Searched for: subject%3A%22Prestatie%22
(1 - 20 of 92)

Pages

document
Oeij, P.R.A. (author), Dhondt, S. (author), Gaspersz, J.B.R. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Projects are often doomed to fail. An explorative case study which carried out team-based complex innovation projects in a research and technology organisation suggests three main results. 1] Project team leaders experienced that the complexity involved in the various aspects of team functioning, made it prone to mixed messaging. 2] One of the...
article 2016
document
Preenen, P.T.Y. (author), Liebregts, W.J. (author), Dhondt, S. (author), Oeij, P.R.A. (author), van der Meulen, F.A. (author)
In hoofdstuk 1 en 2 van dit rapport wordt het belang van intrapreneurship voor Nederland, organisaties en individuen kort toegelicht. In hoofdstuk 3 komt de onderzoeksmethode en het –proces aan bod. In Hoofdstuk 4 wordt het intrapreneurial klimaat (beïnvloedende factoren van intrapreneurship) behandeld. In hoofdstuk 5 is verslag gedaan van een...
report 2014
document
Kleinknecht, A. (author), Naastepad, C.W.M. (author), Storm, S. (author), Vergeer, R. (author)
Deregulation of labour markets and modest wage increases lead to significantly lower rates of labour productivity growth. In this paper theoretical arguments of why 'rigid' European labour markets can be useful for innovation are discussed. The arguments are supported by empirical evidence. The argument that high levels of labour turnover are...
article 2013
document
Design expertise is increasingly being applied to bring about positive social change and to promote people’s wellbeing. Relatively little, however, is known about ways to organize such design-for-wellbeing (DfW) projects appropriately. This paper sets out to explore this topic. First, we explore how DfW projects differ from ‘normal’ design...
other 2013
document
Vergeer, R. (author), Kleinknecht, A.H. (author), Naastepad, C.W.M. (author), Storm, S.T.H. (author)
Landen met meer of minder flexibele arbeidsmarkten onderscheiden zich niet in hun bbp-groei of in niveaus van werkloosheid, maar wel in de groei van de arbeidsproducdviteit. De vraag of soepeler ontslag innovatie en productiviteit bevordert of juist belemmert, hangt ook af van het type innovatiemodel: is er sprake van een'ondernemersmodel' van...
article 2013
document
Dhondt, S. (author), Broekman, C. (author), van der Torre, W. (author), van de Berg, C. (author), Wiezer, N. (author)
Een belangrijke sociale innovatie voor organisaties is samenwerken met externe partijen. Tot op heden is hierbij vooral gekeken naar samenwerking tussen organisaties. De komst van het internet en vooral van social media heeft het mogelijk gemaakt dat organisaties consumenten inschakelen om werk te verrichten. Samenwerken met consumenten heeft op...
article 2013
document
Steen, M.G.D. (author)
bookPart 2013
document
Goudswaard, A. (author), Oeij, P. (author), Dhondt, S. (author), ten Have, K. (author)
bookPart 2012
document
Pot, F. (author), Dhondt, S. (author), Oeij, P. (author)
Social innovation of work and employment are prerequisites to achieve the EU2020 objectives of smart, sustainable and inclusive growth. It covers labour market innovation on societal level and workplace innovation on organisational level. This paper focuses on the latter. Workplace innovations are social both in their ends (quality of working...
bookPart 2012
document
Dhondt, S. (author), Pot, F. (author)
article 2012
document
Dhondt, S. (author)
article 2012
document
Dhondt, S. (author), Oeij, P. (author)
Het boek omvat twaalf bijdragen van twintig verschillende TNO-specialisten en externe deskundigen. In deze bijdragen reflecteren deze auteurs over hoe sociale innovatie op dit moment in organisaties kan worden geïmplementeerd. Verschillende bijdragen richten zich op de stijgende flexibilisering in Nederlandse organisaties. Andere bijdragen...
report 2012
document
Oeij, P.R.A. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), Vergeer, R. (author), Pot, F. (author)
According to some theoretical approaches workplace innovation is the implementation of new and combined interventions in work organisation, HRM and supportive technologies, and a strategy that improves the performance of organisations and the quality of jobs. Using data from a large-scale survey among companies in the Netherlands, it is...
article 2012
document
Oeij, P. (author), Dhondt, S. (author), ten Have, K. (author)
bookPart 2012
document
Vos, P. (author), Kamphuis, W. (author), Bomhof, F.W. (author)
TNO is bezig met het ontwikkelen van kennis en tools op gebied van het opzetten en managen van samenwerkingen in een complexe omgevingen. Eén van de tools die ontwikkeld wordt is de LOCI methode. Dit is een methode die managers helpt om een zorgvuldige afweging te maken met welke partij welke samenwerkingsbenadering de meest geschikte is. Om de...
other 2012
document
Steen, M.G.D. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vos, P.M. (author)
Het is voor TNO cruciaal om samenwerking binnen complexe innovatieprojecten goed te organiseren, zodat samenwerking effectief verloopt en TNO daadwerkelijk positieve impact kan realiseren. Binnen het ETP Gedrag & Innovatie is 6 maanden na de start een kleinschalig en exploratief actie-onderzoek uitgevoerd om kennis te ontwikkelen over...
report 2012
document
Dhondt, S. (author)
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt bijzonder gasthoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Katholieve Universiteit van Leuven
public lecture 2012
document
Dhondt, S. (author), Goudswaard, A. (author)
Nieuwe naam organisatie Schaekel & Partners B.V.
bookPart 2012
document
Steen, M.G.D. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vos, P.M. (author)
report 2011
document
Dorenbosch, L. (author), van Veldhoven, M (author)
Vitaliteit als eigenschap van een gezonde, actieve werknemer, wordt niet alleen vanuit een ARBO-kader aangekaart, maar ook vanuit een HRM-kader wordt verondersteld dat vitale werknemers een duurzaam productief potentieel hebben. In dit artikel wordt ingegaan op de ‘High Performance’ HRM praktijken die relateren aan werknemervitaliteit en in...
article 2010
Searched for: subject%3A%22Prestatie%22
(1 - 20 of 92)

Pages