Searched for: subject%3A%22Proefdieren%22
(1 - 11 of 11)
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Kodter, H.B.W.M. (author), Strijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuuronderzoek is verricht naar mogelijke schadelijke invloeden op de voortplanting door chemische stoffen die in de arbeidssituatie gebruikt worden. Hierbij werd aandacht geschonken aan zowel de gevoeligheid van het mannelijk reproductiesysteem, als het vrouwelijk reproductiesysteem en de conceptus. Besproken worden de belangrijke...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuurstudie naar de schadelijke effecten van 2,4-D en 2,4,5-T op voortplanting en nageslacht. Een evaluatie wordt gemaakt van dierproefgegevens en humane gegevens. Zowel 2,4-D als 2,4,5-T zijn in staat om bij proefdieren embryotoxische en teratogene effecten te veroorzaken. Met betrekking tot effecten op de mens van blootstelling aan 2,4-D...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
According to a study in animals described by Schwetz et al. (1974), pentachlorophenol induces embryotoxic and teratogenic effects whereas Welsh et al. (1987) reported embryolethal effects. Further any animal and human data with respect to endocrine system, gonads and fertility are lacking. Data on offspring are inadequate for evaluation. It is...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
From this literature survey it appeared that there is a considerable lack of information with respect to organic solvents both of human and laboratory animal fertility and reproduction: only xylene is reasonable studied in animals. Since human exposures to a number of organic solvents is widespread and there are at least indications from both...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuuronderzoek naar de schadelijke effecten van Dieldrin op voortplanting en nageslacht. Dierproefgegevens en humane gegevens worden geevalueerd. Aandacht wordt besteed aan blootstelling, effecten t.a.v. zwangerschap en nageslacht, effecten t.a.v. de geslachtsorganen, endocrien systeem en fertiliteit, en effecten via de lactatie, en de ADI ...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Both available animal and human data are inadequate for the evaluation of risks with respect to the endocrine system, the reproductive organs and fertility. Limited studies in animals have shown that vinylchloride is not teratogenic or embryotoxic at otherwise non-toxic doses. There are insufficient data with respect to the assessment of a NEAL....
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuurstudie naar de schadelijke effecten van beta-chloropreen (CAS-nrs 126-99-8 en ook 31900-55-7) op voortplanting en nageslacht. Zowel uit humane gegevens als uit dierexperimenten blijkt dat er (zwakke) aanwijzingen zijn voor een verstoring van de sexuele functies. De evaluatie wordt bemoeilijkt doordbeta chloropreen snel afbreekt onder...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuurstudie naar de schadelijke effecten van lindaan op voortplanting en nageslacht. Zowel bij dier als mens kan lindaan in de moedermelk terecht komen. Er zijn zwakke aanwijzingen dat lindaan effect zou kunnen hebben op het endocriene systeem. Lindaan kan relatief gemakkelijk de placenta passeren. Lindaan kan bij proefdieren embryotoxisch...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
It is concludes on the basis of animal studies that formamide is highly embryolethal and teratogenic. N,N-dimethylformamide is probably embryolethal but not teratogenic. Although at least in one study (Keller and Lewis, 1981) it was concluded that the current MAC of 10 ppm gives adequate protection, effects on reproductive parameters have also...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
In two rat studies the NAEL was established at 1000 mg/kg/day, and in a mouse study on 750 mg/kg/day. Sufficient data is lacking to draw a well documented conclusion about the risks of exposure of female animals with respect to the gonads, endocrine system and fertility. Concerning the risks of female animals with respect to gestation and...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Wilmer, J.W.G.M. (author), Woutersen, R.A. (author), Appeldam, L.M. (author)
A subchronic (13-week) inhalation toxicity study with formaldehyde was carried out in male rats. The aim of the study was to find out whether excursions of the exposure by a factor 2, under conditions of concentration x time is constant, visibly affect the cytotoxic action of formaldehyde on the nasal epithelium. It was concluded that under the...
book 1987
Searched for: subject%3A%22Proefdieren%22
(1 - 11 of 11)