Searched for: subject%3A%22Prevalentie%22
(1 - 3 of 3)
document
Wetselaar, P. (author), Vermaire, J.H. (author), Visscher, C.M. (author), Lobbezoo, F. (author), Schuller, A.A. (author)
This study, performed in 2013, aimed to assess the prevalence of tooth wear in the Dutch adult population. The prevalence of tooth wear was not only determined for different age groups but also according to gender, socioeconomic status and types of teeth. Results were compared with the outcomes of a previous study in a comparable population in...
article 2018
document
Grevinga, M. (author), Schönbeck, Y. (author), Hindori-Mohangoo, A.D. (author), Reijnders, M.E.B. (author), Detmar, S.B. (author)
In opdracht van en gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is dit rapport over de prevalentie van aangeboren afwijkingen in Nederland over de periode 2010-2016 uitgebracht. Het is van belang om de prevalentie van de aangeboren afwijkingen te monitoren, omdat het ontstaan van aangeboren afwijkingen samenhangt met...
report 2018
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Schram, D. (author), Maas, I.A.M. (author), Poos, M.J.J.C. (author), Janssen, J. (author)
Roken, alcobolgebruik, druggebruik, seksueel risicogedrag, licbamelijke inactiviteit, voeding en verkeersgedrag zijn be­ kende determinanten van gezondbeid in westerse samenlevingen. In dit artikel geven we een actueel overzicbt van bet v66r­ komen van deze leefstijlfactoren in Nederland en een kwantificering van de bijdrage ervan aan...
article 2001