daarom is evenwicht tussen niet te veel en niet te...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO een arborisicoprofiel opgesteld in de branche informatie- en communicatietechnologie (ICT). De ICT-branche kan onderverdeeld worden in 3 deelbranches: telecommunicatie, kantoortechnologie en informatietechnologie. Het is een typische midden- en kleinbedrijfbranche. De ICT-branche is in hoge mate...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sectoren zorg en welzijn. De werkgelegenheidsgroei in deze sectoren ligt al jaren boven het gemiddelde. Het aandeel van vrouwen werkzaam binnen deze sectoren is zeer hoog. Het ziekteverzuim binnen de zorg...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sector onderwijs. Het grootste probleem in deze sector is de kwaliteit van de arbeid. Het Onderwijs transformeert zich van een overheidsgestuurde en op aanbod gerichte leverancier van diensten naar een...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de evenementensector. Door de grote variatie van vele kleine ondernemingen is het lastig om in de evenementensector (podiumkunsten, evenementen, pretparken, kermissen, bibliotheken) tot een structurele...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), van den Heuvel, S. (author), van den Heuvel, F. (author)
De centrale vraag van dit onderzoek is of er wetenschappelijk bewijs kan worden aangedragen voor het feit dat het reduceren van blootstelling aan risicofactoren in het werk door met name organisatorische maatregelen resulteert in een reductie van psychische klachten en klachten van het bewegingsapparaat. Dit wordt hier gedaan door een...
report 2003
document
Dikkers, J.S.E. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Dit artikel beschrijft een studie waarin de relatie van werk-thuisinterferentie (WTI; negatieve invloed van werkeisen op het functioneren thuis) met enerzijds werkkenmerken en anderzijds gezondheidsindicatoren werd bestudeerd. Het onderzoek werd uitgevoerd bij voltijds werkende mannelijke en vrouwelijke politiefunctionarissen. Uit de resultaten...
article 2003
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Ybema, J.F. (author)
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Vaas, F. (author)
At December 2nd, 2003 the Third International Tripod Symposium: Loss of Control was took place. At the symposium a lecture was held by Dr. F. Vaas of TNO Work and Employment about the role of work stress in the development of accidents. At TNO Work and Employment a management tool was developed to proactively manage stress. The tool is named...
conference paper 2003
document
Vaas, F. (author)
Moderne werknemers hebben vaak overspannen verwachtingen van het leven. Zowel thuis als op het werk leidt dit tot een voortdurend balanceren tussen uitdaging en stress. Werknemers moeten uiteindelijk zelf hun verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat ze psychisch overbelast raken, maar beter is het als werknemer én leidinggevende samen...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Visser, B. (author), de Looze, M.P. (author), van Dieën, J.H. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". The objective of the present paper was to gain insight into the effects of...
conference paper 2003
document
Hoogendoorn, W.E. (author), Bongers, P.M. (author), de Vet, H.C.W. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author), Bouter, L.M. (author), TNO Arbeid (author)
Aims: To compare the results of a traditional approach using standard regression for the analysis of data from a prospective cohort study with the results of generalised estimating equations (GEE) analysis. Methods: The research was part of a three year prospective cohort study on work related risk factors for low back pain. The study population...
article 2002
document
Ybema, J.F. (author), Kuijer, R.G. (author), Hagedoorn, M. (author), Buunk, B.P. (author), TNO Arbeid (author)
Caregiver burnout was assessed among the intimate partners of 106 cancer patients and 88 patients with multiple sclerosis. This study examined how burnout is related to marital quality and perceptions of inequity in the relationship. LISREL analyses showed that higher perceptions of inequity are strongly associated with higher emotional...
article 2002
document
Heerema, F. (author), Cremer, R. (author)
Mensen met psychische of psychiatrische beperkingen worden meestal als moeilijk bemiddelbaar beschouwd. Naast het doorgaans grillig verloop van psychiatrische aandoeningen is het begrip 'psychische belastbaarheid' moeilijk te definiëren en niet goed meetbaar. Om de consulent meer handvatten te bieden, is door de Pameijer Keerkring in...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Schoemaker, C.G. (author), Blatter, B.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van den Berg, R. (author), Bijl, R.V. (author)
In het prognoseonderzoek "INVENT", dat TNO Arbeid heeft uitgevoerd samen met het Trimbos Instituut, wordt een groep van 555 werknemers gevolgd die bij de start van het onderzoek drie maanden verzuimden. Een groot deel van deze groep deed een jaar later aan het vervolgonderzoek mee. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: een hoge...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), van den Berg, R. (author), Heemskerk, F. (author)
Het Programma Verzuim Omlaag (PVO) is een onderdeel van de Kaderregeling Arbeidsomstandigheden, Verzuim en Reïntegratie 2002 van de Sector Welzijn en heeft als doel het ziekteverzuim, de WAO-instroom, de werkstress en gevoelens van sociale onveiligheid in deze sector te verminderen. Het Sectorfonds Welzijn heeft gekozen voor een nieuwe opzet bij...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld in de branche goederenvervoer. Het grootste deel van de werknemers in deze branche valt onder de CAO die wordt afgesloten met de werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het zijn met name de vrachtwagenchauffeurs die als risicogroep kunnen...
report 2002
Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Barbeidsbelasting%22
(41 - 60 of 139)

Pages