Searched for: subject%3A%22Politie%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Maas, N. (author)
Steeds meer middelen vinden hun weg naar de koppelriem. Maar is dat wel wenselijk? De zwaardere koppel zorgt voor een stijging van het aantal fysieke klachten bij agenten. TNO ontwikkelde daarom alternatieve draagwijzen van de politie-uitrusting. Want waarom alles op je heupen hangen?
article 2021
document
Bruijn, S. (author), de Vries, A. (author), Wemmers, S. (author)
Burgerparticipatie binnen de opsporing is een fenomeen dat al eeuwenlang wordt toegepast. Al in de middeleeuwen werden burgers betrokken bij het terugvinden van gestolen objecten (De Vries & Smilda, 2014). Tegenwoordig worden burgers door de politie betrokken via media zoals Opsporing Verzocht en online cold case-kalenders. Maar er ontstaan ook...
article 2021
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de uitwerking van verschillende aspecten van digitalisering. Deel 1: social media en maatschappelijke verschuivingen.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Digitalisering beïnvloedt de perceptie van de legitimiteit van de politie in de samenleving. In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt deze effecten. Deel 2 over de invloed van elektronische diensten.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de effecten. Deel 3: aanbevelingen voor het creëren van een nieuwe balans.
article 2020
document
Kerstholt, J. (author), Vos, P. (author), de Koning, L. (author)
Een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om betrokkenheid van meer partijen dan alleen de politie en het OM. TNO onderzoekt met het Ondermijningslab hoe je die integrale samenwerking tussen verschillende ketenpartners zo effectief mogelijk kan lopen verlopen.
article 2020
document
de Vries, A. (author), Wieland, F. (author)
Om incidenten in hun wijk te melden kunnen burgers in de toekomst BART! gebruiken, een digitaal meldingsplatform waarmee je buren, gemeente en politie op de hoogte brengt. De techniek achter BART! (Burger Alert Real Time) is getest in een proeftuin in Den Haag. Nu is het zaak om het systeem ook bij andere gemeenten te gaan beproeven.
article 2020
document
Kamphuis, W. (author), Westerveld, L. (author), Delahaij, R. (author), Smit, A. (author)
De politie moet de komende jaren zeventienduizend nieuwe politiemensen aanstellen. Wat draagt bij aan een goede start van deze nieuwe medewerkers? Wim Kamphuis, Lena Westerveld, Roos Delahaij en Annika Smit benadrukken het belang van mentale weerbaarheid.
article 2020
document
de Vries, A. (author), Wemmers, S. (author), Duijf, S. (author), Kallen, V. (author)
Citizens investigating crimes themselves is a growing trend, because of democratization of information (e.g. social media), tools (e.g. apps) and knowledge (e.g. explanimations on YouTube). More and more citizens do their own research as modern Sherlocks. The police has to handle these trends in line with participant wishes and the law, but does...
article 2020
document
Houtman, I.L.D. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen die in de brief van Minister Opstelten van 6 november 2014 zijn opgenomen ten aanzien van verzuim? Deze toezeg-gingen zijn: (evaluatie van) oprichting en activiteiten van de taskforce; implementatie van het verzuimvolgsysteem; › coachen van leidinggevenden door arbeidsdeskundigen;...
report 2018
document
De wereld waarin wij leven verandert snel, in belangrijke mate veroorzaakt door de technologische ontwikkelingen. Voortschrijdende digitalisering, de toenemende beschikbaarheid van informatie en nieuwe vormen van criminaliteit dagen de politieorganisatie uit tot innoveren. Politie en TNO versterken partnerschap en slaan de handen ineen om...
other 2018
document
Broekman, C. (author), Vries, A. (author), van Berlo, M. (author)
Nieuwe communicatiemiddelen zoals sociale media bieden politie en justitie grote kansen. Maar zij zien zich ook voor uitdagingen gesteld. Zo kunnen criminelen via het Dark Web terrorisme financieren en op verzoek misdaden plegen. Hoe gaan veiligheidsinstanties met deze kansen en uitdagingen om?
article 2017
document
Bangma, M.R. (author), Streefkerk, J.W. (author), de Jong, J.G.M. (author)
report 2016
document
Smit, S. (author), de Vries, A. (author)
Het politiewerk gaat ingrijpend veranderen door de invoering van Predictive Policing. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data over eerdere incidenten – en die hoeveelheid gegevens neemt alleen maar toe – kan de politie straks misdaden voorspellen.
article 2016
document
Huijs, J.J.J.M. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kallen, V.L. (author)
De aanpak en registratie van langdurig verzuim in de voormalige politiekorpsen en huidige eenheden van de politie was en is onvoldoende op orde. Dit blijkt uit een analyse die TNO in opdracht van de politie, het Ministerie van Veiligheid van Justitie en de vakorganisaties heeft uitgevoerd. TNO bekeek hiervoor bijna duizend verzuimdossiers van...
report 2014
document
Goudswaard, A. (author), Oeij, P. (author), Dhondt, S. (author), ten Have, K. (author)
bookPart 2012
document
Dhondt, S. (author), de Leede, J. (author), Oeij, P.R.A. (author), Phillipson, F. (author), Vergeer, R. (author), Ellens, W. (author), van Emmerik, M.L. (author), Roijers, F. (author), Smit-Rietveld, C.J.C. (author), Goudswaard, A. (author)
report 2011
document
Keijzer, L. (author), van Wijk, E. (author)
book 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van der Wal, R. (author), Keijzer, L. (author), Kop, N. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), den Hengst-Bruggeling, M. (author), Commissaris, D. (author)
Informatiegestuurde politie (IGP) is de jongste strategie na 'community policing' en 'problem oriented policing' volgens welke de Nederlandse politie wil gaan werken en voor een groot deel al werkt. Er leven hoge verwachtingen rond informatiegestuurde politie. Ondanks de goede initiatieven die de afgelopen jaren door de politiekorpsen in gang...
article 2007
Searched for: subject%3A%22Politie%22
(1 - 20 of 25)

Pages