Searched for: subject%3A%22Preventie%22
(221 - 229 of 229)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Hopman-Rock, M. (author)
In dit rapport wordt voor een specifiek gerontologisch gebied, de preventieve gezondheidszorg voor ouderen, nagegaan wat algemene problemen bij onderzoek zijn. De uitgangspunten van het 'medische model' worden onderzocht op hun bruikbaarheid voor gezondheidsonderzoek aan een populatie ouderen. Er wordt een nieuw, 'dynamisch-ecologisch',...
report 1989
document
Huppes, G. (author)
Tilgordels, ook wel corsetten genoemd, worden al meer dan 1000 jaar gebruikt om rugpijn te verminderen en om mogelijke rugklachten ten gevolge van zwaar tillen te voorkomen.
article 1989
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Pokorny, M.L.I. (author), Knijnenburg, H.G. (author)
Deze lezingenbundel is een verslag van het Symposium 'Stress in de werksituatie; beleid en preventie', gehouden op 14 december 1988 te Den Haag. Achtereenvolgens kwamen daar aan bod: stressbeleid en stresspreventie in de werksituatie, de rol van de overheid hierin; de rol van de bedrijfsarts en de Bedrijfsgezondheidsdiensten bij stresspreventie...
conference paper 1989
document
van Blijswijk, M. (author)
article 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
Deze nota heeft tot doel het programmatisch kader te schetsen waarbinnen vanaf 1988 op het Nederlands Insituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG) onderzoek zal plaatsvinden op het gebied van de problematiek van het bewegingsapparaat in arbeidssituaties. De hoofdlijnen zijn: onderzoek naar individuele en werkgebonden risicofactoren en de...
report 1988
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van der Grinten, M.P. (author), Urlings, I.J.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
report 1988
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Kuiper, C.M. (author), Schlesinger-Was, E.A. (author), Vaandrager, G.J. (author)
report 1985
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO (author)
other 1985
document
van der Hoeve, J. (author), Gorter, E. (author), Benjamins, C.E. (author), van Loghem, J.J. (author), de Snoo, K. (author), Tuntler, J.H. (author), van den Berg, H.M.R. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De publciatie bestaat uit 3 delen. Het eerste deel bestaat uit infectieziekten en parasitaire ziekten, tuberculose, praeventieve geneeskunde en geslachtziekten, parazitaire ziekten, ziekten door verkeerde voeding bij volwassenen en zuigelingen, kanker, beroepsziekten en -intoxicaties. Het tweede bestaat uit interne geneeskunde, prophylaxix van...
book 1936
Searched for: subject%3A%22Preventie%22
(221 - 229 of 229)

Pages