Searched for: subject%3A%22Problemen%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Huurman, A.D. (author), Wildeman, I. (author), Pannebakker, F. (author), Klein Velderman, M. (author)
Conflicten tussen ouders kunnen schadelijke gevolgen hebben voor kinderen, zoals gedragsproblemen, slaapproblemen en slechte schoolprestaties. De manier waarop conflicten tussen ouders benaderd worden lijkt hierin een belangrijke rol te spelen. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen destructieve en constructieve conflicthantering. Bij...
article 2022
document
Theunissen, M. (author)
Psychosociale problemen, zoals gedrags- en emotionele problemen, komen vaak voor bij kinderen en kunnen hen ernstig belemmeren in hun functioneren. Het is daarom belangrijk om deze problemen bij kinderen in een vroeg stadium te signaleren. Dit is een taak van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Daarbij zijn vragenlijsten een belangrijk hulpmiddel....
other 2022
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Theunissen, M.H.C. (author)
De Psycat is een slim online instrument voor het meten van psychosociale problemen bij kinderen. In vergelijking met de in de praktijk gebruikte screeningsvragenlijsten, zoals de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)1,2 biedt de Psycat de volgende voordelen: – Het geeft betrouwbare en valide informatie over de aard van de problematiek; ...
other 2021
document
Fekkes, M. (author), Klein Velderman, M. (author), Detmar, S. (author)
A resilient child can find his or her way better in society, and in adult life. Resilience has great advantages both for the child, who can get his or her life on track better, and for society. Resilient children suffer fewer harmful effects of the setbacks that they encounter, such as physical and mental problems, fears, negative self-image or...
other 2020
document
van der Pal, S. (author)
Vroeggeboorte blijkt in veel gevallen de ontwikkeling levenslang te beïnvloeden. Met name de laatste jaren komt hier steeds meer kennis over beschikbaar. “Ongeveer de helft van de te vroeg geboren kinderen kampt op volwassen leeftijd met lichamelijk of maatschappelijke problemen”, vertelt dr. Sylvia van der Pal. Er is wel een lichtpuntje. “De...
article 2019
document
Vlasblom, E. (author), Beltman, M. (author)
Het doel van de (JGZ)-richtlijn 'Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen' is zorgprofessionals te ondersteunen bij het bevorderen van gezond slaapgedrag en het verminderen van slaapproblemen bij kinderen van O tot 18 jaar.
article 2019
document
Theunissen, M.H.C. (author), de Wolff, M.S. (author), Vugteveen, J. (author), Timmerman, M.E. (author), de Bidt, A. (author)
In de adolescentie, de leeftijdsperiode tussen de kinderjaren en de volwassenheid, nemen psychosociale problemen vaak toe. Dat kunnen emotionele problemen zijn zoals somberheid, maar ook gedragsproblemen of sociale problemen met leeftijdgenoten. Emotionele problemen zoals somberheid, zich terugtrekken of piekeren komen tijdens de adolescentie...
report 2019
document
Vugteveen, J. (author), Timmerman, M. (author), de Bildt, A. (author), de Wolff, M.S. (author)
Om psychosociale problemen te signaleren, gebruikt de JGZ vaak de SDQ. Toch weten we niet zeker of deze vragenlijst ook geschikt is voor jongeren van twaalf tot zeventien jaar of voor laaggeletterden. En dus wordt dat nu onderzocht.
article 2018
document
Bij slaapproblematiek kan ouders worden gevraagd op een aaneengesloten periode van dagen een 24-uurs dagboek in te vullen, om inzicht te krijgen in duur, frequentie en perioden van slaap, wakker zijn, huilen, gevoed en verzorgd worden en waar de baby zich bevindt. Het bijhouden van een 24-uurs dagboek, met zowel de activiteiten van de baby als...
other 2017
document
de Wolff, M.S. (author), Theunissen, M.H.C. (author), van Rooijen, K. (author)
In december 2016 werd de JGZ-richtlijn Psychosociale problemen gepubliceerd. Dit is een update en herziening van de eerdere JGZ-richtlijn Vroegsignalering van psychosociale problemen uit 2008. Deze herziene richtlijn beoogt JGZ-professionals te ondersteunen bij het in kaart brengen van risico- en beschermende factoren, bij het signaleren van...
article 2017
document
Theunissen, M. (author), de Wolff, M. (author)
In opdracht van ZonMw is de JGZ richtlijn Psychosociale Problemen (Theunissen et al., 2016) ontwikkeld. De richtlijn heeft betrekking op alle jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun ouders en is primair bestemd voor JGZprofessionals. Zij kunnen aan de hand van de richtlijn psychosociale problemen voorkomen of tijdig signaleren en ouders op maat...
report 2016
document
Peters, P. (author), Kraan, K. (author), van Echtelt, P. (author)
We brengen in kaart wat de relatie is tussen Het Nieuwe Werken en emotionele uitputting. Voor dit onderdeel is samengewerkt met de Radboud Universiteit Nijmegen en TNO. De resultaten van deze twee analyses zijn deels eerder gepubliceerd in een themanummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (2013, nr. 3).
bookPart 2014
document
Houtman, I.L.D. (author), Bongers, P.M. (author), Kompier, M.A.J. (author), Taris, T. (author), de Lange, A.H. (author)
This study examines effects of stability and change in exposure to job demands and job control (demand-control histories) in relation to the strain hypothesis of Karasek's demand-control model. The hypotheses of the model were tested with a group-by-time analysis of variance using data from a four-phase Dutch cohort study on musculoskeletal...
article 2002
document
Reijneveld, S.A. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De aandacht voor psychosociale problemen binnen de Nederlandse jeugdgezondheidszorg neemt toe. Dat betekent niet dat daar 100 jaar geleden geen aandacht voor was, maar andere onderwerpen stonden meer op de voorgrond. De kerntaak van de jeugdgezondheidszorg was in die periode zorgdragen voor het overleven van de kinderen. In die periode...
bookPart 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Brugman, E. (author), Reijneveld, S.A. (author), den Hollander-Gijsman, M.E. (author), Burgmeijer, R.J.F. (author), Radder, J.J. (author)
report 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Brugman, E. (author), Reijneveld, S.A. (author), Burgmeijer, R.J.F. (author), Radder, J.J. (author)
report 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Burgmeijer, R.J.F. (author), Brugman, E. (author), Reijneveld, S.A. (author), Radder, J.J. (author)
report 1997
document
Kok, C. (author), van Wezel, P. (author), Maarsingh, E.J. (author), Vogels, T. (author), Lako, C.J. (author)
article 1994
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Vogels, T. (author)
Verschillen tussen onderwijssoorten en jongens en meisjes.
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vogels, T. (author)
report 1992
Searched for: subject%3A%22Problemen%22
(1 - 20 of 22)

Pages