Searched for: subject%3A%22Preventie%22
(101 - 120 of 229)

Pages

document
Blonk, R. (author), Lagerveld, S. (author)
Psychische klachten gerelateerd aan werk is een belangrijk onderwerp. Zowel een derde van het verzuim als een derde van de WAO-intrede wordt veroorzaakt door psychische klachten. Recent is een van de eerste effectstudies op het terrein van werkenden met milde psychische klachten, zoals overspanning en burnout, afgerond. Dit onderzoek is...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), van Dieën, J.H. (author), van Kempen, P.M. (author), de Kraker, H. (author), Miedema, H. (author), Reijneveld, C.N. (author), de Vet, H.C.W. (author)
In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport is door TNO Arbeid, in samenwerking met het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat, de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit en het EMGO-instituut van het VU Medische Centrum, onderzoek verricht...
book 2004
document
Vinke, H. (author)
De auteur van dit artikel is vanaf half september 2004 de nieuwe directeur van STECR, Platform Reïntegratie. Ze volgt daarbij Marga Oostindie op. STECR is de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot een organisatie die op de kaart staat als platform voor en door professionals werkzaam bij arbodiensten. De bedoeling is dat STECR ook de komende jaren...
article 2004
document
Nauta, A. (author), van Sloten, G. (author), TNO Arbeid (author)
Onbalans in de relatie werk-persoon vormt het centrale thema van dit onderzoek. Aangetoond wordt dat bij probleemoplossend gedrag van zowel medewerker als leidinggevende lagere verzuimcijfers voorkomen dan bij vermijdend of aanpassend gedrag. Dit gedrag wordt niet alleen bepaald door de persoonlijkheid van de betrokkenen, maar ondernemingen...
book 2004
document
TNO Arbeid (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet om via periodieke peilingen te volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk van de arbodiensten werkt. Dit is het verslag van de vijfde peiling, gehouden tussen januari 2004 en juli 2004. Aan de peiling hebben 86 diensten of vestigingen van diensten...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), van Vuuren, C.V. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Ziekteverzuim is duur en verstoort het werkproces. Ook voor werknemers, zowel zieke als werkende, is verzuim vervelend. Reden genoeg om met aandacht en creativiteit aan de preventie ervan te werken. Dit boekje gaat in op het gebruik van verzuimprikkels, een onderwerp waarover niet zo vaak in detail is geschreven. Jarenlang was het taboe om het...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Franck, E. (author), Wiezer, N. (author)
Het doel van de Preventie Leidraad is om structurele oplossingen te vinden voor concrete problemen in het werk, zodat de uitval van medewerkers als gevolg van stressklachten kan worden voorkomen. De Preventie Leidraad bestaat uit een gespreksprotocol voor een gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker en richtlijnen voor het vinden van...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Heuvel, S.G. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Boshuizen, H.C. (author), Hoogendoorn, W.E. (author), Bongers, P.M. (author)
This study aimed at determining the prognostic factors related to the recurrence of low-back pain and future sickness absence due to low-back pain. Data were used from a prospective cohort study in a working population with a three year follow-up period. They were collected with annual questionnaires. A generalised estimating equation model was...
article 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R. (author)
Werkgevers die actief beleid voeren ten aanzien van de inzetbaarheid, werken zo aan gezonde en duurzaam inzetbare werknemers. In dit artikel worden de resultaten van een enquête voor het Jaarboek Personeelsmanagement 2004 kort weergegeven. Inzetbaarheidsactiviteiten zijn te verdelen in curatieve activiteiten (zoals tijdelijk korter werken,...
article 2004
document
TNO Voeding Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Tielemans, E. (author), Heederik, D. (author), Kromhout, H. (author), van Hemmen, J. (author), Meijster, T. (author), Fransman, W. (author), Spaan, S. (author)
Dit artikel beschrijft een benadering om op branche niveau trends in blootstelling aan chemische en biologische agentia te onderzoeken. Hiervoor is de internationale literatuur over blootstellingstrends geïntentariseerd en beschreven. Hierbij is gebleken dat blootstellingsveranderingen in verschillende industrieën zijn onderzocht. Deze zijn...
article 2004
document
Stafleu, A. (author), Jansen-van der Vliet, M. (author), Helmhout, P. (author)
De effectiviteit van computer-tailored interventie. Fitheid en inzetbaarheid van de militair zijn van groot belang voor de Koninklijke Landmacht, alsmede een laagdrempelig voorlichtingsinstrument.
article 2003
document
de Wilde, J.A. (author), Middelkoop, B.J.C. (author), van Buuren, S. (author), Verkerk, P.H. (author)
article 2003
document
Houtman, I.L.D. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In dit vierde hoofdstuk van het boek 'Preventie van verzuim als gevolg van werkstress, burnout en overige psychische klachten : achtergronden, instrumenten & interventies' staat de aanpak van werkdruk en werkstressrisico's centraal, evenals het voorkomen en verminderen van psychische gezondheidsproblematiek van werkenden en het bevorderen van...
bookPart 2003
document
Klein Hesselink, D.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In dit zevende hoofdstuk van het boek 'Preventie van verzuim als gevolg van werkstress, burnout en overige psychische klachten : achtergronden, instrumenten & interventies' wordt ingegaan op de vraag hoe hulpverleners en trainers, die zich in eerste instantie richten op het reduceren van de klachten en symptomen van de individuele werknemer, ook...
bookPart 2003
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Ashford, N.A. (author)
Inherent Safety is generally recognised as an important concept in the design of chemical plants. It is, however, often regarded as the sole province of engineers. Inspired by the successful development in the last decade from cleaner technology towards Cleaner Production, we explored in this research the feasibility of what we call Inherently...
article 2003
document
Steijger, N. (author), Hijmans, R. (author), Timmermans, J. (author)
Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van mogelijk dominante risicoscenario’s die tot ongevallen leiden in bijvoorbeeld de procesindustrie en/of de bouwsector. Het was de vraag of op basis van deze kennis een model te ontwikkelen is dat de arbeidsveiligheidsrisico’s voor werknemers op kwantitatieve wijze kan beschrijven. Daartoe hebben...
report 2003
document
Houtman, I.L.D. (author), Kauppinen, K. (author), Kumpulainen, R. (author), Goudswaard, A. (author)
This report explores the gender differences in occupational safety and health. There is strong segregation of women and men into different jobs and tasks at work. Both men and women face significant risks. In general, men suffer more accidents and injuries at work than women do, whereas women report more health problems such as upper limb...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Groenesteijn, L. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Wijma, J. (author)
Dit werkboek is bedoeld voor personen binnen gemeentelijke organisaties die een initiërende, beleidsvormende of controlerende taak hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het boek beoogt handvatten te geven om de problemen ontstaan door fysieke belasting te herkennen, te weten welke grenzen daarvoor gelden en te helpen bij het kiezen van...
book 2003
document
Louwrier, N. (author)
Hoe ontwikkelt de arbeid zich de komende jaren? Komen preventieve en curatieve arbozorg verder uiteen te liggen, of juist niet? Wie prikkelt de werkgever het best: de overheid, de verzekeraar of de rechtbank? En wordt 'Arbo' eindelijk een onderdeel van integrale managementsystemen? Hoe verschuift voor werknemers de balans werken en leven/zorgen?...
article 2003
Searched for: subject%3A%22Preventie%22
(101 - 120 of 229)

Pages