Searched for: subject%3A%22Professionalisering%22
(1 - 5 of 5)
document
van der Meer, L. (author), Hazelzet, A.M. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Koopmans, L. (author)
De druk op gemeenten om te laten zien welke resultaten zij bereiken neemt toe. Dit stelt hoge eisen aan het vakmanschap van consulenten, nu en in de toekomst. De Intergemeen-telijke Sociale Dienst Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL) wil het vakmanschap van haar consulenten graag vooruithelpen. Vanuit de wens zich door te ontwikkelen...
report 2016
document
Nelemans, R. (author), Vaas, F. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Het aantal mensen dat blootstaat aan werkdruk die tot overbelasting leidt in de Horeca is in 2004 13,2% lager dan in 2000. Daarmee is het doel van het Arboconvenant werkdruk in de Horeca gehaald. De vermindering van het aantal blootgestelden is mooi, maar dat bijna een derde van de mensen nog steeds risico loopt op overbelasting, betekent ook...
report 2004
document
Reijneveld, K. (author), TNO Arbeid (author)
TNO Arbeid heeft een set schoonmaakmaterialen ontwikkeld om het werk in de huishoudelijke zorg te verlichten. In dit artikel wordt uitgelegd hoe dit systeem is bedacht en hoe het wordt getest. Ook worden de ervaringen van twee thuishulpen beschreven.
article 2003
document
Groeneweg, J. (author), Zwaard, W. (author), Guo, J. (author)
Een effectieve beheersing van de risico's van het werk vraagt om meer professionaliteit op het gebied van risicomanagement, zowel bij beslissende managers als bij adviserende deskundigen. Net als in de sport is het onderscheid tussen amateurs en professionals vooral tussen de oren te vinden. Eigenlijk komt het neer op een verschil in persoonlijk...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Vaas, S. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), van den Berg, S.A. (author), Peeters, M.M.H. (author)
Dit boek - uitgevoerd ten behoeve van en op instignatie van de Branche-organisatie voor Onafhankelijke Arbodiensten - BOA en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van SZW - heeft als doel Arbeids- en Organisatiedeskundigen en Bedrijfsartsen bij arbodiensten te ondersteunen bij en beter te equiperen voor het plegen van interventies bij...
book 1999
Searched for: subject%3A%22Professionalisering%22
(1 - 5 of 5)