Searched for: subject%3A%22Psychiatrie%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Erk, S.M. (author), Toet, A. (author), van Erp, J.B.F. (author)
This study investigated whether communication via mediated hand pressure during a remotely shared experience (watching an amusing video) can (1) enhance recovery from sadness, (2) enhance the affective quality of the experience, and (3) increase trust towards the communication partner. Thereto participants first watched a sad movie clip to...
article 2015
document
van der Schaaf, P.S. (author), Dusseldorp, E. (author), Keuning, F.M. (author), Janssen, W.A. (author), Noorthoorn, E.O. (author)
BACKGROUND: The physical environment is presumed to have an effect on aggression and also on the use of seclusion on psychiatric wards. Multicentre studies that include a broad variety of design features found on psychiatric wards and that control for patient, staff and general ward characteristics are scarce.AIMS: To explore the effect of...
article 2013
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, P.C.J. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
In dit artikel wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek onder bedrijfsartsen en psychologen naar werkhervatting bij mensen met psychische klachten. Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in factoren in de werksituatie die belemmeren dat verzuimende werknemers het werk tijdig hervatten. Hiertoe zijn drie focusgroepen...
article 2009
document
Terluin, B. (author), Anema, J.R. (author), van Oostrom, S.H. (author), Venema, A. (author), de Vet, H.C.W. (author), van Mechelen, W. (author)
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een interventie gericht op werkhervatting van werknemers met veelvoorkomende psychische klachten. Intervention Mapping is toegepast voor het combineren van theorie en wetenschappelijk bewijs. Daarnaast zijn de doelgroepen betrokken bij de ontwikkeling van de interventie. Werknemers, leidinggevenden en...
article 2008
document
Houtman, I.L.D. (author), de Jonge, J. (author), Smulders, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lautenbach, H. (author), Cuijpers, M. (author), Kösters, L. (author)
Sinds april 2000 heeft het CBS, op verzoek van het ministerie van SZW, in de Enquête beroepsbevolking (EBB) vragen opgenomen over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten. In de eerste Monitor Arbeidsgehandicapten zijn indicatoren ontwikkeld om arbeidsgehandicapten, hun aandoeningen en hun arbeidsgerelateerde kenmerken, in kaart te brengen....
book 2007
document
Reijneveld, S.A. (author), Brugman, E. (author), Verhulst, F.C. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author)
Background. We examined the association of area deprivation with the occurrence of psychosocial problems among children aged 4-16 in a representative national sample of children based on standardised measures of parent-reported problems and diagnoses made by doctors and nurses working in child healthcare (child health professionals, CHPs)....
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author), Nieuwenhuijsen, K. (author), de Beurs, E. (author)
Bijna een kwart van het ziekteverzuim en eenderde van de WAO-instroom wordt veroorzaakt door psychische klachten. Deze klachten lopen uiteen van stressgerelateerde klachten tot ernstige klinische problematiek. Met name in de arbocuratieve sector is het van groot belang om snel en eenvoudig tot een eerste diagnose te komen, zodat interventies...
article 2005
document
Reijneveld, S.A. (author), Brugman, E. (author), Verhulst, F.C. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author)
Objectives: To assess the degree to which preventive child health professionals (CHPs) identify and manage psychosocial problems among preschool children in the general population and to determine the association with parent-reported behavioral and emotional problems, sociodemographic factors, and mental health history of children. Design: The...
article 2004
document
Nauta, A. (author), van Sloten, G. (author), TNO Arbeid (author)
Onbalans in de relatie werk-persoon vormt het centrale thema van dit onderzoek. Aangetoond wordt dat bij probleemoplossend gedrag van zowel medewerker als leidinggevende lagere verzuimcijfers voorkomen dan bij vermijdend of aanpassend gedrag. Dit gedrag wordt niet alleen bepaald door de persoonlijkheid van de betrokkenen, maar ondernemingen...
book 2004
document
Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Roxburgh, S. (author), Houtman, I.L.D. (author), TNO Arbeid (author)
Drawing on the Effort-Recovery (E-R) model, the current study investigated to what extent Work-Home Interference (WHI) mediated the relationship between workload and two indicators of well-being, that is, (a) affective well-being (i.e., work-related negative affect and depressive mood) and (b) subjective health (i.e., health complaints). In Part...
article 2003
document
Reijneveld, S.A. (author), Crone, M.R. (author), Verhulst, F.C. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author)
Objective. To examine the effects of a catastrophe on the mental health of adolescents using prospective data from before and after the catastrophe. Design. Prospective, comparative. Method. The Volendam café fire wounded about 250 adolescents, of whom 14 died. In September and October 1999, 15 months before the catastrophe, all grade 2 pupils...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Buijs, P.C. (author), van Putten, D.J. (author)
In het kader het programma Sociaal Medische Begeleiding van ZorgOnderzoek Nederland (ZONMw) is in 1999 het project ‘Leren Samenwerken bij Sociaal-Medische Begeleiding’ gestart. Er zijn onder andere vier op specifieke aandoeningen gerichte nascholingsmodules voor huisartsen en bedrijfsartsen ontwikkeld, over hoe samen te werken bij: 1. Chronische...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Vaas, F. (author)
At December 2nd, 2003 the Third International Tripod Symposium: Loss of Control was took place. At the symposium a lecture was held by Dr. F. Vaas of TNO Work and Employment about the role of work stress in the development of accidents. At TNO Work and Employment a management tool was developed to proactively manage stress. The tool is named...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Schoemaker, C.G. (author), Blatter, B.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van den Berg, R. (author), Bijl, R.V. (author)
In het prognoseonderzoek "INVENT", dat TNO Arbeid heeft uitgevoerd samen met het Trimbos Instituut, wordt een groep van 555 werknemers gevolgd die bij de start van het onderzoek drie maanden verzuimden. Een groot deel van deze groep deed een jaar later aan het vervolgonderzoek mee. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: een hoge...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van der Valk, J. (author), Ooijendijk, W. (author), Smits, A. (author), Besseling, J. (author)
book 2001
document
van Blijswijk, M. (author)
In Nederland melden zich jaarlijks 250.000 mensen ziek met klachten van psychische aard. Ongeveer 60.000 van deze werknemers belanden in de WAO. Geschat wordt dat in totaal 300.000 mensen om psychische redenen arbeidsongeschikt zijn. Het gaat vaak om jonge mensen. De Stichting Pandora vraagt al meer dan tien jaar aandacht voor de positie van...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Veldhoven, M. (author), Meijman, T. (author)
Psychosociale arbeidsbelasting en de daaruit voortvloeiende psychische en psychosomatische klachten blijven sterk in de belangstelling staan. Er is dan ook grote behoefte aan instrumenten die psychosociale arbeidsbelasting kunnen meten. In de vorm van de VBBA (Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid) reikt dit boek een vragenlijst aan....
book 1994
document
Boshuizen, H.C. (author), Schaapveld, K. (author), Wortel, E. (author), Venema, A. (author)
bookPart 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van de Water, H.P.A. (author), van de Laar, M.J.W. (author), Davidse, W. (author)
Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in het meergebruik van intramurale psychiatrische voorzieningen door inwoners van Oen Haag, Leiden en Rotterdam. Gebruikscijfers werden bestudeerd in relatie tot demografische kenmerken. Bevolkingsontwikkeling en -samenstelling blijken het meergebruik van de drie steden grotendeels te verklaren. Behalve door...
article 1988
Searched for: subject%3A%22Psychiatrie%22
(1 - 20 of 21)

Pages