Searched for: subject%3A%22Preventieve%255C%2Bgeneeskunde%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Tiessen-Raaphorst, A. (author), Verbeek, D. (author), de Haan, J. (author), Breedveld, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Chorus, A. (author), van Campen, C. (author), den Draak, M. (author)
De levensverwachting in ons land is de afgelopen eeuw sterk toegenomen. Ruim 75% van de mannen en bijna 85% van de vrouwen bereikt tegenwoordig de leeftijd van 70 jaar. Op 1 januari 2010 telde Nederland ruim 2,5 miljoen ouderen (65 jaar en ouder); dat is 15% van de bevolking. Hun aantal zal sterk blijven toenemen: volgens de bevolkingsprognose...
bookPart 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Chorus, A. (author), Tiessen-Raaphorst, A. (author)
Meer volwassenen tussen de 18 en 64 jaar zijn de afgelopen jaren aan sport (minstens 40 weken per jaar) gaan doen: in 1991 39%, in 2007 opgelopen naar 46%. Vooral mensen die nu tussen de 46 en 64 jaar zijn, zijn meer gaan sporten dan voorgaande ohorten (zie hoofdstuk 3). In het volwassen leven beïnvloeden echter verschillende omstandigheden de...
bookPart 2010
document
Breedveld, K. (author), Kamphuis, C. (author), Tiessen-Raaphorst, A. (author)
Sport boeit. Sport bindt. Sport bevordert de gezondheid. En sport betaalt. Sport is anno 2008 ongekend populair. Tweederde van de Nederlanders doet aan sport. Na zwemmen en fietsen is fitness de meest populaire sport geworden. Daarnaast zetten anderhalf miljoen Nederlanders zich als vrijwilliger in voor de sport. De overheid investeert steeds...
book 2008
document
TNO Arbeid (author), van der Molen, H.F. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Sluiter, J.K. (author), van Duivenbooden, J.C. (author), Vink, P. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
Eén van de kerntaken van de bedrijfarts is het verstrekken van individuele en collectieve preventief medische adviezen aan werknemers en werkgevers. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre de adviezen werkzaam zijn en in hoeverre deze adviezen ook in de praktijk (kunnen) worden opgevolgd. Adviezen worden veelal gegeven om gedragsverandering...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Breedveld, K. (author), Tissen-Raaphorst, A. (author)
De Rapportage Sport is een coproductie van het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor Statistiek, NOC-NSF, TNO Kwaliteit van Leven en het W.J.H. Mulier Instituut. In de nota staan drie thema's centraal: bewegen, meedoen en presenteren.
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Breedveld, K. (author), van der Meulen, R. (author), Hildebrandt, V. (author), Harms, L. (author), Goossens, R. (author), Lucassen, J. (author), Ooijendijk, W. (author), Stiggelbout, M. (author), van der Poel, H. (author), van Bottenburg, M. (author)
De Rapportage Sport is een coproductie van het Sociaal Cultureel Planbureau, het Centraal Bureau voor Statistiek, NOC-NSF, TNO, de Universiteit van Tilburg en het W.J.H. Mulier Instituut. Het bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden de ontwikkelingen beschreven op het terrein van het sportbeleid, de sportdeelname, vrijwilligerswerk,...
book 2003
document
Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), de Vet, H.C.W. (author)
In de media is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de zogenaamde "repetitive strain injuries" (RSI). In dit artikel worden de beschikbare gegevens over het vóórkomen van RSI (of RSI-klachten), risicofactoren en risicoberoepen op een rijtje gezet. Tevens wordt ingegaan op de ontstaansmechanismen, de diagnostiek en de (on)mogelijkheden...
article 2002
document
Miedema, M. (author), Blatter, B. (author), Frielink, S. (author)
Ingegaan wordt op het ontstaan en de aanpak van RSI (Repetitive Strain Injury). Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: de prevalentie van RSI onder de belangrijkste risicoberoepsgroepen, de voornaamste oorzaken van RSI (lichamelijke en organisatorische belasting, individuele eigenschappen van de medewerker), strategieën voor de aanpak van...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), de Looze, M.P. (author)
Wat zeggen laboratoriumexperimenten, waarbij met meetapparatuur opgetuigde proefpersonen nauw omschreven tilhandelingen uitvoeren, over de dagelijkse arbeidsbelasting van huisvuilbeladers, verplegers of magazijnbedienden? En wat heeft het tillen van dozen in een vliegtuig in vrije val te maken met de til- en rugproblematiek in fysiek zware...
article 1999
document
Perenboom, R.J.M. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
Boshuizen, H.C. (author), van Herten, L.M. (author), Perenboom, R.J.M. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
van der Maas, P.J. (author), Kramers, P.G.N. (author), van den Berg, J. (author), Konig-Zahn, C. (author), Schene, A.H. (author), van de Water, H.P.A. (author)
Dit rapport gaat specifiek in op manieren om met gegevens over (on)gezondheid, ziekte en sterfte een algemene graadmeter voor de toestand van de volksgezondheid te berekenen. Het gepresenteerde materiaal moet inspireren bij het ontwikkelen van een lange-termijn visie op preventie en zorg in Nederland. Zo'n visie en het bijpassende beleid...
book 1997
document
Perenboom, R.J.M. (author), van Herten, L.M. (author), Boshuizen, H.C. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
van Herten, L.M. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), van de Water, H.P.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
Stouthard, M.E.A. (author), Essink-Bot, M.L. (author), Bonsel, G.J. (author), Berendregt, J.J. (author), Kramers, P.G.N. (author), van de Water, H.P.A. (author), Gunning-Schepers, L.J. (author), van der Maas, P.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bongers, P.M. (author), Westhoff, M.H. (author), Miedema, H.S. (author), Bloemhoff, A. (author), Davidse, W. (author), van der Grinten, M.P. (author), Urlings, I.J.M. (author)
Het rapport bevat een door TNO-PG uitgevoerde verkenning voor een projectgroep van de Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ). De verkenning heeft informatie opgeleverd over epidemiologie, mogelijkheden voor preventie en toepassing van preventieve activiteiten betreffende klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Allereerst worden...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Collectieve Preventie Divisie Arbeid en Gezondheid (author), Miedema, H.S. (author), Bongers, P.M. (author), Westhoff, M.H. (author)
Samenvatting van het hoofdrapport, dat een door TNO-PG uitgevoerde verkenning voor een projectgroep van de Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ) bevat. De verkenning heeft informatie opgeleverd over epidemiologie, mogelijkheden voor preventie en toepassing van preventieve activiteiten betreffende klachten en aandoeningen van het...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Driel, W. (author), Keijsers, J. (author), Zaal, K. (author), Güttinger, V. (author)
Het uitgangspunt dat gvo/gvz-interventies effectief moeten zijn, dringt zich steeds meer op. Helaas wordt het beschikbare effectonderzoek vaak op onvergelijkbare wijze geanalyseerd. Dit bemoeilijkt het doen van uitspraken over de effectiviteit van die interventies zeer. Om deze reden hebben het Landelijk Centrum GVO en TNO-P&G dit analyse...
book 1994
document
Draaisma, D. (author), Dam, J. (author), de Winter, C.R. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In a debate on the desired occupational health service in The Netherlands all parties involved seemed to be rather unsatisfied with the current practice. Therefore a study was set out on the quality of the service to 51 client organizations as seen by the parties involved. In the first phase the viewpoint of the occupational health teams was...
article 1993
Searched for: subject%3A%22Preventieve%255C%2Bgeneeskunde%22
(1 - 20 of 24)

Pages