Searched for: subject%3A%22Psychiatrie%22
(1 - 20 of 21)

Pages

Effects of mediated social touch on affective experiences and trust
Effects of mediated social touch on affective experiences and trust
Impact of the physical environment of psychiatric wards on the use of seclusion
Impact of the physical environment of psychiatric wards on the use of seclusion
Obstakels in werk
Obstakels in werk: wat belemmert werkhervatting bij werknemers met psychische klachten?
De ontwikkeling van een interventie voor werkhervatting bij veelvoorkomende psychische klachten
De ontwikkeling van een interventie voor werkhervatting bij veelvoorkomende psychische klachten
De epidemiologie van werkgerelateerde psychische aandoeningen en klachten
De epidemiologie van werkgerelateerde psychische aandoeningen en klachten
Arbeidsgehandicapten 2006
Arbeidsgehandicapten 2006: arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
Area deprivation and child psychosocial problems. A national cross-sectional study among school-aged children
Area deprivation and child psychosocial problems. A national cross-sectional study among school-aged children
De waarde van de DASS bij verzuimbeleid
De waarde van de DASS bij verzuimbeleid: sensitiviteit en specificiteit van een psychopathologie-maat
Identification and management of psychosocial problems among toddlers in Dutch preventive child health care
Identification and management of psychosocial problems among toddlers in Dutch preventive child health care
De dialoog als vroege Poortwachter: Het voorkómen van verzuim door onbalans
De dialoog als vroege Poortwachter: Het voorkómen van verzuim door onbalans
Does Work-Home Interference mediate the relationship between workload and well-being?
Does Work-Home Interference mediate the relationship between workload and well-being?
Psychische gezondheid van 13-14-jarigen voor en na de cafébrand in Volendam; een prospectief onderzoek met gegevens van de getroffenen en van een controlepopulatie [Mental health of 13- and 14-year-old children before and after the café fire in Volendam,
Psychische gezondheid van 13-14-jarigen voor en na de cafébrand in Volendam; een prospectief onderzoek met gegevens van de getroffenen en van een controlepopulatie [Mental health of 13- and 14-year-old children before and after the café fire in Volendam, the Netherlands; a prospective study with data from the victims and a control population]
Evaluatie van een viertal nascholingsmodules voor huisartsen en bedrijfsartsen
Evaluatie van een viertal nascholingsmodules voor huisartsen en bedrijfsartsen
The role of work stress in the development of accidents
The role of work stress in the development of accidents
Psychische klachten, interventies en werkhervatting
Psychische klachten, interventies en werkhervatting: de prognosestudie INVENT
Arbeidsgehandicapten 2000
Arbeidsgehandicapten 2000: arbeidssituatie van mensen met een langdurige aandoening
Pandora
Pandora: werknemer met psychische klachten is niet eng : vechtlust noodzakelijk om aan de slag te blijven
Het meten van psychosociale arbeidsbelasting met een vragenlijst
Het meten van psychosociale arbeidsbelasting met een vragenlijst: de vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA)
Val-ongevallen en sociaal-economische status bij 0-4jarigen: Een case-referent onderzoek
Val-ongevallen en sociaal-economische status bij 0-4jarigen: Een case-referent onderzoek
Gebruik van intramurale psychiatrische voorzieningen in de grote steden van Zuid-Holland
Gebruik van intramurale psychiatrische voorzieningen in de grote steden van Zuid-Holland: enkele ervaringen met analyse van regionale gegevens
Searched for: subject%3A%22Psychiatrie%22
(1 - 20 of 21)

Pages