Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Barbeidsbelasting%22
(21 - 40 of 139)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I.L.D. (author)
Changes in the content and organisation of work in recent decades have resulted in an intensification of work, which is commonly regarded as a cause of stress. This report presents trends in the risks and consequences of work-related stress, and identifies how these can be prevented. The focus iswithin the European Working Conditions Observatory...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), Houtman, I. (author), van den Bossche, S. (author), Kraan, K. (author), van den Heuvel, S. (author), Terwee, C. (author), Bongers, P. (author), Koningsveld, E. (author), Abspoel, M. (author), Blonk, R. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, ter ondersteuning van de zelfwerkzaamheid en ter vergroting van de bewustwording van belanghebbende partijen in het veld, inzicht verkrijgen in de gezondheidsschade en kosten van arm-, nek en schouderklachten (RSI) en van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan TNO is...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hooff, M.L.M. (author), Geurts, S.A.E. (author), Taris, T.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), Dikkers, J.S.E. (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
Objectives: The present study was designed to investigate the causal relationships between (time- and strain-based) work-home interference and employee health. The effort-recovery theory provided the theoretical basis for this study. Methods: Two-phase longitudinal data (with a 1-ye ar time lag) were gathered from 730 Dutch police officers to...
article 2005
document
de Lange, A.H. (author), Taris, T.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives: The number of longitudinal studies reporting evidence for reversed effects of strain on work is growing, but evidence regarding the mechanisms underlying such effects is scarce. In this study, earlier longitudinal findings were reviewed, and the following four mechanisms for reversed effects were proposed that reflect within-person...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Croon, E.M. (author), Hugenholtz, N.I.R. (author), Nieuwenhuijsen, K. (author), Blonk, R.W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author)
Dit artikel geeft een overzicht van vijf studies over de effectiviteit van persoonsgebonden interventies bij werknemers die verzuimen door psychische aandoeningen. De bestudeerde interventies verschillen in betrokken disciplines, duur, intensiteit en frequentie. De inhoud van de interventies is echter in grote lijnen hetzelfde. Er wordt gebruik...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghof, K. (author), Venema, A. (author), Anema, J.R. (author), Steenstra, I.A. (author)
Dit artikel betreft een onderzoek naar de bruikbaarheid van de Participatieve Aanpak Werkaanpassing - een stappenplan dat, uitgevoerd door de werknemer met klachten, diens leidinggevende en een procesbegeleider, leidt tot een plan van aanpak voor werkaanpassing - bij het aanpakken van verzuim door psychische werkbelasting. Een secundaire analyse...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2003. Centraal staat de vraag in welke mate de onderzochte persoon het ontstaan van zijn of haar klachten toeschrijft aan het werk en of er een statistisch verband is tussen groepen die blootstaan aan arbeidsrisico's en in welke mate deze groepen verzuimen....
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), van Schie, J.P.M. (author)
Eén van de speerpunten van het Arboconvenant Ambulancezorg is het aanpakken van de psychische belasting als gevolg van werkdruk, agressie (geweld) en traumatische ervaringen (WAT). Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat uit verschillende maatregelen bestaat, waaronder de ontwikkeling van het hiervoorliggende werkpakket. Het pakket moet...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author)
In augustus 2005 werd in Okayama, Japan, de tweede ICOH-conferentie over psychosociale factoren in het werk gehouden. In dit verslag worden een aantal opvallende "emerging issues" in het onderzoek rond werk en werkomstandigheden beschreven. De vier opkomende min of meer nieuwe thema's volgens de auteurs zijn: de "positieve psychologie" als...
article 2005
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Rasker, P. (author), Gaillard, T. (author), van Vliet, G. (author), Vianen, M. (author)
article 2005
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Houtman, I.L.D. (author)
An estimate of the multiple costs incurred by workplace accidents, illnesses and long-term absence puts the amount at 3% of total GNP in the Netherlands. Musculoskeletal disorders and psychosocial diseases are responsible for 83% of the cost of work-related health issues.
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Houtman, I.L.D. (author), Vaas, S. (author), Wiezer, N. (author)
The members of PEROSH, Partnership for European Research in Occupational Safety and Health, observed a need to enhance knowledge on the theme ‘Organisational interventions to combat psychosocial factors of stress’. A first step in doing so was to create opportunities to learn from each (participating) country about activities undertaken in this...
book 2004
document
Schaufeli, W. (author), Houtman, I. (author)
In 1996 ging het NWO-PRIORITEIT-programma 'Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie' (PAV) van start. Het doel van dit programma is het entamineren en stimuleren van een reeks samenhangende onderzoeken vanuit bedrijfsgeneeskundige, epidemiologische, fysiologische en psychologische invalshoeken naar PAV. Het programma is multidisciplinair...
article 2004
document
Houtman, I.L.D. (author)
A continuous rise in the pace of work of 1.5% per annum took place in the Netherlands over a 20-year period. This levelled off at national level in 1997, though some sectors show further increases. Trends regarding other risks show only minor changes. Over the last decade, work has become somewhat more autonomous, physical conditions have...
book 2004
document
Hildebrandt, V.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
The Dutch Musculoskeletal Questionnaire (DMQ) is the subject of the 5th chapter of the Handbook of human factors and ergonomics methods. The DMQ allows ergonomists and occupational health professionals to measure work-related musculoskeletal risk factors and symptoms in worker populations in a quick yet standardized way. There are a standard...
bookPart 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Riese, H. (author), van Doornen, L.J.P. (author), Houtman, I.L.D. (author), de Geus, E.J.C. (author)
Objective. This study examined the effects of exposure to job strain on independent predictors of cardiovascular disease (ambulatory blood pressure, heart rate, and heart rate variability). Methods. The participants comprised a homogeneous group of 159 healthy female nurses [mean age 35.9 (SD 8.5) years]. The choice of this population minimized...
article 2004
document
Ybema, J.F. (author), Nuyens, M. (author), van den Berg, R. (author)
Dit rapport betreft de evaluatie van het Programma Verzuim Omlaag (PVO) in de Sector Welzijn. PVO is een onderdeel van de Kaderregeling AVR 2002 en richt zich op de speerpunten verzuim en reïntegratie, werkdruk en werkstress, agressie en onveiligheid en (in de kinderopvang) fysieke belasting. TNO Arbeid heeft een kwalitatief en een kwantitatief...
report 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I.L.D. (author)
Functional flexibility, making optimal use of the employee’s capacity to perform different tasks, is positively related to skills development and involvement in decision-making. It may lead to emotional exhaustion, however, if an imbalance exists, such as high job demands combined with a lack of adequate information.
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Franck, E. (author), Wiezer, N. (author)
Het doel van de Preventie Leidraad is om structurele oplossingen te vinden voor concrete problemen in het werk, zodat de uitval van medewerkers als gevolg van stressklachten kan worden voorkomen. De Preventie Leidraad bestaat uit een gespreksprotocol voor een gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker en richtlijnen voor het vinden van...
report 2004
document
Smulders, P.G.W. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van werkdruk in termen van stress, burnout en ziekteverzuim, maar weinig naar de oorzaken en risicogroepen in beroep of bedrijf. Op basis van veronderstellingen in Arbo- en HRM-tijdschriften is getracht acht hypothesen op te stellen inzake mogelijke veroorzakers van werkdruk. De relatie van deze acht...
article 2004
Searched for: subject%3A%22Psychische%255C%2Barbeidsbelasting%22
(21 - 40 of 139)

Pages