Searched for: subject:"Ploegendienst"
(1 - 19 of 19)
document
van de Ven, H. (author)
Werken in ploegendienst met nachtwerk brengt gezondheids- en veiligheidsrisico's met zich mee op zowel korte als lange termijn. Ook verstoort ploegendienst het sociale leven van werknemers. Hoe komt dat en wat is eraan te doen? Vakmedianet
article 2018
document
other 2017
document
Bongers, P.M. (author)
other 2015
document
Keijzer, L.E. (author), Verbiest, S.E. (author), Dorenbosch, L.W. (author), van den Eerenbeemt, J. (author), Krause, F. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), Goudswaard, A. (author)
report 2015
document
Hijmans, A. (author), Kooi, J. (author), van den Tweel, H. (author), Goudswaard, A. (author), Groen, S. (author), de Leede, J. (author), Vos, P. (author)
Als het gaat om het organiseren van arbeid, roept ploegendienst een collectief beeld op: een ploeg van werknemers die zorgvuldig qua functie en aantal is samengesteld en aan het eind van zijn dienst het werk overgeeft aan een net zo zorgvuldig samengestelde andere ploeg. Ook binnen traditionele ploegendiensten ruimte bestaat voor individueel...
book 2015
document
Verbiest, S. (author), Goudswaard, A. (author), Bosch, T. (author), Haan, B. (author), Ducheine, W. (author)
Bij veel productiebedrijven wordt gewerkt in ploegendiensten. Hoe kan een bedrijf de ploegendiensten beter aan laten sluiten op individuele wensen van werknemers en bij de (flexibiliteits)behoefte van het bedrijf? Hoe zorg je dat werknemers vitaal blijven en de productiviteit goed blijft? Aan welke knoppen kunnen het bedrijf en medewerkers...
other 2014
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Groenesteijn, L. (author), de Looze, M.P. (author)
TNO onderzocht bij een bedrijf waar veel ouderen werken, hoe de werkroosters verbeterd kunnen worden opdat oudere werknemers langer gezond en productief kunnen doorwerken. Jong en oud bleken het meest tevreden te zijn over de dagdienst en het rooster met alleen ochtend- en middagdienst zonder nachtdienst. Beide leeftijdsgroepen vonden het minder...
public lecture 2010
document
de Leede, J. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Op aandringen van de arbodienst voerde Corus in 2006 een nieuw ploegenrooster in dat minder schadelijk zou zijn voor het personeel. Recent onderzoek laat zien dat dit ook zo uitpakt. Dat geldt voor aspecten als ziekteverzuim, vermoeidheid, werkdruk en dergelijke. Maar wat de heilzame werking van het nieuwe rooster precies bewerkstelligt, weet...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hooff, M.L.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
Doel van deze analyses was om het vóórkomen van afwijkende werktijden in Nederland in kaart te brengen. Ook is onderzocht wat de relatie is tussen afwijkende werktijden enerzijds en gezondheid/welbevinden en arbeidsrisico's anderzijds. Daarnaast is bekeken hoe het aantal werkenden dat op afwijkende tijden werkt, zich over de tijd ontwikkelt....
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P.G.W. (author)
Nederlanders hebben in vergelijking met andere Europeanen afwisselend en leerzaam werk. Het werk is van hoog niveau en heeft een grote mate van zelfstandigheid. Dit geldt, in iets mindere mate, ook voor Denemarken, Groot-Brittannië, België en Luxemburg. In deze landen hebben de karakteristieken van de dienstensector een overheersende invloed...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Miedema, M. (author), Jettinghoff, K. (author), Starren, A. (author), Heinrich, J. (author), Gort, J. (author)
Fatigue is a 'reduction in physical and/or mental capacity as the result of physical, mental, or emotional exertion which may impair nearly all physical abilities including: strength, speed, reaction time, coordination, decision making or balance'. The literature is quite clear on the debilitating effect of fatigue on (different aspects of)...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Bouw en Ondergrond (author), Goudswaard, A. (author), de Groot, E. (author)
In het licht van de plannen van rond het afslanken van de Arbeidstijdenwet en het advies van de Sociaal Economische Raad (SER), worden de resultaten uit wetenschappelijke onderzoeken naar de invloeden van nachtarbeid op de gezondheid besproken. Onderzoek toont aan dat werknemers in ploegendiensten meer gezondheidsklachten hebben dan werknemers...
article 2005
document
van de Graaf, A. (author), Gort, J. (author)
Gedragsverandering van ploegendienstwerkers wordt niet bewerkt door het uitdelen van een folder. Een dergelijke interventie is volgens een Engels onderzoek niet effectief gebleken. Beter is het om de werknemers een intensief leerprogramma aan te bieden mèt betere voorzieningen en een op hun omstandigheden afgestemd rooster. Voorkomen is ook hier...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author)
In het kader van de CAO-afspraken 2001-2003 voor de sector politie is overeengekomen dat er een literatuuronderzoek moet worden uitgevoerd naar stress bij administratief, technisch en huishoudelijk (ATH-)personeel bij de politie. Doel van deze studie is om inzicht te krijgen over de mate van stress van ATH-personeel en de wijze waarop dit een...
report 2002
document
Gort, J. (author), Lemkowitz, S. (author)
Een veelgestelde vraag in de chemische procesindustrie is hoe de ploeg te verkleinen en toch veilig te blijven werken. Naarmate de technische besturingsmogelijkheden van een 'plant' groter worden, neemt de benodigde hoeveelheid mensen af. Maar hoeveel kleiner is niet makkelijk te zeggen.
article 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Verboon, F.C. (author), van den Berg, T.D.P.J. (author)
Deze studie doet verslag van een onderzoek naar de gevolgen van werken met afwijkende werktijdregelingen. De gevolgen worden gedefinieerd in termen van ziekteverzuim, arbeids- en privé-ongevallen, klachten over de gezondheidstoestanden klachten over de vrijetijdsbesteding. In totaal drieduizend werknemers van 85 bedrijven werden gedurende het...
book 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Deursen, C.G.L. (author), Mul, C.A.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), de Winter, C.R. (author)
Dit artikel heeft tot doel meer inzicht te geven in arbeidssituatie en gezondheid van verpleegkundigen werkzaam in wisselde diensten. De onderzoeksgegevens zijn verkregen via een schriftelijke enquête onder alle 14.442 medewerkers van 34 aselect gekozen instellingen voor intramurale gezondheidszorg (respons 60%). De 113 in het bestand aanwezige...
article 1993
document
van Blijswijk, M. (author)
Werkgevers en werknemers hebben onlangs verdeeld gereageerd op de kabinetsvoorstellen voor een algehele herziening van de uit 1919 daterende Arbeidswet. Op geen enkel terrein hebben de SER-leden unaniem advies uit kunnen brengen. Het verdeelde, maar toch vastgestelde advies, is inmiddels aan minister De Vries voorgelegd. Dit artikel gaat in op...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Jansen, B. (author), Uit de Weerd, F. (author)
Dit onderzoeksrapport van het Onderzoeksteam Ploegenarbeid van de Universiteit van Amsterdam behandelt de effecten van ploegendiensten op de gezondheid en het welzijn van de betrokkenen. Ten eerste wordt ingegaan op de achtergronden van de studie, waarbij wordt stilgestaan bij de vormgeving van ploegenroosters, differentiële effecten van...
book 1988
Searched for: subject:"Ploegendienst"
(1 - 19 of 19)